شاخص تمایل جنسی هالبرت

شاخص تمایل جنسی هالبرت
دیوید فارلی هالبرت
Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)
پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" و "هرگز" در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید . و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است.
1)     حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     سعی می کنم از موقعیت هایی که همسرم را به رابطه جنسی متمایل می کند، بپرهیزم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     در مقایسه با همسرم، خواهان رابطه جنسی بیشتری هستم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     رویاپردازی درباره مسائل جنسی برایم مشکل است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     میل دارم با همسرم رابطه جنسی برقرار کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     تمایل بسیار زیادی به رابطه جنسی دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     از خیال پردازی جنسی در طی رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11)تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12)فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13)خواهان برقراری رابطه جنسی هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14)برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15)برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16)احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17)به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18)غریزه جنسی من قوی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19)از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20)تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21)احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22)فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23)از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24)تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25)سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.