پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن - خود 46 ماده

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

Cash‚ Tom
این پرسشنامه تعدادی جمله درباره شیوه تفکر ، احساس یا رفتار افراد است . مشخص کنید که هر جمله تا چه حد در مورد شخص شما صادق است . برای کامل کردن پرسش نامه ، هر جمله را با دقت بخوانید و مشخص کنید که چقدر در مورد شخص شما صدق می کند . با استفاده از اعداد زیر ، پاسخ خود را در کنار هر سوال بنویسید .
5= کاملا موافق 4= غالبا موافق 3= ممتنع 2= غالبا مخالف 1= کاملا مخالف


1- قبل از این که بیرون بروم ، همیشه به قیافه ام توجه می کنم .
2- دقت می کنم لباسی بخرم که خیلی بهم بیاد .
3- غالب تست های تناسب اندامم تایید می شوند .
4- برایم مهم است که از نظر بدنی قدرت بالایی داشته باشم .
5- من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم
6- اندام من از نظر جنسی جذاب است .
7- در برنامه های تمرینی ، منظم شرکت نمی کنم .
8- قیافه ام را همان طور که هست ، دوست دارم .
9- هروقت که فرصت دست بدهد ، خودم را در آینه وارسی می کنم .
10- قدرت تحمل جسمانی من بالاست .
11- ورزش کردن برایم اهمیتی ندارد .
12- به صورت فعال برای متناسب نگه داشتن اندام خود تمرین نمی کنم .
13- غالب افراد مرا خوش تیپ می دانند .
14- برایم مهم است که همیشه قیافه مناسبی داشته باشم .
15- از وسایل آرایشی اندکی استفاده می کنم .
16- مهارت های بدنی را راحت یاد می گیرم .
17- داشتن تناسب اندام در زندگی من از اولویت بالایی برخوردار نیست .
18- برای افزایش قدرت بدنی خود تلاش می کنم .
19- قیافه لخت (بدون لباس) خودم را دوست دارم .
20- اگر تمیز و مرتب نباشم خجالت می کشم .
21- معمولا هر لباسی را که دم دست باشد ، بدون توجه به این که چطور به نظر می رسد ، می پوشم .
22- در ورزش ها یا بازی های بدنی ضعیف هستم .
23- به ندرت درباره مهارتهای ورزشی خود فکر می کنم .
24- برای بهبود توان جسمی ام تلاش می کنم .
25- تناسب لباس هایم را دوست دارم .
26- برایم مهم نیست که دیگران در مورد قیافه ام چی فکر می کنند .
27- برای آراستگی و تمیزی موهایم اهمیتی خاص قائلم .
28- از اندامم خوشم نمی آید .
29- به بهبود توانایی هایم در فعالیت های جسمانی اهمیتی نمی دهم .
30- سعی می کنم از نظر جسمی فعال باشم .
31- از نظر جسمانی آدم جذابی نیستم .
32- هیچ وقت به قیافه خودم فکر نمی کنم .
33- همیشه سعی می کنم قیافه ظاهری خودم را بهتر کنم .
34- اندام بسیار متناسبی دارم .
35- در طول سال به طور منظم ورزش می کنم .
در دو مورد زیر ، گزینه ای را که بیشتر از بقیه در مورد شما صدق می کند ، علامت گذاری کنید .
36- فکر می کنم :
1- خیلی لاغر هستم .
2- کمی لاغر هستم .
3- وزن متعادلی دارم .
4- کمی اضافه وزن دارم .
5- خیلی اضافه وزن دارم
37- غالبا کسانی که مرا می بینند فکر می کنند که من :
1- خیلی لاغر هستم .
2- کمی لاغر هستم .
3- وزن متعادلی دارم .
4- کمی اضافه وزن دارم .
5- خیلی اضافه وزن دارم .
با استفاده از اعدادی که در زیر مشخص شده ، میزان رضایت خود را از بدنتان در زمینه های زیر تعیین کنید .
1- بسیار راضی
2- ناراضی
3- بی تفاوت
4- راضی
5- بسیار راضی
38- چهره ( اعضا چهره ، ترکیب چهره )
39- مو ( رنگ مو ، ضخامت مو ، بافت مو)
40- پایین تنه (باسن ف ران ها ، پاها)
41- میان تنه (کمر ، شکم)
42- بالاتنه ( سینه ها ، شانه ها ، بازوها)
43- کشیدگی عضلات
44- وزن
45- قد
46- قیافه کلی
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388