مقایسه کلامی فرم الف

مقایسه کلامی فرم الف : زمان 7 دقیقه
آزمون های هوش دوره راهنمایی
بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353
این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است . شما باید با توجه به مفهوم جمله کلمه ای را که معنی جمله را کامل می کند پیدا نمایید [کنید] و در پاسخنامه علامت بزنید.
مثال نمونه
نسبت سر به کلاه ، مثل نسبت ........... است به کفش
‌أ-        دست
‌ب-    پا
‌ج-     شانه
‌د-      جوراب
در این مثال جواب درست (ب) است زیرا همان طور که کلاه را بر سر می کذاریم کفش را نیز به چا می کنیم. بنابراین در پاسخنامه برای [این مثال] ، مربع (ب) را علامت بزنید.
مدت پاسخ دادن به این آزمون 7 دقیقه است .
1)     نسبت چشم به دیدن ، مثل نسبت گوش است به...........
‌أ-        صورت
‌ب-    سر
‌ج-     کر بودن
‌د-      شنیدن
 
2)     نسبت مدرسه به شاگرد ، مثل نسبت ........... است به کارمند
‌أ-        رئیس
‌ب-    خانه
‌ج-     همکار
‌د-      اداره
 
3)     نسبت سگ به وفاداری ، مثل نسبت ........... است به حیله گری
‌أ-        روباه
‌ب-    شیر
‌ج-     خرس
‌د-      گرگ
 
4)     نسبت سفیدی به برف ، مثل نسبت سیاهی است به ...........
‌أ-        تخته
‌ب-    زغال
‌ج-     گچ
‌د-      کاغذ
 
5)     نسبت شیروانی به بام ، مثل نسبت ........... است به سر
‌أ-        چتر
‌ب-    پالتو
‌ج-     چشم
‌د-      باران
 
6)     نسبت ........... به کوتاهی ، مثل نسبت بزرگی است به کوچکی
‌أ-        گردی
‌ب-    بلندی
‌ج-     لاغری
‌د-      چاقی
 
7)     نسبت باران به تگرگ ، مثل نسبت آب است ...........
‌أ-        خاک
‌ب-    ابر
‌ج-     بخار
‌د-      یخ
 
8)     نسبت سفید به سیاه ، مثل نسبت روشن است به...........
‌أ-        تاریک
‌ب-    نورانی
‌ج-     برق
‌د-      چراغ
 
9)     نسبت چراغ به اتاق ، مثل نسبت ........... است به زمین
‌أ-        آسمان
‌ب-    تاریکی
‌ج-     خورشید
‌د-      ماه
 
10)نسبت آسان به سخت ، مثل نسبت سست است به ...........
‌أ-        محکم
‌ب-    صاف
‌ج-     شکننده
‌د-      نرم
 
11)نسبت بره به گوسفند ، مثل نسبت ........... است به گاو
‌أ-        میش
‌ب-    بز
‌ج-     گوساله
‌د-      یزغاله
 
12)نسبت قطار به راه آهن ، مثل نسبت اتومبیل است به...........
‌أ-        مسافر
‌ب-    جاده
‌ج-     راننده
‌د-      بنزین
 
13)نسبت غذا به بشقاب ، مثل نسبت چای است به ...........
‌أ-        سماور
‌ب-    قوری
‌ج-     سینی
‌د-      استکان
 
14)نسبت گوسفند به اهلی ، مثل نسبت پلنگ است به ...........
‌أ-        وحشی
‌ب-    شیر
‌ج-     شکار
‌د-      ببر
 
15)نسبت کوه به دره ، مثل نسبت بلندی است به ...........
‌أ-        بزرگی
‌ب-    گودی
‌ج-     کوچکی
‌د-      همواری
 
16)نسبت مربع به دایره ، مثل نسبت مستطیل است به ...........
‌أ-        مثلث
‌ب-    لوزی
‌ج-     بیضی
‌د-      متوازی الاضلاع
 
17)نسبت بیمار به پزشک ، مثل نسبت ........... است به وکیل
‌أ-        قانون
‌ب-    دادگاه
‌ج-     متهم
‌د-      پلیس
 
18)نسبت ماه فروردین به ماه خرداد ، مثل نسبت ماه مهر است به...........
‌أ-        اردیبهشت
‌ب-    آبان
‌ج-     آذر
‌د-      دی
 
19)نسبت گذشته به آینده ، مثل نسبت دیروز است به ...........
‌أ-        حال
‌ب-    پریروز
‌ج-     ماه
‌د-      فردا
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
توضیح سایت روان سنجی : ابزار متعلق به سال 1353 است . این سایت دسترسی به نرم ابزار ندارد. شایسته است علاقمندان با ارائه دهنده یا اداره امتحانات وزارت آموزش و پرورش تماس بگیرند.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.