مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده
جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملای مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را دربر می گیرند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت می کند . از مقیاس زیر استفاده کنید.
5= کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- دوست دارم احساساتم را با مردم در میان بگذارم .
2- دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم .
3- دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند .
4- می ترسم که اگر احساساتم را برای مردم بیان کنم ، از طرف آن ها رد شوم .
5- می ترسم که در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم .
6- از این که در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم .
7- از این که خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم .
8- بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیک می کند .
9- نمی خواهم از هیجان هایی صحبت کنم که دیگران را ناراحت می کند .
10- در روابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم .
11- دوست دارم خودم را به کسانی که برایم جالب هستند نزدیک احساس کنم .
12- علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش کنم .
13- از صحبت کردن درباره مسائل جنسی با کسی که برایم جذاب است ، می ترسم .
14- دوست دارم به شخصی که جذب من شده است نزدیک شوم .
15- نمی خواهم به دیگران نزدیک شوم ، زیرا ممکن است اختلاف هایی به وجود آید .
16- دوست دارم با کسانی که برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم .
17- وقتی انسان ها به یکدیگر نزدیک می شوند ، دوست دارم خیلی مراقب خودشان نباشند .
18- روابط صمیمی برایم رضایت کامل به همراه می آورد .
19- در جستجوی روابط صمیمی هستم .
20- برقراری روابط صمیمی برایم مهم است .
21- نیاز ندارم که احساسات و افکار خود را با مردم در میان بگذارم .
22- وقتی به دیگران نزدیک می شوم ، احتمال دارد چیزهایی ببینم که پذیرش آن ها برایم دشوار است .
23- دوست دارم تقریبا همه کسانی را که با من صمیمی هستند بپذیرم .
24- از حریم شخصی خود دفاع می کنم تا دیگران خیلی به من نزدیک نشوند .
25- سعی می کنم به اشخاصی که تمام فکرشان نزدیک شدن به من و اظهار صمیمیت است ، اعتماد نکنم .
26- می ترسم که در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم .
27- می ترسم که اگر وارد یک رابطه صمیمی جدی شوم ، کنترل خود را از دست بدهم .
28- رو راست و راحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیک بودن با آن ها را ایجاد می کند .
29- اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم .
30- فقط به کسانی نزدیک می شوم که با آن ها علایق مشترک دارم .
31- صحبت کردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد که به دیگران نزدیک هستم .
32- به طور کلی ، نسبت به جنس خود و جنس مخالف ، به یک اندازه احساس نزدیکی می کنم .
33- وقتی کسی از نظر فیزیکی جذب من می شود ، تمایل پیدا می کنم که با او بیشتر صمیمی شوم .
34- برای من دشوار است که با بیشتر از یک نفر رابطه صمیمی داشته باشم .
35- معمولا ، وقت با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد .
36- طبق عادت ، می توانم نظر مردم را بپذیرم .
37- بیش از آن که با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنم ، باید مطمئن باشم که می توانم خودم را کنترل کنم .
38- صمیمیت را قبول ندارم .
39- از شنیدن داستان های روابط صمیمی بین مردم لذت می برم .
40- با مردم رو راست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می کند .
41- سعی می کنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آن ها نزدیک شوم .
42- به نظر من ، کسانی که می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیک شدن دارند .
43- وقتی با دیگران صمیمی می شوم ، امکان این که بازیچه قرار بگیرم زیاد است .
44- در مجموع فرد محافظه کاری هستم .
45- به نظر من ، سکس و صمیمیت مثل هم هستند ، یکی بدون دیگری نمی توتند وجود داشته باشد .
46- فقط در رابطه فیزیکی می توانم صمیمی باشم .
47- کسانی که با آنها رابطه صمیمی برقرار می کنم ، انتظاراتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود .
48- برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می کنم.
49- وقتی از نظر فیزیکی کسی را جذب می کنم ، تمایل پیدا می کنم که با او رابطه صمیمی داشته باشم .
50- صمیمیت ، به همان اندازه که می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380