مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی
دونالد ام . برنشتاین ، جان سانتلی ، کارن آلترر ، و وینسنت اندرو سیگلیو
Pursuing- Distancing Scale (FDS)
لطفا اگر هریک از عبارات زیر درباره شما صادق است ، دور کلمه "بله" و اگر نیست دور کلمه "خیر" دایره بکشید. در مورد یک عبارت، هر دو پاسخ را علامت نزنید. گاهی ممکن است احساس کنید دو عبارت ظاهرا متناقض در مورد شما صادق است. در این گونه موارد علیرغم تناقض ظاهری، پاسخی را که بیشتر بیانگر وضع شماست، علامت بزنید. به این معنا که اگر دو عبارت ظاهرا متناقض نشان دهنده خصوصیت شماست، مانعی ندارد که به آن ها یک جور پاسخ بدهید .
بله
خیر
1)     وقتی با مردم صحبت می کنم مایلم به چشمان آنها زیاد نگاه کنم.
بله
خیر
2)     اگر احساساتم به شدت جریحه دار شده باشد، برای نشان دادن آن تردید نمی کنم.
بله
خیر
3)     وقتی اتفاق خوبی برایم افتاده باشد، برای گفتن آن به دیگران تحمل ندارم .
بله
خیر
4)     هنگام پیشواز از خانواده و دوستان ، وقتی که بغل کردن و بوسیدن ها تمام می شود، خوشحال می شوم.
بله
خیر
5)     معمولا بعد از دعوا سکوت می کنم و کنار می کشم .
بله
خیر
6)     از برد و باخت لذت می برم .
بله
خیر
7)     از تحسین و تمجید خودداری می کنم .
بله
خیر
8)     معمولا در قطار یا اتوبوس با بغل دستی خود صحبت می کنم .
بله
خیر
9)     وقتی اوضاع کاملا روشن و بدون ابهام باشد، راحت ترم .
بله
خیر
10)برایم مشکل است به دیگری بگویم ،"دوستت دارم".
بله
خیر
11)گرایش به خوشبینی دارم .
بله
خیر
12)دوست دارم اوقات زیادی را صرف بازیهایی کنم که با مشارکت دیگران انجام می شود.
بله
خیر
13)غالبا دلم می خواهد چیزهایی را که هوس می کنم ،بخرم.
بله
خیر
14)وقتی از کار یا مدرسه به خانه می آیم با تماشای یک برنامه خوب تلویزیونی آرامش پیدا می کنم .
بله
خیر
15)ارجیح می دهم از بی پرده گفتن اطلاعات خصوصی خودداری کنم .
بله
خیر
16)دوست دارم وقتی هوس می کنم، با کمترین برنامه ریزی ممکن به مرخصی و استراحت بپردازم.
بله
خیر
17)میهمانی دادن در خانه برایم خیلی سخت است .
بله
خیر
18)وقتی به ترانه گوش می کنم ، توجه اصلی ام به اشعار آن است .
بله
خیر
19)برایم راحت است که بگویم : "متاسفم" .
بله
خیر
20)ترجیح می دهم از بکارگرفتن "ندای درون" خود پرهیز کنم .
بله
خیر
21)ترجیح می دهم ساعت نبندم .
بله
خیر
22)راحت به مردم اعتماد می کنم .
بله
خیر
23)وقتی یک کار هنری را به خاطر می آورم، حواسم عمدتا به جنبه های فنی آن است .
بله
خیر
24)حتی اگر احساساتی شوم، باز مایلم درباره افکارم صحبت کنم .
بله
خیر
25)مایلم اتفاقات را با نظم و جزئیات دقیق آن شرح دهم .
بله
خیر
26)در برقراری رابطه و ابراز محبت به همسرم ترجیح می دهم پیشقدم باشم .
بله
خیر
27)خیلی سریع دوست می شوم .
بله
خیر
28)هنگام سفر، در درجه اول مایلم به مقصد برسم .
بله
خیر
29)درباره گذشته و آینده خیلی فکر می کنم .
بله
خیر
30)ترجیح می دهم پول خود را پس انداز کنم .
بله
خیر
31)اگر کسی به من بدهکار باشد از او می خواهم که پولم را پس بدهد .
بله
خیر
32)در میهمانی خیلی سریع با دیگران رابطه برقرار می کنم .
بله
خیر
33)از فیلم هایی خوشم می آید که داستان آن ها واضح باشد .
بله
خیر
34)اگر با کسی اختلاف نظر داشته باشم ،نظر خود را به او می گویم .
بله
خیر
35)برایم سخت است به دیگری بگویم : "از دست تو عصبانی هستم ".
بله
خیر
36)معمولا بعد از یک مباحثه داغ از ادامه بحث درباره موضوع خودداری می کنم .
بله
خیر
37)از فیلم هایی که مرا به گریه بیاندازدف خوشم می آید .
بله
خیر
38)مایلم چیزهای نو و تازه را امتحان کنم .
بله
خیر
39)اگر چیزی را که رستوران برایم می آورد خوب تدارک دیده نشده باشد، احتمالا آن را پس نمی دهم .
بله
خیر
40)وقتی اشخاص نزدیک به من هیجانی می شوند، من ناراحت می شوم .
بله
خیر
41)غالبا احساس می کنم وقتی مشغول صحبت با شخص دیگری هستم، نگاهم جای دیگری است .
بله
خیر
42)اگر فوق العاده آزرده شده باشم، احساسات خود را کنترل می کنم .
بله
خیر
43)اگر اتفاق خوبی برایم افتاده باشد، غالبا قبل از گفتن آن به دیگری، صبر می کنم .
بله
خیر
44)وقتی به پیشواز خانواده و دوستان می روم، دوست دارم آن ها را بغل کنم و ببوسم .
بله
خیر
45)معمولا بعد از دعوا زود آشتی می کنم .
بله
خیر
46)از برد و باخت لذت نمی برم .
بله
خیر
47)تعریف و تحسین کردن برایم راحت است .
بله
خیر
48)هنگام سفر با قطار یا اتوبوس ،روزنامه یا کتاب می خوانم .
بله
خیر
49)کنار آمدن با ابهام و بلاتکلیفی برایم تا حدی مشکل است .
بله
خیر
50)برایم راحت است که به کسی بگویم : "دوستت دارم" .
بله
خیر
51)گرایش به بدبینی دارم .
بله
خیر
52)دلم می خواهد اکثر وقت خود را صرف خواندن کتاب های خوب کنم.
بله
خیر
53)قبل از اکثر خریدها ، وضع مالی خود و قیمت ها را بررسی می کنم.
بله
خیر
54)وقتی از کار یا مدرسه به خانه می آیم با گفتگو کردن خستگی را از تنم بیرون می کنم .
بله
خیر
55)به آسانی درباره خودم با دیگران صحبت می کنم .
بله
خیر
56)مایلم سفرهای تفریحی من با برنامه و به جاهایی باشد که از قبل می دانم چه خبر است .
بله
خیر
57)علاقمندم دیگران را در خانه خود میهمان کنم .
بله
خیر
58)وقتی به ترانه ای گوش می کنم ، عمدتا آهنگ آن توجه مرا جلب می کند .
بله
خیر
59)برایم سخت است که بگویم : "متاسفم" .
بله
خیر
60)مایلم از "ندای درون " خودم پیروی کنم .
بله
خیر
61)ترجیح می دهم ساعت ببندم .
بله
خیر
62)اعتماد کردن به مردم برایم سخت است .
بله
خیر
63)وقتی یک کار هنری را به خاطر می آورم، حواسم به اثری است که روی من گذاشته است .
بله
خیر
64)اگر احساس کنم ابراز نظرم به دیگران باعث آزردگی خاطر آن ها خواهد شد از این کار خودداری می کنم .
بله
خیر
65)معمولا وقایع را بر حسب اثر کلی آن ها روی خودم شرح می دهم.
بله
خیر
66)در برقراری رابطه و ابراز محبت به همسرم ، ترجیح می دهم او پیشقدم باشد .
بله
خیر
67)در ایجاد دوستی خیلی کند عمل می کنم.
بله
خیر
68)سفر به سوی مقصد به اندازه رسیدن به آن جا لذت بخش است .
بله
خیر
69)برای من "زمان خال " از گذشته و اینده مهمتر است .
بله
خیر
70)ترجیح می دهم پولم را خرج کنم .
بله
خیر
71)اگر کسی به من بدهکار باشد، برای مطالبه پولم دچار تردید می شوم .
بله
خیر
72)در میهمانی ها صبر می کنم دیگران به من نزدیک شوند .
بله
خیر
73)من فیلم های انتزاعی و عمیق را ترجیح می دهم .
بله
خیر
74)از پیچ و تاب دادن خود یا موهایم پرهیز می کنم .
بله
خیر
75)برایم اسان است به دیگری بگویم : "ازدست تو عصبانی هستم" .
بله
خیر
76)معمولا بعد از یک مباحثد داغ به بحث درباره موضوع ادامه می دهم .
بله
خیر
77)به ندرت نسبت به فیلم های سینمایی واکنش عاطفی نشان می دهم .
بله
خیر
78)ترجیح می دهم به کارهایی بپردازم که برایم آشنا و مانوس است .
بله
خیر
79)اگر چیزی را که رستوران برایم می آوردخوب تدارک دیده نشده باشد، آن را پس می فرستم .
بله
خیر
80)وقتی اشخاص نزدیک به من هیجانی می شوند، من آرامش خود را حفظ می کنم.
 
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.