مقیاس خرسندی زناشویی

مقیاس خرسندی زناشویی
ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز
Marital Happiness Scale (MHS)
هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است. لطفا دور یکی از اعداد(1 تا 10) مقابل هریک از زمینه های ازدواج را که متناسب با وضع زناشویی شماست ، دایره بکشید . اعداد سمت چپ نشانگر میزان خرسندی و اعداد سمت راست نشانه میزان ناخرسندی است . هنگام علامت گذاشتن در مقابل هر یک از موارد زیر ، این سوال را از خود بپرسید " اگر در این مورد ، همسرم در آینده هم مانند امروز رفتار کند ، خرسندی من از این قسمت از ازدواج چقدر خواهد بود؟" به عبارت دیگر ، با استفاده از مقیاس عددی (1 تا 10) ، احساس امروز خود را دقیقا بیان کنید. سعی کنید تمام احساس های دیروز خود را کنار بگذارید و فقط روی احساس اکروز خود نسبت به هر یک از زمینه های ازدواج تمرکز کنید . هم چنین سعی کنید که جواب شما به یک زمینه روی جواب شما به سایر زمینه ها اثر نگذارد .
 
کاملا ناخرسند
 
 
کاملا خرسند
1)     مسؤولیت نسبت به خانواده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2)     پرورش و تربیت فرزندان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3)     فعالیت های اجتماعی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4)     پول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5)     ارتباط کلامی(گفت و شنود) و غیر کلامی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6)     روابط جنسی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7)     پیشرفت تحصیلی(شغلی)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8)     استقلال خود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9)     استقلال همسر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10)خرسندی کلی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.