مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر
Hatfield and Sprecher’s Love Scale
آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟ مقیاس "هاتفیلد" و " اسپریچر" 37 ماده
به کسی فکر کنید که در حال حاضر عاشق او هستید یا به آخرین کسی فکر کنید که او را دوست داشتید. برای نمره گذاری پاسخ های خود ، از مقیاس زیر کمک بگیرید .
کاملا=9-‎--‎-8-‎--‎--7-‎--‎-6-‎--‎-5-‎--‎-4-‎--‎-3-‎--‎-2-‎--‎-1 = اصلا
1- اگر او مرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد.
2- گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم ، همیشه به فکر او هستم .
3- وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا او خوشحال شود ، احساس خوشحالی می کنم .
4- دوست دارم با او باشم نه با هر فرد دیگر .
5- فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد .
6- به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم .
7- از هر جهت او را می خواهم ، جسمی ، هیجانی و ذهنی .
8- برای محبت او اشتهای سیری ناپذیری دارم .
9- او برای من ، همسر ایدالی است .
10- وقتی به من دست می زند ، تمام وجودم به لرزه در می آید .
11- او به طور دائم در افکار من حضور دارد .
12- دوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند ، افکار ، الزام ها و امیدها .
13- به شدت می خواهم ویژگی هایی داشته باشم که او دوست دارد .
14- خیلی جذب او شده ام .
15- در ارتباط با او ، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود ، به شدت افسرده می شوم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.