مقیاس رفتار دوستانه

مقیاس رفتار دوستانه 40 ماده
Reisman‚ John
چقدر مهربان هستید .
عبارت ها زیر ، نمونه هایی از چگونگی احساس افراد در مورد خود و دیگران است . هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند . مهم این است که شما شخصا در مورد خودتان چه احساس و اعتقادی دارید . هر عبارت را با دقت بخوانید ، سپس مشخص کنید که چقدر با آن موافق یا مخالف هستید .
4= خیلی موافق 3= تاحدودی موافق 1= تا حدودی مخالف 0= کاملا مخالف
1- خیلی وقت ها در مورد خودتان احساس خوبی ندارید .
2- بسیاری از نظرات و عقاید دیگران ، به نظر شما بی معنی است .
3- شما اغلب شایستگی های دیگران را تحسین نمی کنید .
4- حتی در کنار دوستانت ، برایت مشکل است که واقعا خودت باشی .
5- شما فردی کم رو هستید .
6- نظرات دوستانت تاثیر اندکی روی عقاید شما شما دارد
7- زمانی که دوستانت راهنمایی می خواهند ، همیشه راحت نیستید که به آنها پیشنهاد و نظر بدهید .
8- دوست دارید وقت خود را به تنهایی بکذرانید و تنها باشید .
9- شما ویژگی های زیادی دارید که مطلوب نیستند .
10- دوست ندارید افرادی که نمی دانند چکار کنند ، مزاحم شما شوند .
11- اگر یک فرد تازه وارد به شما بپیوندد ، خود و دوستانت را به او معرفی می کنید .
12- درجهانی که ما زندگی می کنیم ، افراد سرد و نامهربان فراوانند .
13- شما خود را فردی می دانی که می تواند در هر نقطه نظر ، چیز مثبتی ببینی .
14- هر وقت کسی بخواهد با شما صحبت کند ، کار خودتان را متوقف می کنید و به گفته های وی گوش می دهید .
15- همیشه به افرادی که می شناسید و از شما پول قرض می خواهند ، پول قرض می دهید .
16- اگر یکی از دوستانت نقل مکان کند ، تا مدتی غمگین و ناراحت می شوید .
17- شما فردی بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی هستید .
18- همیشه با صبر و حوصله به دیگران گوش می کنید ، حتی وقتی عقاید آنها مخالف نظرات شما باشد .
19- اغلب به دیگران می گویی که می خواهید کاری انجام دهید ، ولی بلافاصله فراموش می کنید .
20- اگر زمانی برای تفریح و سرگرمی داشته باشید ، ترجیح می دهید مطالعه کنید یا تلویزیون تماشا کنید یا به تنهایی کاری انجام دهید .
21- به راحتی کنترل رفتار خود را از دست می دهید .
22- حتی اگر چند روز خبری از دوستت نداشته باشی و علت آن را هم ندانی ، سعی نمی کنی با او تماس بگیری .
23- اگر با افراد دیگر کار می کنی ، معمولا به خودت زحمت نمی دهی به خاطر کمکشان از آنها تقدیر و تشکر کنی .
24- گاهی اوقات احساس می کنی در دنیا تنها هستی .
25- شما فرد خیلی محبوبی نیستید .
26- موقع طرح دیدگاههای خودتان دوست ندارید به حرف های نامربوط دیگران گوش کنید .
27- اهل معاشرت و تفریحات دستجمعی نیستید .
28- مردم مثل گذشته با هم صادق و روراست نیستند .
29- شما خود را فردی بسیار خونگرم و صمیمی می دانید .
30- شروع صحبت با یک فرد غریبه و ادامه آن برای شما آسان است .
31- وقتی دوست شما مریض باشد ، به ملاقاتش می روی یا با تلفن جویای احوالش می شوید .
32- معمولا در مجالس و جشن ها شرکت می کنید .
33- خود را بسیار بخشنده و دست و دلباز می دانید .
34- افراد دیگر اغلب برای حل مشکلات شخصی خود به شما مراجعه می کنند .
35- اگر ببینید فردی به کمک احتیاج دارد ، هرکاری دارید رها می کنید و به او کمک می کنید .
36- مردم اغلب ، کارها و حرف های شما را اشتباه می فهمند .
37- بعضی وقتها ساکت و سرد هستید .
38- اجازه می دهید دیگران به راحتی آن چه را به نظرشان می رسد ، به شما بگویند .
39- در صحبت کردن با دیگران شما بیشتر گوش می کنید و نظرات و عقاید خود را برای خودتان نگه می دارید .
40- برای شما یافتن دوستان خوب دشوار است .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.