مشکلات شخص با خواهر

شاخص روابط برادری و خواهری
مشکلات شخص با خواهر
والتر دبلیو. هودسون ، گوردن مک نیل و جی دیبرکس
Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR)
این پرسشنامه برای اندازه گیری احساس شما نسبت به خواهرتان تدوین شده است . این پرسشنامه ، امتحان نیست که نمره صحیح یا غلط داشته باشد. به هر یک از سوال ها با قرار دادن نمره ای که از بین نمرات زیر انتخاب می کنید ، به طور دقیق و صحیح پاسخ دهید .
1= هرگز
2= خیلی بندرت
3= خیلی کم
4=بعضی اوقات
5= خیلی از اوقات
6= اکثر اوقات
7= همیشه
-‎--‎-- 1) من با خواهرم خیلی خوب کنار می آیم .
-‎--‎-- 2) خواهرم طوری رفتار می کند که انگار به من اهمیتی نمی دهد .
-‎--‎-- 3) خواهرم با من بد رفتار می کند .
-‎--‎-- 4) به نظر می رسد خواهرم واقعا به من بها می دهد .
-‎--‎-- 5) من واقعا می توانم به خواهرم اعتماد کنم .
-‎--‎-- 6) به نظر می رسد خواهرم مرا دوست ندارد .
-‎--‎-- 7) خواهرم واقعا مرا درک می کند .
-‎--‎-- 8) به نظر می رسد خواهرم مرا خیلی دوست دارد .
-‎--‎-- 9) من و خواهرم خوب باهم کنار می آییم .
-‎--‎--10) از خواهرم متنفرم .
-‎--‎--11) به نظر می رسد خواهرم دوست دارد من دور و بر او باشم .
-‎--‎--12) من واقعا خواهرم را دوست دارم .
-‎--‎--13) احساس می کنم که خواهرم واقعا مرا دوست ندارد .
-‎--‎--14) کاش شخص دیگری خواهرمن بود .
-‎--‎--15) خواهرم با من خیلی مهربان است .
-‎--‎--16) به نظر می رسد گه خواهرم به من بها می دهد .
-‎--‎--17) به عقیده خواهرم ، من برایش مهم نیستم .
-‎--‎--18) خواهرم برای من یک منبع واقعی دلخوشی است .
-‎--‎--19) به نظر نمی رسد که خواهرم حتی به من توجه داشته باشد .
-‎--‎--20) کاش خواهرم مرده بود .
-‎--‎--21) خواهرم به نظرات و عقاید من اهمیت خیلی زیادی می دهد .
-‎--‎--22) خواهرم واقعا غیر منطقی است .
-‎--‎--23) "دور و بر خواهرم بودن" را نمی توانم تحمل کنم .
-‎--‎--24) به نظر می رسد خواهرم با دید تحقیر به من نگاه می کند .
-‎--‎--25) از بودن با خواهرم لذت می برم .
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.