پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی
« Understanding your self »     -  سی ماده
برای هر حوزه پنج عبارت پیشنهاد شده است که شما باید یکی را انتخاب کنید . گاهی متوجه می شوید که نمی توانید دقیقا با سوال مطرح شده موافقت یا مخالفت کنید . بنابراین پاسخی را انتخاب کنید که به باور و اعتقاد شما نزدیک تر است . با خود صادق باشید ، نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید .
مدتی را که برای کامل کردن پرسش ها صرف کرده اید ، با دقت دقیقه ثبت کنید .


1- در اینجا پنج جمله در رابطه با مکالمه و گفت و شنود آورده شده است . با دقت بخوانید و جمله ای را که به باور شما نزدیک تر است انتخاب کنید .
‌أ- حرّاف هستم و صریح و بی پرده صحبت می کنم ، تا حدی که شاید برای خیلی ها ناخوشایند باشد .
‌ب- حرّاف هستم و اغلب در مکالمات گروهی رشته سخن را در دست می گیرم.
‌ج- متاسفانه گفتگو کننده خوبی نیستم .
‌د- از گفتگو لذت می برم اما بیشتر از آن که صحبت کنم ، گوش می دهم .
‌ه- در موقعیت هایی که ممکن است درگیر گفتگو شوم ، راحت نیستم .
2- در اینجا پنج جمله در رابطه با استفاده از تلفن آمده است . جمله ای را انتخاب کنید که به احساس شما نزدیکتر است .
‌أ- می توانم از طریق تلفن گفتگوی خوبی داشته باشم اما برای آن که منظورم را کاملا تفهیم کنم ، ترجیح می دهم رو در رو با افراد صحبت کنم .
‌ب- به دلیل آن که نمی توانم چهره فردی را که با او صحبت می کنم ، ببینم ، تلفن برای من وسیله موثری نیست . .
‌ج- در صورت ضرورت از تلفن استفاده می کنم اما برای یک گفتگو و ارتباط کامل ، تلفن وسیله محدودی است .
‌د- با استفاده از تلفن به آسانی با فرد آن سوی خط ارتباط برقرار کرده و کاملا منظورم را تفهیم می کنم .
‌ه- به هیچ وجه نمی توانم از طریق تلفن منظورم را بیان کنم .
3- در یک مسابقه برنده شده اید و تمام مخارج شما پرداخت خواهد شد . از کدام یک از جوایز بیشترین و از کدام یک کمترین لذت را خواهید برد ؟
‌أ- یک ماه در اردویی مجلل با غذای خوب ، همراهان با نشاط ، هوای آفتابی و موسیقی .
‌ب- هتلی کوچک اما بسیار عالی و راحت در نقطه ای دور افتاده ، مناسب برای پیاده روی ، ماهیگیری یا فعالیت های بی دغدغه و روح افزا .
‌ج- یک جشن خانگی در ویلای دوستی نویسنده و ثروتمند که دیگر مدعوین آن عمدتا از نویسندگان ، هنرمندان و افرادی با علائق هنری و خلاق هستند .
‌د- مجال و فرصتی تا وقت خود را صرف کارهایی کنید که همیشه می خواستید انجام دهید مانند : اسب سواری ، خواندن رمانی مهیج ، نوشتن یک کتاب ، بازدید از تمام تئاترهایی که در شهر وجود دارند .
‌ه- تعطیلاتی آرام بخش به همراه خانواده یا دوستان در یک هتل آرام و ساکت .
‌و- تور یک ماهه از مراکز تاریخی و فرهنگی کشورهای اروپایی بوسیله اتوبوس مجلل و راحت .
4- به تماشای تلویزیون نشسته اید ، کدام یک از برنامه های زیر را بیشتر و کدام یک را کمتر ترجیح می دهید ؟
‌أ- یک فیلم قدیمی . بیشتر کمتر
‌ب- میزگرد بحث و گفتگو درباره یکی از مسائل مهم روز . بیشتر کمتر
‌ج- گفتگویی سبک و دوستانه . بیشتر کمتر
‌د- نمایش کمدی . بیشتر کمتر
‌ه- نمایشنامه ای مدرن با مضمون روان شناسی بیشتر کمتر
‌و- مسابقه مشت زنی(بوکس) که به صورت مستقیم پخش شود. بیشتر کمتر
5- در اینجا پنج روش مختلف برای گذراندن اوقات فراغت شما آورده شده است . از کدام یک بیشتر و از کدام یک کمتر لذت خواهید برد ؟
‌أ- به همراه تعدادی از دوستان در یک محل سر زنده و با نشاط توام با موسیقی ، نوشیدنی و سرگرمی بیشتر کمتر
‌ب- به همراه یکی از دوستان نزدیک در یک تئاتر . بیشتر کمتر
‌ج- یک جشن واقعی با ساز و آواز و رقص ، غذای مطبوع ، نوشیدنی ، همراهان زنده دل و با نشاط . بیشتر کمتر
‌د- ماندن در منزل و گوش دادن به موسیقی و یا خواندن کتاب . بیشتر کمتر
‌ه- یک جشن کوچک و خودمانی در منزل یکی از دوستان ، همراه با صرف شام و صحبت های گرم و صمیمانه . بیشتر کمتر
‌و- ماندن در منزل و تماشای برنامه ای خوب و جذاب از تلویزیون. بیشتر کمتر
6- کدام یک از جمله های زیر به احساسات شما درباره تصمیم گیری نزدیکتراست ؟
‌أ- گاهی اوقات از پیامد تصمیم هایم نگران می شوم و به همین جهت تصمیم گیری را به آینده موکول می کنم .
‌ب- میل دارم در مورد تصمیم هایم فرصت تفکر داشته باشم اما وقتی تصمیم گرفتم ، نسبت به آن پایدار می مانم .
‌ج- سریع تصمیم می گیرم اما تصمیم هایم به طور کامل متعادل هستند .
‌د- اگر سریع تصمیم بگیرم ، تصمیم هایم غلط از آب در می آیند اما اگر تصمیم هایم را با دقت بررسی کنم ، آن ها درست از آب در می آیند .
‌ه- می توانم خیلی سریع تصمیم بگیرم اما گاهی آرزو می کنم این گونه نبودم .
‌و- تصمیم گیری برایم دشوار است .
7- جمله ای را انتخاب کنید که به احساسات یا تجارب شما نزدیک تر است .
‌أ- هرگز با کسی دعوا نخواهم کرد مگر در دفاع از خود که در این صورت هم به شدّت این کار را می کنم .
‌ب- از این که انسان ها به جان هم می افتند ، بیزارم .
‌ج- عمدا به دنبال دردسر نمی گردم اما بارها مجبور به خشونت و دعوا شده ام .
‌د- اغلب در گیر بگو مگوهایی شده ام که به راحتی می توانست به خشونت و زد و خورد منجر شود و گاهی نیز این چنین شده است .
‌ه- هرگز تحت هیچ شرایطی با فرد دیگری دست به یقه نخواهم شد .
8- جمله ای را انتخاب کنید که سطح فعالیت یا بهره وری شما را بیشتر منعکس کند .
‌أ- تصور می کنم در مقدار کاری که انجام می دهم در سطح متوسطی باشم .
‌ب- قادرم کاری مداوم و پیوسته با راندمان یا بازده بالا انجام دهم ، که از هفته ای به هفته دیگر چندان تغییر نمی کند .
‌ج- بهروه وری کار من پایین است و اکثر کارها برایم دشوار هستند .
‌د- گاهی اوقات کارهای زیادی انجام می دهم (بهره وری بالا) و گاهی نیز این چنین نیستم (بهره وری پایین ) اما به طور کلی در سطح متوسطی قرار می گیرم .
‌ه- اگر بخواهم می توانم کارهای فراوانی را انجام داده و به اتمام برسانم اما همیشه این احساس را ندارم .
9- در این پرسش باید سعی کنید خودتان را بر حسب آن چه که معتقدید دیگران درباره شما فکر می کنند ، ارزیابی کنید . به طور کلی احتمالا دیگران مرا این گونه می بینند :
‌أ- گاهی اوقات هم نشینی خوب و گاهی هم بر حسب اختیار ، هم نشینی نه چندان مناسب .
‌ب- بیش از اندازه سرزنده و اجتماعی ، شاید هم کمی فزون کار و متجاوز .
‌ج- بنا یه دلایلی ملال انگیز و دل مرده .
‌د- سر زنده ، دوستانه و خوش برخورد ، همدمی بانشاط .
‌ه- از نظر سرزندگی و رفاقت تقریبا فردی متوسط .
‌و- دارای شخصیتی خشک و محدود .
10- اگر می توانستم " آن گونه که دیگران مرا می دیدند ، ببینم" ،
‌أ- از تصویر ذهنی آن ها درباره خودم ، مایوس می شدم .
‌ب- بیش از انتظار ، خشنود می شدم .
‌ج- موجب مسرت و شادمانی ام می شد .
‌د- به هراس می افتادم .
‌ه- از برخی از جوانب شخصیتی ام که از آن بی خبر بودم ، متعجب می شدم .
‌و- از نقاط ضعف و کمبودهایم به هیچ وجه تعجب نمی کردم .
11- کدام یک از جمله های زیر درباره مغازه گردی و خرید اجناس به احساسات شما نزدیک تر است ؟
‌أ- حسابی ولخرجی می کنم ، پس پول برای چیست ؟
‌ب- معمولا هنگام خرید نابخردانه عمل می کنم و اغلب چیزهایی می خرم که در واقع نیازی به آن ها ندارم .
‌ج- معمولا مسؤولانه خرید می کنم و به طور کلی در حد توانم خرج می کنم .
‌د- خرید اجناس عمده و مهم برایم ناخوشایند است زیرا ممکن است سرم کلاه برود .
‌ه- از هرگونه خرید بیزارم .
12- با کدام یک از جمله های زیر موافق یا مخالف و یا این که درباره آن ها مطمئن نیستید .
‌أ- دنیا مکان بهتری می شد اگر افراد مجبور بودند قبل از اجرای تصمیم های خود آن ها را برای فرد دیگری توضیح دهند . موافق مخالف نامطمئن
‌ب- انسان موجود متجاوزی است اما در هرصورت باید خود را با انتظارات و نیازهای جامعه سازگار کند . موافق مخالف نامطمئن
‌ج- کارت های اعتباری به طور کلی مضر هستند زیرا موجب می شوند افراد بیش از توان مالی خود خرج کنند . موافق مخالف نامطمئن
‌د- نمی توان از طریق شور و مشورت به یک تصمیم قاطع دست یافت . موافق مخالف نامطمئن
‌ه- افراد عصبی ، مشکلاتشان را بزرگ جلوه می دهند .موافق مخالف نامطمئن
‌و- تنوع ، چاشنی و نمک زندگی است . موافق مخالف نامطمئن
13- تصور کنید اگر مجبور به انجام یکی از کارهای زیر بودید ، کدام یک بیشتر و کدام یک شما را کمتر خوشحال می کرد .
‌أ- فهرست بندی کتاب های یک کتابخانه بزرگ . بیشتر کمتر
‌ب- خزانه دار یک باشگاه ورزشی یا انجمن اجتماعی . بیشتر کمتر
‌ج- نقش اول یک نمایشنامه تئاتر . بیشتر کمتر
‌د- احیا یکی از احزاب سیاسی محلی . بیشتر کمتر
‌ه- حل تعداد زیادی جدول . بیشتر کمتر
‌و- آشنایی کامل با آخرین پیشرفت ها در زمینه روان شناسی بیشتر کمتر
پرسشهای 14 تا 16 فقط برای آقایان است .
14- بدون در نظر گرفتن هزینه و قیمت اتومبیل های زیر ، کدام یک را بیشتر ترجیح می دهیدو از کدام یک کمتر خوشتان می آید؟
‌أ- رولزرویس . بیشتر کمتر
‌ب- فراری بیشتر کمتر
‌ج- پورشه بیشتر کمتر
‌د- گلف بیشتر کمتر
‌ه- موستانگ بیشتر کمتر
‌و- ب ، ام ، و بیشتر کمتر
‌ز- کامارو بیشتر کمتر
‌ح- مرسدس بنز بیشتر کمتر
‌ط- جگوار بیشتر کمتر
‌ي- شورولت بیشتر کمتر
‌ك- مطمئن نیستم

15- نزدیک ترین دوست شما می خواهد از لیست اتومبیل های فوق یکی را که مناسب شخصیت شما تشخیص می دهد ، انتخاب کند (در مورد هزینه آن اصلا نگران نباشید) فکر می کنید کدایک را برای شما انتخاب کند ؟
الف    ب    ج    د    ه    و    ح    ط    ی    ک
16- آیا انتخاب شما با انتخاب دوستتان یکی است ؟ بلی خیر
پرسشهای 17 تا 19 فقط برای خانم ها است .
17- بدون در نظر گرفتن شغل فعلی ، آموزش و پیشینه خود ، چنانچه اگر آزادی انتخاب داشتید ، کدام یک از مشاغل زیر شما را بیشتر جذب می کرد و کدام یک کمتر
‌أ- ریاست کتابخانه یک دانشگاه بزرگ بیشتر کمتر
‌ب- منشی یک تهیه کننده مشهور بیشتر کمتر
‌ج- ورزشکاری در سطح جهانی بیشتر کمتر
‌د- مدل موفق لباس های روز بیشتر کمتر
‌ه- یک روان شناس برجسته بیشتر کمتر
‌و- مدیر یک موسسه آموزشی مدرن و مترقی بیشتر کمتر
‌ز- زنی خانه دار با خانواده ای سعادتمندو خشنود بیشتر کمتر
‌ح- نویسنده ای موفق بیشتر کمتر
‌ط- ستاره سینما یا تئاتر بیشتر کمتر
‌ي- همسر یک نویسنده موفق اما گوشه گیر و منزوی بیشتر کمتر
‌ك- مطمئن نیستم
18- نزدیک ترین دوست شما باید از میان لیست فوق ، یکی را که مناسب شخصیت و خصوصیات شما تشخیص می دهد ، انتخاب کند .( میزان سن ، توانایی ها یا قابلیت های شما مطرح نیست) . فکر می کنید کدام یک را انتخاب کند ؟
الف    ب    ج    د    ه    و    ح    ط    ی    ک
19- آیا انتخاب شما با انتخاب دوستتان یکی است ؟ بلی خیر

Understanding your self . Pub : SIGNET مترجم : رضا خانی ، ناشر موسسه روان تجهیز

 

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.