آزمون منبع کنترل

آزمون منبع کنترل
هر سوال را با دقت بخوانید . اگر پاسخ شما به آن "بلی" بود در زیر ستون بلی ، اگر پاسخ شما "حیر" بود در ستون خیر علامت بزنید .
1.       آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند ؟
ص
غ
2.       آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید ؟
 
 
3.       آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند ؟
 
 
4.       آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد ؟
 
 
5.       آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسؤول نیستید ، سرزنش می شوید؟
 
 
6.       آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد ؟
 
 
7.       آیا احساس می کنید در اکثر مواقع ، تلاش به جایی نمی رسد ، زیرا هیچ چیزی پیش نمی رود؟
 
 
8.       آیا فکر می کنید ، اگر روزتان خوب شروع شود، هرچه انجام دهید خوب خواهد بود ؟
 
 
9.       آیا فکر می کنید ، والدین به ان چه فرزندانشان می گویند ، اغلب گوش می دهند ؟
 
 
10.   آیا فکر می کنید آرزو می تواند چیزهای خوبی به همراه آورد ؟
 
 
11.   آیا وقتی تنبیه می شوید ف معمولا فکر می کنید دلیل عمده ای نداشت؟
 
 
12.   آیا اغلب احساس می کنید که عوض کردن نظر یک دوست دشوار است ؟
 
 
13.   آیا فکر می کنید تشویق بیشتر از شانس به پیروزی یک گروه کمک می کند ؟
 
 
14.   آیا به این نتیجه رسیده اید که تغییر دادن نظر والدین خود درباره برخی مسائل عملا غیر ممکن است ؟
15.   آیا والدین باید فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصا تصمیم بگیرند ؟
 
 
16.   آیا وقت خطایی مرتکب می شوید ، خیلی کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید ؟
17.   آیا فکر می کنید ، اکثر مواقع ، مهارتهای ورزشی به ارث می رسند؟
18.   آیا اکثر افراد همسن شما قویتر از شما هستند؟
19.   آیا فکر می کنید ، یکی از بهترین شیوه ها برای حل اکثر مسائل این است که نباید به آن ها فکر کرد ؟
20.   آیا احساس می کنید ، در انتخاب دوستان خود اختیار عمل زیادی دارید ؟
21.   آیا فکر می کنید ، اگر در اول هفته پولی پیدا کنید ، آن هفته شانس خواهید آورد ؟
22.   آیا اغلب به این نتیجه می رسید که نمرات شما با کاری که انجام می دهید ، ارتباط زیادی دارند ؟
23.   آیا به این نتیجه رسیده اید که وقتی یکی از همسالان علیه شما عصبانی می شود تقریبا نمی توانید او را آرام کنید ؟
24.   آیا تا بحال چیزی داشته اید که برای شما شانس بیاورد ؟
25.   آیا فکر می کنید، ارزشیابی دیگران از شما به رفتار شما بستگی دارد؟
26.   آیا وقتی از والدین خود تقاضای کمک می کردید ، آن ها قبول می کردند ؟
27.   آیا به این نتیجه رسیده اید که عصبانیت دیگران علیه شما اغلب یدون علت است ؟
28.   آیا اغلب احساس می کنید که می توانید آینده را با اعمال امروز خود عوض کنید ؟
29.   آیا فکر می کنید ، وقتی بدبختی می ایئ ، هرکاری انجام دهید بی فایده است ؟
30.   آیا فکر می کنید ، افرادی هرچه را بخواهند می توانند انجام دهند ، به شرط آن که واقعا تلاش کنند ؟
31.   آیا احساس می کنید تلاش های شما در خانه ، برای این که نشان دهید حق با شماست ، بی فایده است ؟
32.   آیا معتقد هستید که خوش بینی ها در اثر تلاش های گسترده به دست می آید؟
33.   آیا فکر می کنید ، وقتی یکی از همسالان می خواهد با شما دشمنی کند ، نمی توانید کاری بکنید؟
34.   آیا فکر می کنید، متقاعد کردن دوستان برای انجام دادن آن چه شما می خواهید آسان است ؟
35.   آیا نظر شما درباره غذایی که درخانه تهیه می شود ، خیلی موثر است ؟
36.   آیا فکر می کنید ، وقتی یک نفر شما را دوست ندارد ، نمی توانید کاری بکنید؟
37.   آیا احساس می کنید تلاش بریا موفقیت در مدرسه بی حاصل بود ، زیرا دیگران باهوش تر از شما بودند ؟
38.   آیا فکر می کنید ، برنامه ریزی قبلی نتایج را بهتر می کند ؟
39.   آیا فکر می کنید ، نمی توانید درمورد تصمیم های خانواده چون و چرا کنید؟
40.   آیا فکر می کنید ، حیله گر بودن بهتر از خوش شانس بودن است ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان