مقیاس گرایش جنسیتی

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .
 
     1.    بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.
A بلي
B خير
     2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .
A بلي
B خير
     3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است .
A بلي
B خير
     4.       دوست دارم موهايم كوتاه باشد .
A بلي
B خير
     5.    بسياري از مردان ، وقتي خودشان در اتومبيل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگي كند.
A بلي
B خير
     6.       به طور مرتب يك مجله فكاهي مي خرم
A بلي
B خير
     7.       آنچه ترجيح مي دهم موسيقي ……… است .
A سنتي
B روز
     8.          ورزشي كه بيشترين استعداد را براي آن دارم ………… است .
 ژيمناستيك
B رزمي
     9.       دوست دارم روي كاغذ رنگي برايم نامه بنويسم .
A بلي
B خير
   10.      ازبين اين دو حيوان ، …………… را بيشتر دوست دارم .
گربه
سگ
   11.      دوست دارم هر روز لباس عوض كنم .
A بلي
B خير
   12.      شيوه هديه دادن بايد متناسب با هديه باشد .
A بلي
B خير
   13.      خيلي جالب است كه آدم پيشرفتهاي ذهني كودكان را دنبال كند .
A بلي
B خير
   14.      دوست دارم در سمينارهاي مربوط به هنر معاصر شركت كنم
A بلي
B خير
   15.      بدون گذشت متقابل ، زندگي غيرقابل تامل مي شود .
A بلي
B خير
   16.   عينك داشتن زيبا نيست ، بنابراين ، قابل قبول است كه استفاده از آن نامنظم باشد.
A بلي
B خير
   17.      به ميل خودم براي دوستان نامه هاي بلند مي نويسم .
A بلي
B خير
   18.   اگر جنس مخالف ، در شغل من متخصص باشد ، حاضرم دستورات او را تحمل كنم .
A بلي
B خير
   19.      اكثر تصادفات بر اثر ……… است .
A سرعت زياد
B احتياط زياد
   20.      به طور كلي خوشحال كننده ترين هديه ……… است .
A يك جعبه شكلات
B  يك فندك
   21.      پيش از انتخاب چيزي كه مي خواهم هديه دهم ، مدتها ترديد مي كنم .
A بلي
B خير
   22.      در اجتماع جديد ، آشپزي كار مورد علاقه زنها نيست .
A بلي
B خير
   23.   به هنگام شركت در نمايشهاي غم انگيز ، انسانها تا اندازه اي بيش از حد گريه مي كنند .
A بلي
B خير
   24.      جالب است كه انسان به دقت مراقب اعمال خود باشد .
A بلي
B خير
   25.      من ، به طور مرتب ، خبرهاي مربوط به هنر و دكوراسيون را مي خوانم .
A بلي
B خير
   26.      نوعی از تمدن مي تواند با ……… تبيين شود .
A درجه آزادي زنان
B  سطح تكنيك
   27.      دوست دارم طالع خود را در روزنامه بخوانم .
A بلي
B خير
   28.      محبت ، بسياري از مشكلات را حل مي كند .
A بلي
B خير
   29.       به هنگام برخورد با خطر ، احساس لذت مي كنيد يا نفرت ؟
A لذت
B نفرت
   30.      اگر امكان داشته باشد ، در شغل خود ……… را انتخاب مي كنم .
A استقلال
 B امنيت
    31.   ايا وقتي با اشخاص بر خورد مي كنيد ، به طور غير ارادي ، جزييات لباس هاي آنها را مورد توجه قرار مي دهيد ؟
A بلي
B خير
    32.      از اين دو ويژگي ، كدام يك براي شما ارزش بيشتري دارد ؟
A قدرت
B  محبت
    33.      وقتي يك شئ را مي بينيد ، به كدام يك از دو مورد بيشتر فكر مي كنيد ؟
A استفاده كردن
B  لمس كردن
    34.      تهيه كدام نوع كلكسيون را مفيد يا خوشايند مي دانيد ؟
A تمبر
 اشيا زينتي
    35.       آيا به آساني تحت تاثير يك فيلم يا يك برنامه نمايشي قرار مي گيريد ؟
A بلي
B خير
    36.   وقتي قيافه خود را در آيينه مي بينيد ، اغلب تعجب مي كنيد ، بدون آن كه علت ظاهري داشته باشد ؟
A بلي
B خير
    37.      به نظر شما ، ورزش ، رقابتي ……… است ؟
A سرگرم كننده
B  بي فايده
    38.    وقتي موقعيت پيش مي آيد، ترجيح مي دهيد با دوستان خود راجع به چه چيزهايي حرف بزنيد ؟
A شعرنو
B  اتومبيل
    39.   براي هر كسي پيش مي آيد كه در برخورد با ديگران به شدت عصباني شود ، در اين حالت چه احساسي به شما دست مي دهد ؟
A يك لگد بزنيد
B  يك سيلي بزنيد
   40.      اگر خون ببينيد ناراحت مي شويد ؟
A خيلي
B  نه زياد
   41.      خواندن چه چيزي را دوست داريد ؟
A كتاب علمي
B  رمان
   42.   اگر مجبور شويد در اتاقي كه پنجره هايش پرده ندارند ، به طور دايم زندگي كنيد ، خيلي ناراحت مي شويد ؟
A بلي
B  اصلاً دقت نمي كنم
   43.      اگر صادقانه خود را تحليل كنيد ، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه ………
A خيلي مغرور هستيد
B  خيلي خود پسند هستيد
   44.      آيا خريدهاي شما كم و بيش در جهت ……… است ؟
A سودمندي اشيا
B  ظاهر اشيا
   45.      وقتي گرسنه مي شويد ………
A حتما بايد غذاي خوبي بخوريد
B  به غذاي ساده راضي مي شويد
توجه : مخصوص مردان
 
 
     46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟
A يك هنر پيشه مشهور
B  يك قهرمان ورزشي
     47.      احساس مي كنم كه در دوران كودكي و نوجواني خيلي به مادرم وابسته بودم .
A بلي
B خير
     48.      گاهي خواب ديده ام كه يك زن هستم .
A بلي
B خير
     49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم ، اغلب مرا " جوجه آب كشيده " مي خواندند .
A بلي
B خير
     50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با زني ازدواج مي كرديد كه …… باشد .
A خوش پوش
B  داراي ويژگيهاي مادرانه
توجه : مخصوص زنان
 
 
     46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟
A يك زن نویسنده 
B  يك زن فیزیکدان
    47.  وقتی پدرم را با سایر مردها مقایسه می کنم ، می بینم که تعداد کمی از آن ها هوش پدرم را دارند.
A بلي
B خير
    48.      گاهي خواب ديده ام كه يك مردهستم .
A بلي
B خير
    49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم می گفتند که مثل "پسرها" هستم ..
A بلي
B خير
    50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با مردیازدواج مي كرديد كه …… باشد .
A آرام
 حساس
 
 
ماخذ : روان شناسی شخصيت ، حمزه گنجی. نشر ساوالان
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.