هوش هیجانی : برادبری و گریوز

هوش هیجانی
تراویس .براد بری و جین . گریوز
Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves
ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.
الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.
ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید.
برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید ئر خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.
 
هرگز
بندرت
گاهی
معمولا
تقریبا
همیشه
همیشه
1)     به توانایی های خود اعتماد دارید.
 
 
 
 
 
 
2)     ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
3)     هیجان های خود را، هنگامی که پیش می آیند، درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
4)     تاثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
5)     تاثیر دیگران درحالت هیجانی خود را درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
6)     خودتان در شرایط سختی که با آن ها روبرو می شوید، نقش دارید.
 
 
 
 
 
 
7)     می توان روی شما حساب کرد.
 
 
 
 
 
 
8)     با استرس، خوب کنار می آیید.
 
 
 
 
 
 
9)     تغییر را زود می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
10)دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید.
 
 
 
 
 
 
11)قبل از تصمیم گیری، راه حل های مختلف را در نظر می گیرید.
 
 
 
 
 
 
12)سعی می کنید از هر وضعیتی ، چه خوب و چه بد، حداکثر استفاده را ببرید.
 
 
 
 
 
 
13)در برابر میل به حرف زدن یا عمل کردن، هنگامی که باعث بد تر شدن اوضاع می شود، مقاومت می کنید.
 
 
 
 
 
 
14)وقتی ناراحت می شوید، کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمانی می آورند.
 
 
 
 
 
 
15)وقتی از چیزی ناراحت هستید، دیگران را از خود می رنجانید.
 
 
 
 
 
 
16)انتقاد را می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
17)احساسات دیگران را درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
18)به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
19)منظور طرف مقابل را واقعا متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
20)در بین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید.
 
 
 
 
 
 
21)در وضعیت های دشوار مستقیما با دیگران رو در رو می شوید.
 
 
 
 
 
 
22)با دیگران به خوبی کنار می آیید.
 
 
 
 
 
 
23)به طور واضح و موثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید.
 
 
 
 
 
 
24)به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است.
 
 
 
 
 
 
25)به طور موثر تعارض و مشکل را حل می کنید.
 
 
 
 
 
 
26)برای کنترل موثر تعامل ها ، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید.
 
 
 
 
 
 
27)برای بهتر کنار آمدن با دیگران، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید.
 
 
 
 
 
 
28)منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید.
 
 
 
 
 
 
 
برادبری و گریوز .آزمون هوش هیجانی . مترجم مهدی گنجی، ویرایش و هنجاریابی ایرانی حمزه گنجی . نشر ساوالان 1384
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.