مقیاس دنیا گرایی - مقیاس پنجم

مقیاس دنیا گرایی - مقیاس پنجم
Mundane scale
لطفا حتی الامکان با دقت و صداقت به سوالات زیر پاسخ دهید. مطمئن باشید که پاسخ های شما منعکس کننده چیزی است که صادقانه انجام می دهید یا فکر می کنید، نه چیزی که احساس می کنید که باید انجام دهید یا فکر کنید. پاسخ های درست یا غلط وجود ندارد. تنوعی از موضوعات درباره هر آیتم وجود دارد.
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من معمولا تنها چیزهای مورد نیازم را می خرم.
2. من دوست دارم مالک چیزی باشم که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
3. برخی از موفقیت های در زندگی متضمن اندوختن دارایی های مادی است.
4. من به چیزهای مادی که مردم دیگر، دارند توجه نمی کنم.
5. چیزهایی که من دارم ، نشان می دهد که چقدر خوب دارم زندگی می کنم.
6. من تجملات زیاد در زندگیم را دوست دارم.
7. من نسبت به بیشتر افرادی که می شناسم ، اهمیت کمتری به مادیات می دهم.
8. اگر من مالک چیزهای خاصی بودم که ندارم، زندگیم بهتر می شد.
9. گاهی این واقعا مرا نگران می کند که نتوانم همه چیزهایی را که دوست دارم بخرم.
10. خرید چیزها به من بسیار فشار می آورد.
11. دارایی های من آن قدر برایم مهم نیستند.
12. من از خرج کردن پول برای چیزهایی که کاربردی ندارند لذت می برم.
13. من سعی می کنم زندگی ساده ای داشته باشم چون دارایی ها دغدغه آورند.
14. اگر من استطاعت مالی داشتم که چیزهای بیشتری بخرم، خوشحال تر می شدم.
15. من افرادی را که خانه، ماشین و لباس های گران قیمت دارند، تحسین می کنم.
16. من دارای تمام چیزهایی که ، واقعا به آنها برای لذت از زندگی نیاز دارم، هستم .
17. من تاکید زیادی بر چیزهای مادی که مردم به عنوان نشانه موفقیت دارند، نمی کنم.
18. اگر من مالک چیزهای بهتری بودم اصلا خوشحال تر نمی شدم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد افقی نگرش دین دار مسیحی در زمینه گفتار/ کردار توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
عبارات نیازمند ویرایش هستند.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.