پرسشنامه مدیریتی : مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

 
www.dr-sepehri.de/ccs
مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد
 

 
 
مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
________________________________________
الف) اطلاعات زمینه ای
1- جنسیت؟ زن☼ مرد☼
2- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼
3- سن؟
4- ملیت؟ ☼
5- میزان تحصیلات؟
زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼
6- رشته‌ی‌ تحصیلی ؟
7- نام سازمان؟
8- پست سازمانی؟
9- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼
10- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼
11- تعداد کارمندان سازمان شما؟
12- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟
کمتر از 1 سال ☼ 1 تا 3 سال ☼ 3 تا 7 سال ☼ 7 تا 15 سال☼ 15 سال یا بیشتر☼
13- آیا سابقه‌ی اقامت در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟
14- آیا سابقه‌ی تحصیل در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟
15- آیا سابقه‌ی اشتغال در خارج از کشور دارید؟ (در صورت جواب مثبت تعداد سال و در صورت جواب منفی، صفر وارد کنید)
در صورت مثبت بودن جواب، کجا ؟
16- آیا سازمان شما با شرکت های خارجی در ارتباط است؟ بله ☼ خیر☼
________________________________________
ب) سؤالات این بخش راجع به انتظارات شما از شغلتان است
17- چقدر دوست دارید، کارتان تا حدی مشکل و پیچیده باشد، یعنی، پس از انجام آن بگویید "بالاخره از عهده‌اش برآمدم"؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
18- چقدر برایتان مهم است، در جایی زندگی کنید که برای شما و خانواده‌تان خوشایند باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼

19- چقدر برایتان اهمیت دارد، فرصتی جهت کسب درآمد بالا بدست آورید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
20- چقدر برایتان مهم است، با افرادی که به خوبی با دیگران همکاری می‌کنند، کارکنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
21- دوست دارید فرصت‌های آموزشی برای بهبود مهارت‌های فعلی و یا کسب مهارت‌های جدید داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
22- چقدر برایتان اهمیت دارد که شغلتان دارای مزایای جانبی خوبی باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
23- چقدر اهمیت دارد که پس از انجام‌کاری، به نحو شایسته‌ای از شما قدردانی شود؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
24- چقدر اهمیت دارد که شرایط فیزیکی محیط کارتان (تهویه، نور، فضای مناسب و ...) در حد مطلوبی باشد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
25- چقدر برایتان مهم است که در انتخاب نحوه‌ انجام شغل خود، آزادی عمل داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
26- چقدر برایتان مهم است امنیت شغلیِ کافی داشته باشید، یعنی بتوانید تا هر زمان که بخواهید در سازمان مشغول به کار باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
27- چقدر دوست دارید که فرصت ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر را دارا باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
28- تا چه حد دوست دارید رابطه‌ کاریِ خوبی با مدیرتان داشته باشید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
29- آیا می‌خواهید از تمام مهارت‌ها و توانایی‌هایتان در ارتباط با انجام شغل خود، استفاده کنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
30- چقدر برای شما اهمیت دارد که شغلتان فرصت کافی برای رسیدگی به زندگی شخصی و خانوادگی‌تان باقی بگذارد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
________________________________________

ج) سؤالات قبل راجع به انتظارات شما از شغلتان ‌بود. حال با توجه به شغل فعلی‌تان، چقدر به خواسته‌های خود رسیده‌اید؟
31- تا چه اندازه کارتان سختی و پیچیدگی دارد، به طوری‌که پس از انجام آن بگویید "بالاخره از عهده‌اش برآمدم"؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
32- چقدر از محل زندگی خود، راضی☼ هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
33- چقدر فرصت کسب درآمد بالا، برایتان فراهم بوده است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
34- میان افرادی که با آنها کار می‌کنید، چقدر حس همکاری دیده می‌شود؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
35- چقدر فرصت‌های آموزشی (به منظور بهبود مهارت‌های فعلی و یا کسب مهارت‌های جدید) داشته‌اید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
36- تا چه حد از مزایای جانبی شغلتان رضایت دارید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
37- تا چه حد پس از اینکه کاری را به خوبی انجام داده‌اید، از شما به شایستگی قدردانی شده؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
38- چقدر از شرایط فیزیکی محیط کارتان (تهویه، نور، فضای مناسب و ...) راضی☼ هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
39- چقدر در انتخاب روش انجام شغل خود آزاد بوده‌اید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
40- چقدر از امنیت شغلی برخوردارید، یعنی می‌توانید تا هر زمان که بخواهید در آن سازمان به کارتان ادامه دهید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
41- تا چه حد فرصت ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر، برایتان فراهم بوده است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
42- چقدر رابطه‌ کاریِ شما با مدیرتان خوب است؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
43- تا چه حد از کلیه مهارت‌ها و توانایی‌هایتان در ارتباط با انجام شغل خود، استفاده می‌کنید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
44- تا چه حد شغل شما، فرصت کافی برای رسیدگی به زندگی شخصی و خانوادگی‌تان باقی می‌گذارد؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
45- تا چه حد در محل کار خود دچار استرس و تنش می‌شوید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
________________________________________
د) در زیر ویژگی‌های 4 شیوه مدیریتی متفاوت، بیان شده است. لطفاً با توجه به تعاریف، به سؤالات 46 و 47 پاسخ گویید.
روش یک
روش دو
روش سه
روش چهار
روشی که در آن مدیر معمولا ☼          سریع تصمیم می‌گیرد و تصمیمات را روشن و مؤکد به اطلاع زیردستانش می‌رساند. این مدیر از زیردستانش انتظار دارد که این تصمیمات را با وفاداری و بدون اشکال‌تراشی اجرا کنند.
روشی که در آن مدیر معمولا ☼          سریع تصمیم می‌گیرد. قبل از اجرای تصمیمات سعی می‌کند آنها را به طور کامل برای زیردستانش توضیح داده و دلایل اتخاذ تصمیم را به آنها بگوید و به سؤالاتی که ممکن است از جانب آنها مطرح شود، پاسخ مناسب ‌دهد.
روشی که در آن مدیر معمولا ☼          قبل از اتخاذ تصمیم با زیردستان خود مشورت می‌کند، به اظهارنظرهای آنها توجه می‌نماید و پس از تصمیم‌گیری، آن را به اطلاعشان می‌رساند. او بدون توجه به اینکه تصمیمش با نظریات زیردستان موافق باشد یا خیر، از آنها انتظار همکاری بی قید و شرط دارد
روشی که در آن مدیر معمولا ☼          به هنگام تصمیمات مهم، جلسه‌ای را با زیردستانش ترتیب می‌دهد. او ابتدا مسأله را مطرح نموده و از گروه می‌خواهد به بحث بپردازند و سپس نظر اکثریت را به عنوان تصمیم نهایی می‌پذیرد.
46- شما کدام یک از روش‌های‌ زیر را ترجیح می‌دهید؟
روش یک ☼ روش دو ☼ روش سه ☼ روش چهار ☼
47- کدام روش ویژگی‌های مدیریت فعلی‌ در سازمانتان را بیان می‌کند؟
روش یک ☼ روش دو ☼ روش سه ☼ روش چهار ☼
________________________________________
ه) لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
48- فکر می‌کنید تا چند سال دیگر به کار در سازمان خود ادامه خواهید داد؟
کمتر از یک سال ☼ یک تا دوسال☼ ۲ تا ۵ سال ☼ بیش از ۵ ولی قبل از بازنشستگی☼ تا بازنشستنگی ☼
49- فکر می‌کنید اگر کارمندی در سازمان شما از مسائلی مانند افزایش حقوق ناعادلانه به مدیران بالاتر شکایت کند، بعدها برای این‌کار توبیخ خواهد شد؟
مطمئنا بله ☼ احتمالا بله ☼ احتمالا خیر☼ خیر ☼
50- چقدر مدیرتان به شما در جهت پیشرفت کارهایتان کمک می‌کند؟
همیشه ☼ معمولا ☼ گاهی ☼ ندرتا ☼ هرگز ☼
51- به طور کلی و با توجه به همه‌ عوامل، در حال حاضر میزان رضایت شما از سازمانی که در آن کار می‌کنید چقدر است؟
کاملاراضی☼ بسیار راضی☼ راضی☼ ناراضی☼ نه راضی ، نه ناراضی☼ بسیار ناراضی☼ کاملا ناراضی☼
52- اگر فرصت ارتقاء مدیریتی و همزمان با آن فرصت ارتقاء تخصصی را داشته باشید و مزایای مادّیِ هر دو یکسان باشد، کدام یک را ترجیح می‌دهید؟
به شدت موقعیت مدیریتی ☼ تا حدودی موقعیت مدیریتی ☼ برایم فرقی ندارد ☼ تا حدودی موقعیت تخصصی☼ به شدت موقعیت تخصصی ☼
53- در مورد کار کردن در سازمانی که متعلق به کشور دیگری است، چه احساسی دارید؟
احساس خوبی دارم ☼ برایم فرقی ندارد☼ ترجیح می‌دهم در سازمان خودم کار کنم ☼
54- اگر از شغل فعلی خود استعفاء دهید، فکر می‌کنید بتوانید شغل دیگری در حد شغل قبلی و با همان درآمد بیابید؟
بله قطعا ☼ بله احتمالا☼ احتمالا ☼ احتمالا خیر☼ قطعا خیر☼
55- چقدر مدیرتان براجرای قوانین پافشاری می‌کند؟
همیشه ☼ معمولا ☼ گاهی ☼ به ندرت ☼ هیچوقت ☼
56- در مورد کار کردن با مدیری که از کشور دیگری غیر از کشور شماست، چه احساسی دارید؟
ترجیح می دهم با مدیر هم وطنم کار کنم☼
ملیت مدیر برایم فرقی ندارد☼
ترجیح می دهم با مدیری که هم وطنم نیست کار کنم☼
________________________________________
و) تا چه حد با جملات زیر موافق هستید؟
57- اغلب مردم قابل اعتمادند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
58- یک مدیر می‌تواند بدون پاسخ دادنِ دقیق به سؤالات زیردستانش، همچنان مدیر خوبی باشد.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
59- در یک ساختار سازمانی تحت هیچ شرایطی، یک نفر نباید دو رئیس داشته باشد.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
60- وقتی افراد در کاری شکست می‌خورند، اغلب نتیجه اشتباه خودشان بوده است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
61- معمولا ☼ بهترین مدیران، افراد با سابقه‌ در سازمان هستند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
62- برخی ویژگی‌ها در فرد وجود دارد که بیشتر از فداکاری و وفاداری قابل تحسین است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
63- اکثرکارکنان ذاتاً از کار فراری‌ هستند ‌و تا آنجایی که بتوانند‌ از زیر کار در می‌روند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
64- اکثر کارکنان تمایل دارند در راستای رسیدنِ سازمان به هدف، همکاری داشته باشند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
65- برای پیشرفت شغلی، معمولا ☼ آشنایی با افراد بانفوذ از توانایی‌های فردی مهمتر است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
66- به طور کلی سازمانها خط مشی و روشهای خود را زیاد ☼ تغییر می‌دهند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
67- سازمان بزرگ نسبت به سازمان کوچک، محلی مناسبتر و مطلوبتر برای کارکنان است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
68- کارکنان نباید از مدیر تقاضای افزایش حقوق کنند، حتی اگر احساس کنند استحقاقش را دارند.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
69- زندگی شخصی کارکنان مستقیماً به سازمانشان مربوط است.
خیلی موافقم☼ موافقم☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
_______________________________________
ز) موارد زیر معمولا ☼ چقدر در سازمان شما رخ می‌دهد؟
70- کارکنان از ابراز نارضایتی به مدیرشان می‌ترسند.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت☼ اصلا ☼
71- وظایف و مسئولیتها نامشخص و مبهم است.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات☼ به ندرت ☼ اصلا ☼
72- بالادستان خود را درگیر مسئولیت‌هایی می‌کنند که به زیردستان مربوط است.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت☼ اصلا ☼
73- برخی همکاران به بعضی دیگر به دیده‌ تحقیر می‌نگرند و یا به آنها بی‌احترامی می‌کنند.
همیشه ☼ غالباً ☼ گاهی اوقات ☼ به ندرت ☼ اصلا ☼
________________________________________
ح) تا چه حد با جملات زیر موافق هستید؟
74- سازمان باید در مقابل سلامت و رفاه کارکنان و خانواده‌ آنها احساس مسئولیت قابل توجهی داشته ‌باشد.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
75- اکثر افراد معتقدند که علاقه داشتن به شغل، همان قدر اهمیت دارد که درآمد آن مهم است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
76- رقابت میان کارکنان معمولا ☼ بیشتر مخرّب است تا سازنده.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
77- کارکنان برای مدیری که قبل از اتخاذ تصمیم نهایی نظر آنها را جویا شود، احترام قائل نیستند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
78- کارکنان باید در ‌تصمیماتی که مدیر می‌گیرد، مشارکت ‌داشته باشند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
79- تصمیمات فردی از تصمیمات گروهی نتیجه بهتری دارد.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
80- هر سازمان باید در حد توانش به حل مسائل اجتماعی (مانند فقر، تبعیض، آلودگی محیط زیست...) کمک کند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
81- در یک سازمان، بهترین راه موفقیت شغلی، خدمت طولانی مدت در آن سازمان است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
82- یک کارمند نباید مقررات سازمان را زیر پا بگذارد، حتی اگر معتقد باشد این‌کار به نفع سازمان است.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
83- اکثر کارکنان ترجیح می‌دهند از قبول مسئولیت اجتناب کنند. آنها جاه طلبی کمی دارند و بیش از هر چیز نگران امنیت شغلی‌شان هستند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
84- مدیر خوب به کارکنانش دستورالعملهای کامل و تفصیلی ارائه می‌کند، نه اینکه صرفاً به راهنمایی‌های کلی اکتفا نموده و جزئیات را به کارکنان واگذار نماید.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
85- اکثر سازمانها علاقه‌ زیادی به رفاه کارکنانشان دارند.
خیلی موافقم ☼ موافقم☼ ☼ نظری ندارم ☼ مخالفم ☼ خیلی مخالفم ☼
_______________________________________
ط) موارد زیر در زندگی شخصی شما تا چه اندازه وجود دارد؟
86- تا چه حد شخصیت پایداری دارید؟ (مثلاً تصمیماتتان به ندرت تغییر کند.)
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
87- تا چه حد فرد صرفه جویی هستید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
88- چقدر در انجام کارهایتان پشتکار به خرج می‌دهید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼
89- چقدر به آداب و رسوم پایبند بوده و به آن احترام می‌گذارید؟
خیلی زیاد ☼ زیاد ☼ متوسط ☼ کم ☼ اصلا ☼ 
 
ماخذ :www.dr-sepehri.de/ccs

نظر کارشناسی سایت : اطلاعات روایی و پایایی ابزار در اختیار نیست .  به علاقمندان توصیه می شود با مراجعه به آدرس فوق ، ضمن تکمیل پرسشنامه ، اطلاعات کامل را جویا شوند .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.