مقیاس انسجام خانوادگی

مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity) Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما و والدین تان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ... 3= نظری ندارم ... 4= موافقم ... 5 = کاملا موافقم

1.     مادرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.

2.     پدرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.

3.     در تصمیم گیری ها، همیشه با مادرم مشورت می کنم.

4.     در تصمیم گیری ها، همیشه با پدرم مشورت می کنم.

5.     من و مادرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.

6.     من و پدرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.

7.     دوست دارم کارها را بدون کمک والدینم انجام دهم.

8.     من و پدرم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم.

9.     من و مادرم وقت زیادی را با همدیگر می گذرانیم.

10. من و پدرم رابطه نزدیکی داریم .

11. من و مادرم رابطه نزدیکی داریم .

12. دوست دارم در کنار والدینم باشم.

13. وقت کمی را با مادرم می گذرانم.

14. وقت کمی را با پدرم می گذرانم.

15. من و مادرم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک کنیم.

16. من و پدرم نمی توانیم احساسات یکدیگر را درک کنیم.

17. با مادرم خیلی صحبت می کنم.

18. با پدرم خیلی صحبت می کنم.

19. من و مادرم علاقه مندی های مشترکی داریم.

20. من و پدرم علاقه مندی های مشترکی داریم.

21. با مادرم احساس صداقت و دوستی می کنم.

22. با پدرم احساس صداقت و دوستی می کنم.

23. همیشه خودم به تنهایی و بدون مشورت با والدینم تصمیم گیری می کنم.

24. پدر و مادرم همدیگر را درک می کنند.

25. دوست دارم جدا از والدینم زندگی کنم.

26. پدر و مادرم زیاد به همدیگر نزدیک نیستند.

27. من به مادرم خیلی وابسته هستم.

28. من به پدرم خیلی وابسته هستم.

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

نظر سایت روان سنجی :

عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است .

دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .

دو گویه 5 و 6 با گویه های 15 و 16 یکی هستند . این امر موجب بالارفتن همبستگی درونی تست می شود . علت وجود آن برای این پایگاه مشخص نیست.

تست توسط رضویه و سامانی (1379) ساخته شده است . E-mail: samani@shirazu.ac.ir

این تست الزاما به نرم های متفاوت برای دختران و پسران و گروه های سنی نیاز دارد. به جز گزارش کلی ، گزارشی از وجود این نرم ها در اختیار پایگاه نیست .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.