مقیاس درون گرایی- برون گرایی . میشل گوکلن

مقیاس درون گرایی – برون گرایی
« میشل گوکلن» 49 ماده
برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است . بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی با شیوه بودن شما مطابقت می کند ، دور آن دایره بکشید . ممکن است گاهی در انتخاب پاسخ تردید کنید . در آن صورت ببینید ، بیشترین تمایلتان به کدام مورد است . پاسخ باید صادقانه و خود به خودی باشد . بنابراین خیلی فکر نکنید ، دور اولین پاسخی که به نظرتان مناسب می رسد، دایره بکشید
1- کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح می دهید ؟
a. کارهای عملی b . کارهای نظری

2- روزی به دما سنج خانه تان نگاه می کنید و متوجه می شوید که هوا کمی خنک شده است .
a . بلافاصله لباس گرم می پوشید
b. ترجیح می دهید به خودتان سخت بگذرانید اما لباس گرم را تحمل نکنید .

3- کسانی که شما را می شناسند، وقتی از شما حرف می زنند ، معمولا می گویند :
a . آدم بسته ای است، به دشواری می توان در او نفوذ کرد .
b . آدم راحتی است ، خیلی اسان با مردم انس می گیرد .

4- آیا به شیوه لباس پوشیدن مردم خیلی اهمیت می دهید ؟
a . خیر ، لباس برای انسان شخصیت و اعتبار می آورد .
b . بلی ، ظاهر انسان برای دیگران واقعا اهمیت دارد .

5- بیشترین لذت را در چه می دانید ؟
a . مسابقه دادن در میدان ورزش b . خواندن یک رمان جالب

6- فرض کنید با کسی بحث می کنید و او به تندی از شما انتقاد می کند :
a . بلافاصله ضد حمله را شروع می کنید ، تند و تیز ، درست مثل پرتاب تیر .
b . پس از پایان بحث و به هنگام تنهایی پاسخ ایده آل به ذهنتان می رسد .

7- اگر مبلغی پول به دستتان برسد ، برای کدام یک از موارد زیر خرج می کنید ؟
a . خریدن کتاب b . رفتن به تئاتر و سینما

8- اگر شرایط جور می شد ، کدام یک از کارهای زیر را انجام می دادید ؟
a . تحقیق در آزمایشگاه b . بازی در تئاتر

9- اگر امکان داشت ، در کدام یک از رشته های زیر تحصیل می کردید ؟
a . علوم اجتماعی b . فلسفه

10- دوست داشتید ، در کدام یک از زمینه های زیر فعالیت می کردید ؟
a . فوتبال b . شطرنج

11- کدام افراد را بیشتر دوست دارید ؟
a . افرادپویا و کار آمد b . افراد محکم و تغییر ناپذیر

12- احساس می کنید که بیشتر با کدام یک از عقاید زیر موافق هستید ؟
a . برای دور ماندن از زشتیهای دنیا ، باید جای خلوتی داشت و از مردم فرار کرد .
b . زندگی همین است ، باید آن را به همین صورتی که هست پذیرفت .

13- به نظر شما ، وقتی مردم با دولت مخالف هستند ، راه اندازی تظاهرات ضرورت دارد ؟
a . بلی b . خیر ، کاری از پیش نمی رود .

14- آیا رویا پردازی و خواب و خیال یکی از بخش های مهم زندگی شماست ؟
a . بلی ، به رویا اعتقاد دارم b . خیر ، همه آن ها دروغ است .

15- سبک کدام یک از دو شاعر زیر را دوست دارید؟
a . سعدی b . حافظ

16- برای وقت گذرانی ، کدام یک از بازی های زیر را ترجیح می دهید ؟
a . شطرنج b . ورق

17- کدام یک از فعالیت های زیر را بیشتر دوست دارید ؟
a . بازدی مرتب از نمایشگاه های آثار هنری
b . داشتن کتاب هایی در خانه و مطالعه مرتب آن ها

18- در مورد یادگیری زبان های خارجی .....
a . احساس می کنید که علاقه خاصی به آن ها دارید .
b . به علت ضرورت و ناچاری آن ها را می خوانید

19- آیا احساس می کنید تحت تاثیر اشخاصی قرار می گیرید که خوب حرف می زنند و خوب لباس می پوشند ؟
a . بلی ، از این نظر افراط می کنم b . خیر ، تصادفا برعکس

20- اقتصاددان ها و جامعه شناسان اصلا جالب نیستند ، تنها هنرمندان و شعرا ارزش های انسانی دارند .
a . صحیح b . غلط

21- از خواندن کدام نوع نوشته بیشتر لذت می برید ؟
a . نوشته هایی که درباره زندگی مردم باشد.
b . نوشته هایی که به مسائل اجتماعی بپردازد.

22- رویاهای شما بیشتر چگونه است ؟
a . کوتاه غیر ملموس ، ثابت و سیاه و سفید .
b . بلند ، پر از اشخاص ، متحرک و رنگی

23- امروزه ، اوفات فراغت خود را بیشتر به چه چیزهایی صرف می کنید ؟
a . بله با دوستان دورهم جمع شدن و بحث کردن
b . خواندن کتاب یا گوش کردن به موسیقی

24- از این دو شخصیت سرشناس ، کدام یک را ترجیح می دهید ؟
a . فریدون مشیری b . پروفسور حسابی

25- اگر گاه به گاه به کشورهای دیگر سفر نکنیم ، زندگی خیلی یکنواخت خواهد شد ؟
a . بلی b . خیر ، هرکجا روی آسمان همین رنگ است .

26- اگر همه شرایط یکسان باشد ، کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح خواهید داد ؟
a . سخنگویی یک انجمن بزرگ b . مدیریت یک کتابخانه بزرگ

27- آیا ، اکثر آشنایان معتقدند که شما ، در دور هم جمع شدن ها ، سعی می کنید که بیشتر حرف بزنید و بیشتر توجه دیگران را جلب کنید ؟
a . بلی b . خیر

28- آیا ، هر چیزی که مفید باشد جالب خواهد بود ؟
a . بلی b . خیر

29- آیا ، برای فلسفه ارزش زیادی قائل هستید ؟
a . بلی b . خیر

30- در کدام یک از شرایط زیر بیشتر احساس راحتی می کنید ؟
a . در شرایطی که همه چیز روشن و ملموس باشد .
b . در شرایطی که مجبور شوید به تفکر فرو روید .

31- اگر به خانه جدیدی نقل مکان کنید ، کار مورد علاقه شما چه خواهد بود ؟
a . برداشتن دیوار بین اتاق ها b . تقسیم اتاق های بزرگ به اتاق های کوچک

32- کدام یک از مشاغل زیر را ترجیح می دهید ؟
a . خبرنگاری b . داستان نویسی

33- اگر به شما کار مهمی پیشنهاد شود ، اولین واکنشتان چه خواهد بود ؟
a . قبول می کنید b . تردید می کنید

34- اگر به ریاست یک سازمان انتخاب شوید ، اولین کار شما چه خواهد بود ؟
a . سر و سامان دادن به وضع ظاهری سازمان
b . حذف کلیه هزینه های مربوط به دکوراسیون

35- ایا ، احساس می کنید که در مجموع خوب حرف می زنید و حرکات سنجیده دارید ؟
a . بلی b . خیر ، ناراحت می شوم و حرفی برای گفتن پیدا نمی کنم

36- به کدام یک از این دو ویژگی بیشتر اهمیت می دهید ؟
a . تفکر عمیق b . تحمل و بردباری

37- از چه نوع موسیقی بیشتر اهمیت می دهید ؟
a . عامه پسند b . سنتی

38- فرض کنید یک داستان پلیسی می خوانید .... ؟
a . آرزو می کنید که می توانستید تمام صحنه ها را می دید .
b . ترجیح می دهید که به آن ها فکر کنید نه این که آن ها را ببینید .

39- اگر حق انتخاب داشته باشید ، در کجا می نشینید ؟
a . روی یک مبل بسیار راحت b . روی یک صندلی کاملا معمولی

40- در حالت ناراحتی ، احساس می کنید ....
a . به دیگران نیاز دارید b . بهتر است تنها باشید

41- به نظر شما ، شایستگی در امور تجارت و تبلیغات ، جزء ضروریات عصر جدید است ؟
a . بلی b . خیر ، این افسانه را برای کسب پول ساخته اند

42- بهترین دانشگاه ، در واقع یک « کتابخانه » است .
a . کاملا درست است b . خیر ، در کتابخانه ارتباط خیلی کم است

43- به طور کلی . . .
a . همیشه به خواب عمیق فرو می روید
b . خوابتان سبک است و به سر و صدا خیلی حساس هستید

44- بدون آن که افراط کنید ، گاهی دوست دارید در یک رستوران مجلل غذا بخورید .
a . بلی گاهی لازم می شود b . خیر ، هرگز چنین هوسی به من دست نمیدهد

45- ایا دوست دارید با سیاستمداران موفق دوست شوید ؟
a . بلی b . خیر ، از آن ها فرار می کنم

46- کدام یک از فعالیت های زیر را مهم می دانید ؟
a . کشف « ناخود آگاه » توسط فروید b . کشف «آمریکا» توسط کریستف کلمب

47- وقتی بچه بودید ، دوست داشتید تنها بازی کنید یا با بچه های دیگر ؟
a . تنها b . با بچه های دیگر

48- آیا ، آرزو دارید درباره فلسفه کتاب بنویسید یا ، دست کم ، ذوق این کار را دارید ؟
a . نه ، کار احمقانه ای است .
b . هر کسی باید سعی کند افکار خود را بر روی کاغذ بیاورد

49- مردم هر گه بگویند ، تنها روابط اجتماعی است که اکثر مشکلات را حل می کند ؟
a . بلی b . خیر

50- هیچ چیزی اهمیت پول را ندارد ؟
a . صحیح b . غلط

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380