منبع کنترل درونی

منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط « هانا لوینسون» 24 ماده
این پرسشنامه شامل تعداد سوال درباره نگرش است . هر سوال به یک نظر رایج مربوط می شود . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد . حتما با برخی سوالات موافق و با برخی دیگر مخالف خواهید بود . هر سوال را به دقت بخوانید و بعد بگویید تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید . برای نشان دادن درجه موافقت یا مخالفت خود ، معیاری را که پیش از سوالات آمده است ؛ در نظر بگیرید .
6= خیلی موافق      5= تا اندازه ای موافق      4= کمی موافق      3= کمی مخالف      2= تا اندازه ای مخالف      1= خیلی مخالف
1- این که بتوانم رئیس یک گروه باشم ، به توانایی هایم بستگی دارد .
2- زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می کنند .
3- احساس می کنم که رویدادهای زندگی مرا ، تا اندازه زیادی ، افراد قدرتمند تعیین می کنند .
4- این که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه ، به توانایی های من بستگی دارد .
5- وقتی برای خود برنامه ای تنظیم می کنم ، مطمئن هستم که تا آخر آن را انجام خواهم داد .
6- معمولا برایم غیر ممکن است که به بد شانسی معتقد نباشم .
7- وقتی به هدف خود می رسم ، معمولا به خاطر خوش شانسی خودم هست .
8- هر چند توانایی های خوبی دارم ، بدون کمک افراد با نفوذ ، نمی توانم به مقامی برسم .
9- تعداد دوستانی که دارم ، به خوبی و نجابت من بستگی دارد .
10- معتقد هستم که آن چه باید اتفاق بیفتد ، اتفاق می افتد .
11- زندگی مرا اغلب اشخاص مسلط کنترل می کنند .
12- این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه ، کاملا شانسی است .
13- افرادی مثل من خیلی کم شانس دارند که ، به هنگام درگیری با منافع گروه های فشار منافع شخصی خود را حفظ کنند .
14- به نظر من عاقلانه نیست که برنامه بلند مدت داشته باشیم ، زیرا خیلی از کارها به شانس بستگی دارد .
15- برای به دست آوردن آن چه می خواهم ، باید به افراد بالاتر از خودم متوسل شوم .
16- برای آن که به مقامی برسم ، بستگی به این دارد که در شرایط و در موقعیت خوبی قرار بگیرم .
17- اگر افراد با نفوذ مرا دوست نداشتند ، مسلما دوستان زیادی پیدا نمی کردم .
18- در مورد آن چه باید در زندگیم اتفاق بیفتد ، تا اندازه ای می توانم خوب تصمیم بگیرم .
19- معمولا این توانایی را دارم که علایق شخصی خود را حفظ کنم .
20- این که با اتومبیل تصادف کنم با نه ، تا اندازه زیادی به سایر رانندگان بستگی دارد .
21- وقتی به هدفم می رسم ، معمولا به این علت است که به شدت تلاش می کنم .
22- برای عملی کردن طرح های خود ، باید مطمئن باشم که آنها با نظر کسانی که بر من تسلط دارند ، هماهنگ هستند .
23- زندگی مرا اعمال خودم تعیین می کنند .
24- این که دوستان کم یا زیادی داشته باشم ، اصولا به سرنوشت بستگی دارد .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.