پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج
رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا
Marriage Functioning Assessment Inventory (MFAI)
پاسخگوی عزیز ، در زیر عباراتی درباره ازدواج نوشته شده است . لطفا هر عبارت را به دقت مطالعه کنید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد توصیف ازدواج خود شماست . لازم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره ازدواج خود باشد. برای هر عبارت پنج پاسخ وجود دارد که شما باید پاسخ مورد نظر خود را برای هر عبارت از بین آن ها انتخاب کنید . لطفا به تمام عبارت ها پاسخ دهید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است . از همکاری شما سپاسگزاریم .
1)     من و همسرم می توانیم هر حرفی را با راحتی با یکدیگر در میان بگذاریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     در مواقعی که مشکلی پیش می آید به جای ابراز خشم، سعی می کنیم با یکدیگر به گفتگو بنشینیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     ما با یکدیگر روراست و بی پرده هستیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     مدت هاست همسرم از ابراز محبت زبانی (کلامی) به من خودداری می کند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     حرف های همسرم طوری است که باعث تحقیرم می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     اعضای خانواده ام احساس نزدیکی به یکدیگر دارند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     ما به خوبی باهم کنار می آییم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     احساس می کنم ما رابطه خوبی داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     همسرم حال و حوصله ابراز عشق و محبت کردن را ندارد .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)احساسات عاشقانه هنوزهم بخشی از رابطه ماست .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11)احساس می کنم همسرم به من علاقه دارد و مرا می پسندد.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12)همسرم از احساسات عاشقانه دست کشیده است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13)غالبا راهی برای گفتن "دوستت دارم" به همسرم پیدا می کنم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14)ما در روابط جنسی خود مشکل داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15)زندگی مشترک ما، عاشقانه و پر شور است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16)ما به ندرت یکدیگر را نوازش می کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17)ما درباره حل مسائل خانوادگی دیدگاه های متفاوتی داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18)من و همسرم درباره موفقیت راه حل های مشکل با یکدیگر گفتگو می کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19)جرّ و بحث در خانه ما تمام نشدنی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20)ما بر سر مسائل بی اهمیت بحث و جدل داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21)در خانه ما می توان انتظار هرگونه مشکل و اتفاق بد را داشت .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22)ما می توانیم کشمکش ها و اختلاف نظرها را حل کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23)در حل مسائل با اعضای خانواده مشورت می کنم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24)درباره نقش زن و شوهر در خانواده عقاید مشابهی داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25)درخانواده ما هنوز نمی دانیم چه کسی باید تصمیم گیرنده باشد .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
26)من و همسرم با یکدیگر همکاری نمی کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
27)در خانواده ما مقرراتی که از قبل پذیرفته ایم زیرپا گذاشته می شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
28)ما در زندگی مشترک به تمایلات یکدیگر توجه می کنیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
29)در خانواده ما وظایف هر فرد مشخص است.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
30)خانواده من پذیرای نظرات متفاوت اعضای خانواده هست.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
31)اعضای خانواده ام به نظرات و احساس های من توجهی ندارند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
32)اعضای خانواده ام به بیان نظرات مخالف با نظرات خود واکنش منفی نشان می دهند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
33)درخانواده ما، خودداری از انجام وظایف نابخشودنی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
34)قانون خانواده ما این است:"احساسات خود را بر زبان نیاورید".
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
35)اهدافی که من و همسرم برای آینده فرزندانمان داریم ، متفاوت است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
36)درباره این که تا چه اندازه با فرزندانمان صمیمی باشیم با همسرم اختلاف داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
37)من و همسرم از نحوه همکاری در تربیت فرزندانمان راضی هستیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
38)ما معتقدیم که والدین خوبی برای فرزندانمان هستیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
39)در مواقعی که فرزندانمان را تنبیه می کنیم در مورد علت تنبیه کردن با آنان صحبت می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
40)بسیاری از اهداف اقتصادی ما یکسان است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
41)من و همسرم در مورد خریدهای ضروری توافق داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
42)من و همسرم درباره چگونه خرج کردن باهم اختلاف نظر داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
43)ما در اداره صحیح مسایل مالی دچار مشکل هستیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
44)در اداره مسایل مالی با یکدیگر توافق داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
45)برنامه ریزی مالی مناسبی نداریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
46)احساس می کنم خانواده خودم مرا قبول ندارد .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
47)گاهی تعجب می کنم که این چه خانواده ای است که همسرم دارد.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
48)هنگام تفریح با خانواده هایمان مشکل داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
49)من و همسرم هرکدام فقط به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود رابطه داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
50)از صرف وقت با خانواده همسرم لذت نمی برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
51)ما دوستان یکدیگر ار تایید می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
52)من و همسرم در مورد ارزش ها ، اعتقادات و روش های زندگی باهم اختلاف نظر داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
53)من و همسرم درباره اعتقادات و ارزش های مذهبی توافق نداریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
54)درباره مسایل معنوی در خانواده با فرزندانمان مشکلاتی داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
55)ما در زندگی مشترکمان دچار اختلاف عقیدتی هستیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
56)ما به خاطر اعتقادات مذهبی متفاوتمان تحت فشار هستیم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
57)شرکت در فعالیت های مشترک مذهبی بخشی از برنامه زندگی ما است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
58)وقتی مشکلات زندگی ما را خسته می کند، راه هایی برای تجدید قواو تمدد اعصاب داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
59)در روزهای تعطیل صرف غذا در کنار اعضای خانواده برای ما ناخوشایند است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
60)نظارت کافی بر رفتار و اعمال فرزندانمان دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
61)من و همسرم در پایان روز از این که افراد خانواده با یکدیگر درخانه جمع می شوند ، لذت می بریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
62)من و همسرم از نظر مذهبی کاملا توافق داریم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
63)بسیاری از آرزوها و اهداف ما یکسان است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
64)حقیقتا از مشورت با همسرم درباره امور لذت می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
65)تصور می کنم همسرم مرا دوست صمیمی خود می داند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
66)من خانواده ام را خانواده ای گرم و حمایت گر می دانم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.