مقیاس بلوغ ایمان - مقیاس یازدهم

مقیاس بلوغ ایمان - مقیاس یازدهم
Faith Maturity scale
هریک از این عبارات چقدر برای شما درست است؟ برای هریک تنها یک پاسخ را علامت بزنید. تا جایی که می توانید صادق باشید، توصیف کنید که چقدر واقعا هرگویه برای شما درست است و چقدر از آن درست نیست که شما دوست دارید باشد. از بین این پاسخ ها یکی را انتخاب کنید: هیچگاه، درست، به ندرت درست، یکبار درست در یک زمان، گاهی درست، اغلب درست، تقریبا همیشه درست، همیشه درست.
1. من نگرانم که کشور ما به حد کافی به فقرا کمک نمی کند.
2. من می دانم که عیسی مسیح پسر خداست که بر روی صلیب مرد و دوباره زنده خواهد شد.
3. ایمانم نسبت به این که روزانه چطور فکر می کنم و عمل می کنم، شکل می گیرد.
4. من به دیگران در سوالات و ابهام های دینی شان کمک می کنم.
5. من تمایل به انتقاد از دیگران دارم.
6. من وقت آزادم را در کمک به افراد مشکل دار یا نیازمند می گذارم.
7. ایمانم به من کمک می کند درست را از غلط تشخیص دهم.
8. من کارهایی راکه به حفط محیط کمک می کند، انجام می دهم.
9. من وقتم را به خواندن و مطالعه کتاب مقدس اختصاص می دهم.
10. من وقت کمی برای با خود بودن دارم.
11. من هر روز شواهدی دال بر فعال بودن خدا در جهان می بینم.
12. من خیلی خوب از سلامت جسمی ام مراقبت می کنم.
13. من سعی در تحقق عدالت اجتماعی دارم.
14. من به دنبال فرصت هایی برای کمک به رشد معنوی خودم هستم.
15. من برای عبادت و مراقبه وقت می گذارم.
16. من برای تحقق صلح جهانی فعالیت می کنم.
17. من افرادی را که عقاید دینی متفاوت از من دارند، می پذیرم.
18. من درک عمیقی از مسئولیت پذیری جهت کاهش درد و رنج در جهان دارم.
19. هرچه از سن من می گذرد، درکم از خدا تغییر می کند.
20. من احساس می کنم در همه مسئولیت ها و تعهداتی که دارم غرق شده ام.
21. من سهم عمده ای از زمان و پول را به [ برای] کمک؛ به افراد دیگر اختصاص می دهم.
22. من در مورد برابری زنان و اقلیت ها سخنرانی می کنم [ حرف می زنم].
23. من حضور خدا را در روابطم با دیگران احساس می کنم.
24. زندگیم پر از هدف و معنی شده است.
25. من درک نمی کنم چگونه فرد عاشق خداوند می تواند درد و رنج بسیار زیاد را در جهان بپذیرد.
26. من معتقدم که برای ذخیره آخرت باید از قوانین و فرامین خداوند اطاعت کنم.
27. من مطمئنم که می توانم بر هر مشکل یا بحرانی غلبه کنم و مهم نیست که چقدر جدی باشد.
28. من درباره کاهش فقر در ایالات متحده و سراسر جهان بسیار نگرانم.
29. من سعی می کنم ایمانم را در مسائل سیاسی اجتماعی به کار برم.
30. زندگیم با عیسی مسیح گره خورده است.
31. من با افراد دیگر درباره ایمانم صحبت می کنم.
32. زندگی ام سراسر استرس و نگرانی است.
33. من برای نشان دادن عشقم به افرادی که ملاقات می کنم، از روشم [عقایدم] صرف نظر می کنم.
34. من واقعا احساس می کنم که خدا مرا راهنمایی می کند.
35. من نمی خواهم کلیساهای این ملت در امور سیاسی دخالت داشته باشند.
36. من دوست دارم با دیگران عبادت کنم و دعا بخوانم.
37. من فکر می کنم مسیحیان در زمینه تجارت باید درک و هماهنگی بین المللی داشته باشند.
38. من به طور معنوی تحت تاثیر زیبایی آفرینش خدا قرار گرفته ام.
39. آیا شما متعلق به یک فرقه دینی هستید؟
بلی .... خیر ....
40. اگر پاسخ شما به سوال قبلی "بلی" است، شما متعلق به کدام فرقه هستید؟
انجمن های خداوند ... کلیسای مسیح... حواریون مسیح ... ارتدوکس شرق ... پیرو کلیسای اسقفی ... مقدسین امروزی (فرقه مورمن) ... کلیسای لوتران- الکا ... شورای کلیسای میسوری لوتران ... کلیسای کشیشی (ایالات متحده آمریکا) ... جامعه دینی دوستان (فزقه کواکر) ... کاتوبیک رومی ... باپتیست جنوبی ... متدیست متحد ... سایر ( لطفا عنوان فرقه را ذکر کنید) :
41. اگر شما عضو کلیسای مسیحی هستید، کدام اصطلاح زیر بهتر نقش اصلی شما را در کلیسا تعریف می کند؟
پیشوای روحانی (مرد روحانی ) ... هماهنگ کننده آموزش مسیحی ... معلم ... عضو کلیسا ... سایر
42. جنس ؟
مرد ... زن ...
43. نژاد/ قومیت؟
آمریکایی اروپایی ( سفید) ... آمریکایی آفریقایی ... اسپانیایی ... آمریکایی آسیایی ... امریکایی بومی ... سایر( لطفا مشخص کنید)
44. شما طبقه اجتماعی خود را چگونه مشخص می کنید؟ فقیر طبقه کارگر طبقه متوسط طبقه متوسط رو به بالا طبقه بالا
45. آیا زبان بومی شما انگلیسی است؟ بلی ... خیر ...

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی و بعد افقی نگرش دین دار مسیحی توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.