مقیاس سازگاری زن و شوهر

مقیاس سازگاری زن و شوهر
گراهام بی . اسپنیر
Dyadic Adjustment Scale
اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند . لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر ، مشخص کنید . لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید .
5= توافق دائم داریم
4= تقریبا توافق دائم داریم
3= گاهی توافق داریم
2= اغلب اختلاف داریم
1= تقریبا همیشه اختلاف داریم
0= همیشه اختلاف داریم
1)           صرف درآمد و امورمالی
2)           تفریحات و تجدید قوا
3)           موضوعات و مسائل مذهبی
4)           ابراز محبت
5)           دوستان
6)           روابط جنسی
7)           رعایت عرف (رفتار صحیح یا مناسب)
8)           فلسفه زندگی
9)           طرز رفتار با والدین و خویشان همسر
10)      مقاصد، هدف ها و چیزهای مهم
11)      مدت زمان با هم بودن
12)      اتخاذ تصمیمات مهم
13)      انجام کارهای خانه
14)      علائق و فعالیت های اوقات فراغت
15)      تصمیمات شغلی و تحصیلی
لطفا با ایتفاده از مقیاس نمره گذاری زیر مشخص کنید که هر یک از موارد زیر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهید .
1= همیشه   2= تقریبا همیشه   3= اکثراوقات   4= معمولا   5= بندرت    6= هرگز
16)      چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید ؟
17)      چند وقت یک بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید ؟
18)      کلا، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟
19)      آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟
20)      آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید ؟
21)      چند وقت یک بار شما و همسرتان دعوا می کنید ؟
22)      چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید ؟
23)      همسر خود را می بوسید ؟
هرروز
تقریبا هر روز
گاهی اوقات
ندرتا
هرگز
4
3
2
1
0
 
24)      آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید ؟
در تمام موارد
در اکثر موارد
در بعضی موارد
در چند مورد
در هیچ مورد
4
3
2
1
0
 
موارد زیر هر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهد ؟
1=هرگز   2= کمتراز یکبار درماه   3=ماهی یک یا دوبار   4= روزی یک بار   5=بیش از روزی یک بار
25)      یک تبادل نظر دلچسب و جذاب
26)      با هم حندیدن
27)      به ارامی درباره چیزی گفتگو کردن
28)      در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن
برخی موارد که گاه باعث توافق یا اختلاف زن و شوهر ها می شود، در زیر آمده است . آیا این ها در چند هفته گذشته باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ لطفا پاسخ "بله" یا "خیر" را مشخص کنید .
29)      حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن : بله() خیر()
30)      ابراز عشق و محبت نکردن : بله() خیر()
31)      موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست . نقطه وسط یعنی خشنود یا "شادکام" نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است . لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب ، شماره ای را انتخاب کنید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است .
بسیار ناخشنود
نسبتا ناخشنود
کمی ناخشنود
خشنودیا شادکام
خیلی شادکام
فوق العاده شادکام
عالی
0
1
2
3
4
5
6
32)      کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره اینده رابطه شماست؟ لطفا عبارت انتخابی خود را با کشیدن دایره دور شماره جلوی آن مشخص کنید .
5. مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستم ، و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شوم .
4. خیلی دلم می خواهد ، رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنم.
3. خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم.
2. خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
1. خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
0. امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، و برای آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست.
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.