آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس

آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
هاروی جی. لاک و کارل ام ، والاس
Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT)
1)     در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد . نقطه وسط یعنی "خرسند" به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواجشان است . این مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاص می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند، و از سوی دیگر به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند .
0
0
0
0
0
0
0
بسیار ناخرسند
 
 
خرسند
 
 
کاملا خرسند
 
میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را در مورد هریک از سؤالات زیر با کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص کنید .
 
همیشه توافق داریم
تقریبا همیشه اختلاف داریم
گاهی اختلاف داریم
اغلب اختلاف داریم
تقریبا همیشه اختلاف داریم
همیشه اختلاف داریم
2)     امور مالی خانواده
5
4
3
2
1
0
3)     تفریحات و اوقات فذاغت
5
4
3
2
1
0
4)     ابراز محبت
5
4
3
2
1
0
5)     دوستان
5
4
3
2
1
0
6)     روابط جنسی
5
4
3
2
1
0
7)     رعایت عرف(رفتاردرست، خوب یا شایسته)
5
4
3
2
1
0
8)     فلسفه زندگی
5
4
3
2
1
0
9)     رابطه با خویشاوندان
5
4
3
2
1
0
 
10)در هنگام بروز اختلاف معمولا نتیجه این است که :
. . . شوهر کوتاه می اید .
. . . زن کوتاه می آید .
. . . توافق دو جانبه حاصل می شود
11) آیا شما و همسرتان خارج از خانه مشترکا در منافع یا فعالیت های مورد علاقه سهیم می شوید؟
. . . همیشه
. . . در بعضی موارد
. . . به ندرت
. . . هرگز
12)به طور کلی در اوقات فراغت ترجیح می دهید که : الف) بیرون بروید   ب)درخانه بمانید
همسر شما ترجیح می دهد که : الف) بیرون برود   ب) در خانه بماند
13) آیا آرزو کرده اید که ای کاش عروسی نمی کردید؟
. . . اکثر اوقات
. . . گاهی اوقات
. . . بندرت
. . . هرگز
14) اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنید ، فکر می کنید شما :
. . . با همسر فعلی خود دوباره عروسی می کردید .
. . . با شخص دیگری ازدواج می کردید.
. . . هرگز عروسی نمی کردید.
15) آیا به همسرتان اعتماد دارید؟
. . . تقریبا هرگز
. . . بندرت
. . . در مورد اکثر چیزها
. . . در مورد همه چیز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.