پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه خود بیمار انگاری
« Understanding your self » 36 ماده
برای هر مورد عباراتی پیشنهاد شده است که شما باید یکی را انتخاب کنید . گاهی متوجه می شوید که نمی توانید دقیقا با سوال مطرح شده موافقت یا مخالفت کنید . بنابراین پاسخی را انتخاب کنید که به باور و اعتقاد شما نزدیک تر است . با خود صادق باشید ، نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید .
1- کدام یک از جمله های زیر توصیف دقیق تری از شرایط کلی جسمانی شما ارائه می کند ؟
‌أ- کم و بیش از هرگونه بیماری جسمانی کاملا رها هستم .
‌ب- کاملا سالم و تندرست هستم ، فقط گاهی بیمار می شوم .
‌ج- تقریبا سالم و تندرست هستم اما گاه و بیگاه به بیماری های کوچکی مبتلا می شوم .
‌د- تقریبا مستعد بیماری هستم و هیچ گاه به طور کامل سالم و تندرست نیستم .
‌ه- عموما بیمار و در وضعیت نامناسبی به سر می برم .
2- کدام یک از جمله های زیر توصیف دقیق تری از شرایط کلی روانی شما ارائه می دهد ؟
‌أ- در همه حال کاملا با نشاط و پرتوان و خوشبین هستم .
‌ب- به طور کلی بسیار پر تحرک و خوشبین هستم .
‌ج- گاهی با نشاط و سرحال هستم و گاهی نیز این چنین نیستم .
‌د- در مجموع فاقد انرژی یا توان بوده و معمولا دل مرده هستم .
‌ه- در همه حال بی حوصله و تقریبا دل مرده هستم .
3- تصور می کنید در مقایسه با گروه سنی خود ، تا چه اندازه در معرض بیماری های گوناگون قرار داشته باشد .
‌أ- خیلی زیاد
‌ب- تقریبا زیاد
‌ج- به طور یکسان
‌د- تقریبا کم
‌ه- خیلی کم
4- آیا هرگز از نوعی لرزش مرموز یا تپش قلب رنج برده اید ؟
بلی() خیر()
5- اگر پاسخ شما به سوال 4 مثبت است در این صورت آیا تا آن اندازه نگران شده اید که درباره اش با پزشک مشورت کنید ؟
بلی() خیر()
6- اگر پاسخ شما به سوال 5 مثبت است ، در این صورت آیا پزشک بیماری خاصی در مورد قلب شما تشخیص داد ؟
بلی() خیر()
‌أ- تصمیم گیری برایم دشوار است .
7- اگر پاسخ شما به سوال شماره 5 منفی است ، در این صورت آیا این لرزش یا تپش قلب ، همچنان موجب نگرانی شما است ؟ .
بلی() خیر()
8- اگر با مجله ای مخصوص پزشکان یا حرفه پزشکی برخورد کنید ، آیا با اشتیاق آن را مطالعه می کنید حتی اگر از مطالب آن چیز زیادی دستگیرتان نشود ؟
بلی() خیر()
9- اگر پاسخ شما به سوال 8 مثبت است ، در این صورت آیا از برخی بیماری هایی که در آن مجله شرح داده شده ، نگران می شوید ؟
بلی() خیر()
10- آیا هیچگاه نگران این مطلب بوده اید که شاید مبتلا به برخی بیماری ها مانند سرطان یا سل باشید؟
بلی() خیر()
11- اگر پاسخ شما به سوال 10 مثبت است ، آیادر این صورت به پزشک مراجعه کرده اید ؟
بلی() خیر()
12- اگر پاسخ شما به سوال شماره 11 مثبت است در این صورت آیا پزشک سلامتی کامل تان را به شما خبر داد ؟
بلی() خیر()
13- اگر پاسخ شما به سوال شماره 11 منفی است ، در این صورت آیا همچنان نگرانید که مبادا به این بیماری ها مبتلا شده باشید ؟
بلی() خیر()
14- آیا قفسه یخچال شما پر از داروست ؟
بلی() خیر()
15- اگر پاسخ شما به سوال شماره 14 مثبت است ، در این صورت آیا این داروها شامل شربت ها ، قرص ها و کپسول هایی است که مدتها پیش تجویز شده اند و دلتان نمی آید آن ها را دور بریزید ؟
بلی() خیر()
16- هر چند وقت ، آسپرین مصرف می کنید ؟ (در مورد خانمها ، غیر از دوران عادت ماهانه )
هر روز() یک یا دوبار در هفته() یک یا دوبار درماه() یک یا دوبار درسال() تقریبا هیچ وقت()
17- آیا این اسپرین توسط پزشک برای شما تجویز شده است ؟
بلی () خیر()
18- آیا احساس می کنید آسپرین ساخت یک شرکت دارویی خاص ، خیلی بهتر از آسپرین شرکت های دارویی دیگر است ؟
بلی () خیر()
19- آیا از تماشای سریال های تلویزیونی بیمارستانی بیش از سریال های پلیسی یا فیلم های غربی ( وسترن) لذت می برید ؟ بلی () خیر()
20- آیا اغلب از تنگی نفس ، سرگیجه و از این قبیل رنج می برید ؟
بلی () خیر()
21- با فرض این که دارای سلامت نسبی هستید ، هر چند وقت برای چک آپ (معاینات) معمولی یا دلیل خاصی به چزشک مراجعه می کنید ؟
‌أ- هر چند سال یک بار
‌ب- سالی یک بار
‌ج- دو مرتبه درسال
‌د- سه یا چهار دفعه در سال
‌ه- هرماه یا خیلی بیشتر
22- آیا هر روز ویتامین مصرف می کنید ؟
بلی () خیر()
23- آیا به هنگامی که احساس ضعف و ناتوانی یا به نوعی احساس ناخوشی می کنید ، ویتامین بیشتری مصرف می کنید ؟
بلی () خیر()
24- آیا وقتی در رستوران غذا می خورید ، با مشاهده کوچکترین آلودگی یا کثیفی ، اشتهایتان کور می شود ؟
بلی () خیر()
25- اگر کسی به شما بگوید که به فلان بیماری مبتلا شده است ، آیا می توانید بلافاصله به اشخاصی در خانواده (از جمله خودتان) بیاندیشید که به همان بیماری مبتلا بوده است ؟
بلی () خیر()
26- اگر پاسخ شما به سوال 25 مثبت است ، در این صورت آیا تمایل دارید به این که از جزئیات مداوای آن بیماری که در مورد شما یا اعضای خانواده تان صورت گرفت ، برای او توضیح دهید ؟
بلی () خیر()
27- وقتی سرما می خورید یا به گلو درد و دل درد مبتلا می شوید ، آیا به نظر می رسد بیش از افرادی که به همین بیماری ها مبتلا می شوند ، تحت تاثیر قرار می گیرید ؟
بلی () خیر()
28- اگر پاسخ شما به سوال 27 مثبت است ، در این صورت آیا اجازه می دهید این امر به کار یا زندگی شما تاثیر بگذارد ؟
بلی () خیر()
29- وقتی به چنین بیماری هایی مبتلا می شوید آیا غیر از آن چه پزشک تجویز کرده است ، مواظبت و مراقبت بیشتری از خود به عمل می آورید ؟
بلی () خیر()
30- اگر پاسخ شما به سوال شماره 29 مثبت است ، در این صورت هنگامی که دوستان نیز به چنین بیماری هایی مبتلا می شوند ، آیا بلافاصله همین مراقبت را به آنان هم توصیه می کنید؟
بلی () خیر()
31- تصور کنید فرصتی برایتان فراهم می شد تا یک عمل جراحی مهم مربوط به عمل روده را تماشا کنید . کدام یک از جمله های زیر به واکنش ما نزدیک تر است ؟
‌أ- با اشتیاق از این فرصت استفاده می کنید زیرا همیشه دلتان می خواست بدانید چگونه چنین عملی صورت می گیرد .
‌ب- با کنجکاوی از این فرصت استفاده می کنید زیرا بر این باورید که از دست دادن چنین فرصتی اشتباه است .
‌ج- با بیم و هراس از این فرصت استفاده می کنید و از آن واهمه دارید که شاید هنگام جراحی از حال بروید .
‌د- این فرصت را از دست می دهید زیرا می ترسید از حال بروید یا شوکه شوید .
‌ه- این فرصت را از دست می دهید زیرا فکر می کنید هرچه کمتر در این باره بدانید ، بهتر است .
‌و- از این فرصت استفاده نمی کنید چون هیچ علاقه ای به آن ندارید .
32- آیا با دیدن خون منقلب می شوید ؟
بلی () خیر()
33- کدام یک از جمله های زیر به نگرش شما درباره "داروهای انحصاری" نزدیک تر است ؟
‌أ- هرگز از آن ها استفاده نمی کنم .
‌ب- گاهی اوقات بدون هیچگونه دلیل خاص از آن ها استفاده می کنم .
‌ج- وقتی هیچ داروی دیگری موثر واقع نمی شود ، گاهی آن ها را مصرف می کنم .
‌د- گاهی اوقات برای موارد خاصی از آن ها استفاده می کنم، چون به واقع موثر هستند.
‌ه- به طور مرتب از آن ها استفاده می کنم .
34- یکی از دوستانتان را ملاقات می کنید و او شما را در جریان آخرین مشکلات پزشکیش می گذارد ، آیا :
‌أ- با حوصله به سخنانش گوش می دهید و اظهار هم دردی می کنید ؟
‌ب- با علاقه به سخنانش گوش می دهید و توصیه هایی نیز ارائه می کنید ؟.
‌ج- با بی صبری و ناشکیبایی به سخنانش گوش می دهید و هر آن فرصت یافتید ، سخنش را قطع می کنید ؟
‌د- صبر می کنید تا سخنانش تمام شود و سپس سرگذشت بیماری خودتان را تعریف می کنید ؟
35- برای این که ببینید بیمار شده اید یا نه ، هر چند وقت یک بار حرارت بدن خود را کنترل می کنید ؟
‌أ- هیچگاه
‌ب- تنها زمانی که فکر می کنید سرما خورده اید یا به بیماری دیگری مبتلا شده اید
‌ج- هر وقت که احساس ضعف و سستی می کنید .
‌د- به طور مرتب
36- هر چند وقت یک بار نبض خود را کنترل می کنید ؟
‌أ- هیچگاه
‌ب- هر گاه که احساس ناخوشی می کنید .
‌ج- هر وقت که هیجان زده یا سراسیمه می شوید .
‌د- به طور مرتب

Understanding your self . Pub : SIGNET مترجم : رضا خانی ، ناشر موسسه روان تجهیز
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.