شاخص احقاق جنسی هالبرت

شاخص احقاق جنسی هالبرت
دیوید فارلی هالبرت
Hulbert Index of Sexual Assertiveness (HISA)
پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" و "هرگز" در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید . و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است.
1)     در طول رابطه جنسی از صحبت کردن ناراحت می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     احساس می کنم در روابط جنسی خجالتی هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     هرگاه تمایلی به رابطه جنسی داشته باشم، به همسرم ابراز می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     فکر می کنم درباره نیازهای جنسی خودم با همسرم بی پرده هستم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     از در میان گذاشتن تخیلات جنسی خود با همسرم لذت می برم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     راحت نیستم در مورد رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     تمایلات جنسی خود را برای همسرم بیان می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     برایم سخت است که در طی یک رابطه جنسی با دوستانم صحبت کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     برای من نه گفتن ، حتی موقعی که تمایلی به رابطه جنسی ندارم، سخت است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)از توصیف خود به عنوان یک فرد سکسی اکراه دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11)برایم سخت است که به همسرم بگویم چه چیزی در من احساس خوشایندی ایجاد می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12)به راحتی درباره احساسات جنسی خودم صحبت می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13)اصراری ندارم که همسرم مرا ارضا کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14)هنگامی که واقعا خواهان رابطه جنسی نیستم، به آن تن می دهم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15)هرگاه شیوه ای لذت بخش نباشد، آن را با همسرم در میان می گذارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16)به راحتی به همسرم پاداش های جنسی می دهم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17)برایم آسان است درباره رابطه جنسی با همسرم بحث کنم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18)به راحتی رابطه جنسی با همسرم را آغاز می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19)اعمال جنسی را که به آن ها راغب نیستم، انجام می دهم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20)ارضاء همسرم از ارضاء خودم مهمتر است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21)به راحتی به همسرم می گویم که مرا چگونه لمس کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22)از استمنای خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی لذت می برم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23)چنانچه عملی احساس خوشایندی در من ایجاد کند، در انجام مجدد آن اصرار می ورزم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24)برایم سخت است که درباره احساسات جنسی خود صادق باشم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25)تلاش می کنم از بحث درباره موضوعات جنسی بپرهیزم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.