مقیاس درون گرایی- برون گرایی . میشل گوکلن

مقیاس درون گرایی – برون گرایی
« میشل گوکلن» 49 ماده
برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است . بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی با شیوه بودن شما مطابقت می کند ، دور آن دایره بکشید . ممکن است گاهی در انتخاب پاسخ تردید کنید . در آن صورت ببینید ، بیشترین تمایلتان به کدام مورد است . پاسخ باید صادقانه و خود به خودی باشد . بنابراین خیلی فکر نکنید ، دور اولین پاسخی که به نظرتان مناسب می رسد، دایره بکشید
1- کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح می دهید ؟
a. کارهای عملی b . کارهای نظری

2- روزی به دما سنج خانه تان نگاه می کنید و متوجه می شوید که هوا کمی خنک شده است .
a . بلافاصله لباس گرم می پوشید
b. ترجیح می دهید به خودتان سخت بگذرانید اما لباس گرم را تحمل نکنید .

3- کسانی که شما را می شناسند، وقتی از شما حرف می زنند ، معمولا می گویند :
a . آدم بسته ای است، به دشواری می توان در او نفوذ کرد .
b . آدم راحتی است ، خیلی اسان با مردم انس می گیرد .

4- آیا به شیوه لباس پوشیدن مردم خیلی اهمیت می دهید ؟
a . خیر ، لباس برای انسان شخصیت و اعتبار می آورد .
b . بلی ، ظاهر انسان برای دیگران واقعا اهمیت دارد .

5- بیشترین لذت را در چه می دانید ؟
a . مسابقه دادن در میدان ورزش b . خواندن یک رمان جالب

6- فرض کنید با کسی بحث می کنید و او به تندی از شما انتقاد می کند :
a . بلافاصله ضد حمله را شروع می کنید ، تند و تیز ، درست مثل پرتاب تیر .
b . پس از پایان بحث و به هنگام تنهایی پاسخ ایده آل به ذهنتان می رسد .

7- اگر مبلغی پول به دستتان برسد ، برای کدام یک از موارد زیر خرج می کنید ؟
a . خریدن کتاب b . رفتن به تئاتر و سینما

8- اگر شرایط جور می شد ، کدام یک از کارهای زیر را انجام می دادید ؟
a . تحقیق در آزمایشگاه b . بازی در تئاتر

9- اگر امکان داشت ، در کدام یک از رشته های زیر تحصیل می کردید ؟
a . علوم اجتماعی b . فلسفه

10- دوست داشتید ، در کدام یک از زمینه های زیر فعالیت می کردید ؟
a . فوتبال b . شطرنج

11- کدام افراد را بیشتر دوست دارید ؟
a . افرادپویا و کار آمد b . افراد محکم و تغییر ناپذیر

12- احساس می کنید که بیشتر با کدام یک از عقاید زیر موافق هستید ؟
a . برای دور ماندن از زشتیهای دنیا ، باید جای خلوتی داشت و از مردم فرار کرد .
b . زندگی همین است ، باید آن را به همین صورتی که هست پذیرفت .

13- به نظر شما ، وقتی مردم با دولت مخالف هستند ، راه اندازی تظاهرات ضرورت دارد ؟
a . بلی b . خیر ، کاری از پیش نمی رود .

14- آیا رویا پردازی و خواب و خیال یکی از بخش های مهم زندگی شماست ؟
a . بلی ، به رویا اعتقاد دارم b . خیر ، همه آن ها دروغ است .

15- سبک کدام یک از دو شاعر زیر را دوست دارید؟
a . سعدی b . حافظ

16- برای وقت گذرانی ، کدام یک از بازی های زیر را ترجیح می دهید ؟
a . شطرنج b . ورق

17- کدام یک از فعالیت های زیر را بیشتر دوست دارید ؟
a . بازدی مرتب از نمایشگاه های آثار هنری
b . داشتن کتاب هایی در خانه و مطالعه مرتب آن ها

18- در مورد یادگیری زبان های خارجی .....
a . احساس می کنید که علاقه خاصی به آن ها دارید .
b . به علت ضرورت و ناچاری آن ها را می خوانید

19- آیا احساس می کنید تحت تاثیر اشخاصی قرار می گیرید که خوب حرف می زنند و خوب لباس می پوشند ؟
a . بلی ، از این نظر افراط می کنم b . خیر ، تصادفا برعکس

20- اقتصاددان ها و جامعه شناسان اصلا جالب نیستند ، تنها هنرمندان و شعرا ارزش های انسانی دارند .
a . صحیح b . غلط

21- از خواندن کدام نوع نوشته بیشتر لذت می برید ؟
a . نوشته هایی که درباره زندگی مردم باشد.
b . نوشته هایی که به مسائل اجتماعی بپردازد.

22- رویاهای شما بیشتر چگونه است ؟
a . کوتاه غیر ملموس ، ثابت و سیاه و سفید .
b . بلند ، پر از اشخاص ، متحرک و رنگی

23- امروزه ، اوفات فراغت خود را بیشتر به چه چیزهایی صرف می کنید ؟
a . بله با دوستان دورهم جمع شدن و بحث کردن
b . خواندن کتاب یا گوش کردن به موسیقی

24- از این دو شخصیت سرشناس ، کدام یک را ترجیح می دهید ؟
a . فریدون مشیری b . پروفسور حسابی

25- اگر گاه به گاه به کشورهای دیگر سفر نکنیم ، زندگی خیلی یکنواخت خواهد شد ؟
a . بلی b . خیر ، هرکجا روی آسمان همین رنگ است .

26- اگر همه شرایط یکسان باشد ، کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح خواهید داد ؟
a . سخنگویی یک انجمن بزرگ b . مدیریت یک کتابخانه بزرگ

27- آیا ، اکثر آشنایان معتقدند که شما ، در دور هم جمع شدن ها ، سعی می کنید که بیشتر حرف بزنید و بیشتر توجه دیگران را جلب کنید ؟
a . بلی b . خیر

28- آیا ، هر چیزی که مفید باشد جالب خواهد بود ؟
a . بلی b . خیر

29- آیا ، برای فلسفه ارزش زیادی قائل هستید ؟
a . بلی b . خیر

30- در کدام یک از شرایط زیر بیشتر احساس راحتی می کنید ؟
a . در شرایطی که همه چیز روشن و ملموس باشد .
b . در شرایطی که مجبور شوید به تفکر فرو روید .

31- اگر به خانه جدیدی نقل مکان کنید ، کار مورد علاقه شما چه خواهد بود ؟
a . برداشتن دیوار بین اتاق ها b . تقسیم اتاق های بزرگ به اتاق های کوچک

32- کدام یک از مشاغل زیر را ترجیح می دهید ؟
a . خبرنگاری b . داستان نویسی

33- اگر به شما کار مهمی پیشنهاد شود ، اولین واکنشتان چه خواهد بود ؟
a . قبول می کنید b . تردید می کنید

34- اگر به ریاست یک سازمان انتخاب شوید ، اولین کار شما چه خواهد بود ؟
a . سر و سامان دادن به وضع ظاهری سازمان
b . حذف کلیه هزینه های مربوط به دکوراسیون

35- ایا ، احساس می کنید که در مجموع خوب حرف می زنید و حرکات سنجیده دارید ؟
a . بلی b . خیر ، ناراحت می شوم و حرفی برای گفتن پیدا نمی کنم

36- به کدام یک از این دو ویژگی بیشتر اهمیت می دهید ؟
a . تفکر عمیق b . تحمل و بردباری

37- از چه نوع موسیقی بیشتر اهمیت می دهید ؟
a . عامه پسند b . سنتی

38- فرض کنید یک داستان پلیسی می خوانید .... ؟
a . آرزو می کنید که می توانستید تمام صحنه ها را می دید .
b . ترجیح می دهید که به آن ها فکر کنید نه این که آن ها را ببینید .

39- اگر حق انتخاب داشته باشید ، در کجا می نشینید ؟
a . روی یک مبل بسیار راحت b . روی یک صندلی کاملا معمولی

40- در حالت ناراحتی ، احساس می کنید ....
a . به دیگران نیاز دارید b . بهتر است تنها باشید

41- به نظر شما ، شایستگی در امور تجارت و تبلیغات ، جزء ضروریات عصر جدید است ؟
a . بلی b . خیر ، این افسانه را برای کسب پول ساخته اند

42- بهترین دانشگاه ، در واقع یک « کتابخانه » است .
a . کاملا درست است b . خیر ، در کتابخانه ارتباط خیلی کم است

43- به طور کلی . . .
a . همیشه به خواب عمیق فرو می روید
b . خوابتان سبک است و به سر و صدا خیلی حساس هستید

44- بدون آن که افراط کنید ، گاهی دوست دارید در یک رستوران مجلل غذا بخورید .
a . بلی گاهی لازم می شود b . خیر ، هرگز چنین هوسی به من دست نمیدهد

45- ایا دوست دارید با سیاستمداران موفق دوست شوید ؟
a . بلی b . خیر ، از آن ها فرار می کنم

46- کدام یک از فعالیت های زیر را مهم می دانید ؟
a . کشف « ناخود آگاه » توسط فروید b . کشف «آمریکا» توسط کریستف کلمب

47- وقتی بچه بودید ، دوست داشتید تنها بازی کنید یا با بچه های دیگر ؟
a . تنها b . با بچه های دیگر

48- آیا ، آرزو دارید درباره فلسفه کتاب بنویسید یا ، دست کم ، ذوق این کار را دارید ؟
a . نه ، کار احمقانه ای است .
b . هر کسی باید سعی کند افکار خود را بر روی کاغذ بیاورد

49- مردم هر گه بگویند ، تنها روابط اجتماعی است که اکثر مشکلات را حل می کند ؟
a . بلی b . خیر

50- هیچ چیزی اهمیت پول را ندارد ؟
a . صحیح b . غلط

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   

سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

http://www.raahenoo.com/

   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.