پرسشنامه همدلی

پرسشنامه همدلی
Empathy Questionnaire: by Mark Davis  
با توجه به مقیاس زیر به هریک از عبارات زیر با خط کشیدن دور عدد مناسب، پاسخ دهید.
4= توصیف خیلی خوب احساس شما و 0= خوب توصیف نکردن آن
1.        وقتی من داستان جالب، یا رمانی را می خوانم ، تصور می کنم که اگر حوادث داستان برای من اتفاق می افتاد چه احساسی داشتم .
4 3 2 1 0
2.        من واقعا با احساسات شخصیت های رمان درگیر شدم.
4 3 2 1 0
3.        من معمولا در موقع تماشای یک فیلم یا بازی بی طرف هستم
4 3 2 1 0
4.        بعد از دیدن یک بازی یا فیلم، من احساس می کنم مثل این که ، من یکی از شخصیت ها بودم.
4 3 2 1 0
5.        من با نظم خاصی درباره چیزهایی که ممکن است برایم اتفاق افتذ، خیال پردازی می کنم.
4 3 2 1 0
6.        برای من به ندرت پیش می آید که به شدت درگیر یک فیلم یا کتاب خوب شوم.
4 3 2 1 0
7.        وقتی من یک فیلم خوب می بینم ، به راحتی می توانم خود را به جای نقش اول فیلم بگذارم.
4 3 2 1 0
8.        قبل از انتقاد کردن از کسی ، سعی می کنم تصور کنم اگر جای آن ها بودم چه احساسی داشتم.
4 3 2 1 0
9.        اگر مطمئن باشم که حق با من است، وقتم را تلف نمی کنم که به جرّ و بحث های دیگران گوش کنم.
4 3 2 1 0
10.    من بعضی وقت ها سعی می کنم از دید دوستانم به امور نگاه کنم، تا آن ها را بهتر بفهمم.
4 3 2 1 0
11.    من معتقدم که برای هر سوال دو جنبه وجود دارد و سعی می کنم به هر دو جنبه نگاه کنم.
4 3 2 1 0
12.    من بعضی وقت ها پی می برم که دیدن چیزها از نقطه نظر دیگران مشکل است.
4 3 2 1 0
13.    قبل از آین که تصمیم بگیرم ، سعی می کنم به جنبه ناسازگاری هر کس نگاه کنم.
4 3 2 1 0
14.    وقتی من از کسی ناراحتمف معمولا سعی می کنم خود را چند لحظه جای او بگذارم.
4 3 2 1 0
15.    وقتی می بینم کسی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، احساس می کنم باید از او حمایت کنم.
4 3 2 1 0
16.    گاهی اوقات می بینم کسی نادرست رفتار می کند، نسبت به او احساس همدردی و تاسف ندارم.
4 3 2 1 0
17.    من اغلب برای افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس محبت و نگرانی دارم.
4 3 2 1 0
18.    من خودم را یک شخص نازک دل می دانم.
4 3 2 1 0
19.    گاهی برای افرادی که مشکل دارند، احساس تاسف نمی کنم.
4 3 2 1 0
20.    مردم بیچاره و بدبخت معمولا مرا خیلی آشفته و مضطرب نمی کنند.
4 3 2 1 0
21.    من اغلب از چیزهایی که می بینم اتفاق می افتذ کاملا متاثر می شوم.
4 3 2 1 0
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش جویان دارای میانگین است ، که مربوط به ایران نیست.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.