مقیاس سخت کوشی

مقیاس سخت کوشی
چقدر سخت کوش هستید ؟ 45 ماده

The Hardiness Scale : Bartone‚ Paul
در زیر جمله هایی درباره زندگی مطرح شده است که افراد غالبا احساس متفاوتی در مورد آنها دارند . برای این که نشان دهید چه احساسی درباره هر جمله دارید ، از اعداد صفر تا سه استفاده کنید . هر سوال را با دقت بخوانید و مشخص کنید که به نظر شما هر سوال تا چه حد درست است . هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد .
0= اصلا درست نیست 1= اندکی درست است 2= تا اندازه ای درست است 3= کاملا درست است
1- بیشتر زندگی ام صرف انجام کارهایی می شود که ارزشمند هستند .
2- برنامه ریزی قبلی از بیشتر مشکلات آینده جلوگیری می کند .
3- به سختی تلاش کردن نتیجه ای ندارد ، چون با سخت کوشی همه چیزها درست از آب در نمی آید.
4- هر قدر هم زیاد تلاش کنیم ، معمولا تلاش ها به نتیجه ای نمی رسد .
5- تمایلی ندارم که در برنامه روزانه ام تغییری ایجاد کنم .
6- راه های آزموده شده همواره بهترین گزینه هستند .
7- سخت کار کردن فایده ای ندارد ، چون فقط رؤسا [ دیگران] از آن سود می برند .
8- با سخت کار کردن همواره می توانید به اهداف خود دست پیدا کنید .
9- اکثر افراد فقط تحت کنترل و نفوذ رئیس شان کار می کنند .
10- اکثرا آن چه در زندگی اتفاق می افتد ، از پیش مقدر شده است .
11- معمولا برایم غیر ممکن است که بتوانم در محل کار خود چیزی را تغییر دهم .
12- قوانین جدید هرگز نباید دستمزد ماهیانه افراد را کاهش دهند .
13- وقتی برنامه ریزی می کنم ، مطمئنم می توانم آن را پیاده کنم .
14- برایم بسیار دشوار است که نظر دوستی را راجع به چیزی تغییر دهم .
15- یاد گرفتن چیزهای جدید در مورد خودم برایم هیجان انگیز است .
16- افرادی که نظرشان تغییر نمی کند ، معمولا قضاوت خوبی دارند .
17- من واقعا به کارم علاقه مند هستم .
18- سیاستمداران زندگی ما را اداره می کنند .
19- اگر در حال انجام کاری دشوار باشم ، می دانم چه موقع از دیگران کمک بگیرم .
20- تا وقتی مطمئن نشوم سوالی را درست فهمیده ام ، به آن پاسخ نمی دهم .
21- دوست دارم در کارم تنوع زیادی وجود داشته باشد .
22- اکثر اوقات ، دیگران به دقت به آنچه می گویم گوش می کنند .
23- خیال پردازی ها برای من هیجان انگیز تر از واقعیات هستند .
24- خود را فردی آزاد پنداشتن ، فقط باعث ناکامی می شود .
25- با تمام توان تلاش کردن نتیجه می دهد .
26- معمولا اصلاح اشتباهاتم کار دشواری است .
27- وقت روال عادی زندگی به هم می خورد ، اذیت می شوم .
28- بهترین راه مقابله با اکثر مشکلات نادیده گرفتن آنهاست .
29- اکثر ورزشکاران و رهبران موفق ، مادر زادی موفق هستند ، نه به صورت اکتسابی .
30- اغلب مشتاقانه بیدار می شوم تا به ادامه کارهایم بپردازم .
31- اکثر اوقات واقعا نمی دانم چه می خواهم .
32- من به قوانین احترام می گذارم ، چن مرا راهنمایی می کنند .
33- چیزهای نامشخص و غیر قابل پیش بینی را دوست دارم .
34- اگر کسی بخواهد به من آسیبی برساند ، نمی توانم برای جلوگیری کار زیادی بکنم .
35- افرادی که نهایت سعی خود را می کنند ، باید از طرف جامعه به طور کامل حمایت شوند .
36- تغییر در روال عادی زندگی برای من جالب و دوست داشتنی است .
37- افرادی که به فردیت اعتقاد دارند ، فقط خودشان را گول می زنند .
38- نظریه هایی که با واقعیت منطبق نباشند ، به درد من نمی خورند .
39- اکثر اوقات ، زندگی برای من واقعا جذاب و هیجان انگیز است .
40- می خواهم مطمئن شوم هنگام پیر شدن ، کسی از من مراقبت خواهد کرد .
41- تصور این که کسی از کار کردن لذت ببرد ، دشوار است .
42- اتفاقی که فردا برایم خواهد افتاد ، بستگی به کاری دارد که من امروز انجام می دهم .
43- وقتی کسی از دست من عصبانی می شود ، معمولا تقصیر من نیست .
44- باور کردن حرف کسانی که می گویند به جامعه خدمت می کنند ، دشوار است .
45- کار عادی خسته کننده تر از آن است که ارزش انجام دادن داشته باشد . 

ژندا ، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388