پرسشنامه فراشناختی MCQ30 فارسی

1.      نگرانی ها و اضطراب به من کمک می کند که از مشکلات آینده جلوگیری کنم.

2.      نگرانی ها برای من خطرناک هستند.

3.      درباره ی افکارم بسیار فکر می کنم.

4.      در برابر نگرانی ها ، خسته و مایوس می شوم.

5.      هنگامی که در مورد مشکلاتم فکر می کنم ، از عملکرد ذهنم نیز مطلع هستم.

6.      اگر نتوانم افکار نگران کننده درباره مشکلی را کنترل کنم و بعد از مدتی آن مشکل رخ دهد ، بیانگر نقص و کوتاهی من خواهد بود.

7.      همیشه برای تداوم نظم ، نگران هستم .

8.      در به خاطر سپردن کلمات و اسامی حافظه کمی دارم.

9.      افکار نگران کننده ام همیشگی هستند ، هیج فرقی ندارد که چگونه جلوی این افکار را بگیرم.

10. نگرانی کمک می کند که از چیزهایی که در ذهنم هست ، سر در بیاورم.

11. نمی توانم از افکار نگران کننده ام صرف نظر کنم.

12. افکارم را تجسّم می کنم.

13. بهتر است همیشه ، افکارم را تحت کنترل داشته باشم.

14. حافظه ام بارها مرا به اشتباه انداخته است.

15. نگرانی هایم می تواند مرا آشفته و پریشان کند.

16. دائما از افکارم آگاه هستم.

17. حافظه ی ضعیفی دارم.

18. به کارکرد مغزم توجه زیادی دارم.

19. از عهده ی نگرانی هایم بر می آیم.

20. عدم توانایی بر کنترل افکار، نشانه ی ضعف است.

21. بمحض شروع نگرانی و استرس ، توقف آن مشکل است.

22. برای کنترل نکردن افکاری معیّن و مشخص ، تنبیه خواهم شد.

23. نگرانی و اضطراب به حل مشکلاتم کمک می کند.

24. در بخاطر سپردن اسامی مکان ها ، حافظه کمی دارم.

25. تفکر همراه با تمرکز ، بد است.

26. به حافظه ی خودم اطمینان ندارم.

27. اگر نتوانم افکارم را کنترل کنم ، نخواهم توانست آنها را بکار ببرم.

28. جهت انجام هر کاری باید کمی نگران باشم.

29. در یادآوری وقایع ، حافظه ی کمی دارم.

30. دائما افکارم را امتحان می کنم.                                                   

این ترجمه توسط سرکار خانم فاطمه بیدی در اختیار سایت گذاشته شده است . ترجمه و تحلیل عاملی این پرسشنامه قبلا توسط فرد دیگری انجام شده است .

Fatemeh Bidi [bidi_fatemeh@yahoo.com]

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.