بهداشت زندگی منبع استرس

 
آیا بهداشت زندگی شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا به اندازه کافی می خوابید ؟
 
 
2.     آیا ساعات خواب شما مرتب است ؟
 
 
3.     آیا بر اثر سروصدا ناراحت هستید ؟
 
 
4.     آیا به طور مورتب ورزش می کنید یا فعالیت بدنی دارید(سه ساعت در هفته)؟
 
 
5.     آیا به طور مرتب پیاده روی می کنید ؟
 
 
6.     آیا هر روز بیشتر از یک پاکت سیگار می کشید ؟
 
 
7.     آیا هر روز بین 10 تا 20 عدد سیگار می کشید ؟
 
 
8.     آیا آنقدر غذا می خورید که احساس ناراحتی می کنید؟
 
 
9.     آیا خود را آدم پرخور می دانید ؟
 
 
10. آیا هر روز بیش از ده لیوان چای می خورید؟
 
 
11. آیا معمولا غذای پر حجم می خورید؟
 
 
12.آیا هر روز کمتر از یک لیوان آب می خورید؟
 
 
13.آیا به نظر خودتان، رژیم غذایی شما نامتعادل است ؟
 
 
14.آیا به رغم ناسازگار بودن برخی غذا ها ، بازهم برای خوردن آن ها اصرار می ورزید؟
 
 
15.آیا در محیط الوده زندگی می کنید ؟
 
 
16.آیا به طور مرتب استراحت می کنید ؟
 
 
17.آیا در منطقه پر جمعیت زندگی می کنید ؟
 
 
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   

سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

http://www.raahenoo.com/

   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.