تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت

در زير تجربه هايي آمده است که برخي در مورد کار با اينترنت داشته اند . پس از مطالعه هر کدام ، ميزان درستي آن تجربه را در مورد خودتان با توجه به مقياس زير مشخص کنيد .
"هرگز" ، "به ندرت" ، "گاهي" ، "معمولاً" ، "اغلب" و "هميشه"  .
 
هرگز
به ندرت
گاهي
معمولا
اغلب
هميشه
1)       چقدر پيش مي آيد که بيشتر از مدت زماني که قصد داشته ايد ، به اينترنت وصل بمانيد؟
 
 
 
 
 
 
2)       چقدر پيش مي آيد که وظايف خود در خانه را ناديده بگيريد تا مدت بيشتري به اينترنت وصل بمانيد؟
 
 
 
 
 
 
3)       چقدر اينترنت را به بودن با خانواده يا دوستان نزديکتان ترجيح مي‌دهيد؟
 
 
 
 
 
 
4)       چقدر با ساير کاربران اينترنت روابط جديد برقرار مي کنيد؟
 
 
 
 
 
 
5)       چقدر افراد ديگر در زندگي شما ، از مدت زماني که با اينترنت کار مي کنيد شکايت مي کنند؟
 
 
 
 
 
 
6)       چقدر پيش مي آيد که به خاطر وقت گذراني در اينترنت ، انجام تکاليف مدرسه را عقب بيندازيد يا کلاً آنها را انجام ندهيد؟
 
 
 
 
 
 
7)       چقدر پيش مي آيد که قبل از کارهاي ديگري که بايد انجام دهيد ، پست الکترونيکي (e-mail) خود را چک کنيد؟
 
 
 
 
 
 
8)       چقدر پيش آمده که عملکرد تحصيلي شما به خاطر استفاده از اينترنت آسيب ديده باشد؟
 
 
 
 
 
 

9)       وقتي ديگران در مورد اين که در اينترنت چه کار مي کنيد از شما سؤال مي کنند، چقدر حالتِ دفاعي به خود مي گيريد يا به مخفي کاري روي مي آوريد؟

 
 
 
 
 
 
10)    چقدر پيش مي آيد که براي اجتناب از فکر کردن در مورد مشکلات زندگي ، به اينترنت فکر کنيد تا آرامش پيدا کنيد؟
 
 
 
 
 
 
11)    چقدر فکر مي‌کنيد وقتي که در اينترنت هستيد ، توانايي پيش‌بيني همه امور را داريد؟
 
 
 
 
 
 
12)    چقدر نگران هستيد که زندگي بدون اينترنت خسته کننده ، خالي و غم انگيز باشد؟
 
 
 
 
 
 
13)    اگر هنگامي که به اينترنت وصل هستيد کسي مزاحمتان شود ، چقدر عصباني مي شويد؟
 
 
 
 
 
 
14)    چقدر پيش مي آيد که به خاطر اين که شبها بيشتر با اينترنت کار کنيد ، کمتر بخوابيد؟
 
 
 
 
 
 

15)    وقتي به اينترنت وصل نيستيد ، آيا ذهنتان متوجه اينترنت است و در مورد اين که وقتي به اينترنت وصل شديد چه کارهايي خواهيد کرد خيالپردازي مي کنيد؟

 
 
 
 
 
 
16)    چقدر پيش مي آيد که وقتي به اينترنت وصل هستيد به خود بگوييد "فقط چند دقيقه ديگر ادامه مي دهم" ؟
 
 
 
 
 
 
17)    چقدر پيش آمده که سعي کرده باشيد مدت زمان استفاده از اينترنت را کاهش بدهيد ولي نتوانسته باشيد؟
 
 
 
 
 
 
18)    چقدر سعي مي کنيد مدت زمان استفادة خود از اينترنت را از ديگران مخفي کنيد؟
 
 
 
 
 
 
19)    چقدر ميزان آنلاين بودنتان را با بيرون رفتن و گشت و گذار با دوستانتان ترجيح مي‌دهيد؟
 
 
 
 
 
 

20)    چقدر پيش مي آيد که وقتي با اينترنت کار نمي کنيد ، احساس غمگيني ، بي حوصلگي و بدخُلقي کنيد و اين حالات شما با وصل شدن به اينترنت از بين برود؟

 
 
 
 
 
 

سایت روان سنجی :  این تست را سرکار خانم بیدی با عنوان "تست اعتیاد اینترنتی " ترجمه و در اختیار این پایگاه قرار داده اند . سه سطر ابتدایی و قالب بندی توسط این پایگاه صورت گرفته است .
Fatemeh Bidi [bidi_fatemeh@yahoo.com]
سایت عصر ایران در آدرس زیر این تست را همراه با کلید  منتشر کرده است . کد خبر 184566 تاریخ 18 مهر 1390