بهداشت زندگی منبع استرس

 
آیا بهداشت زندگی شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا به اندازه کافی می خوابید ؟
 
 
2.     آیا ساعات خواب شما مرتب است ؟
 
 
3.     آیا بر اثر سروصدا ناراحت هستید ؟
 
 
4.     آیا به طور مورتب ورزش می کنید یا فعالیت بدنی دارید(سه ساعت در هفته)؟
 
 
5.     آیا به طور مرتب پیاده روی می کنید ؟
 
 
6.     آیا هر روز بیشتر از یک پاکت سیگار می کشید ؟
 
 
7.     آیا هر روز بین 10 تا 20 عدد سیگار می کشید ؟
 
 
8.     آیا آنقدر غذا می خورید که احساس ناراحتی می کنید؟
 
 
9.     آیا خود را آدم پرخور می دانید ؟
 
 
10. آیا هر روز بیش از ده لیوان چای می خورید؟
 
 
11. آیا معمولا غذای پر حجم می خورید؟
 
 
12.آیا هر روز کمتر از یک لیوان آب می خورید؟
 
 
13.آیا به نظر خودتان، رژیم غذایی شما نامتعادل است ؟
 
 
14.آیا به رغم ناسازگار بودن برخی غذا ها ، بازهم برای خوردن آن ها اصرار می ورزید؟
 
 
15.آیا در محیط الوده زندگی می کنید ؟
 
 
16.آیا به طور مرتب استراحت می کنید ؟
 
 
17.آیا در منطقه پر جمعیت زندگی می کنید ؟
 
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.