آزمون منبع کنترل

آزمون منبع کنترل
هر سوال را با دقت بخوانید . اگر پاسخ شما به آن "بلی" بود در زیر ستون بلی ، اگر پاسخ شما "حیر" بود در ستون خیر علامت بزنید .
1.       آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند ؟
ص
غ
2.       آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید ؟
 
 
3.       آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند ؟
 
 
4.       آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد ؟
 
 
5.       آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسؤول نیستید ، سرزنش می شوید؟
 
 
6.       آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد ؟
 
 
7.       آیا احساس می کنید در اکثر مواقع ، تلاش به جایی نمی رسد ، زیرا هیچ چیزی پیش نمی رود؟
 
 
8.       آیا فکر می کنید ، اگر روزتان خوب شروع شود، هرچه انجام دهید خوب خواهد بود ؟
 
 
9.       آیا فکر می کنید ، والدین به ان چه فرزندانشان می گویند ، اغلب گوش می دهند ؟
 
 
10.   آیا فکر می کنید آرزو می تواند چیزهای خوبی به همراه آورد ؟
 
 
11.   آیا وقتی تنبیه می شوید ف معمولا فکر می کنید دلیل عمده ای نداشت؟
 
 
12.   آیا اغلب احساس می کنید که عوض کردن نظر یک دوست دشوار است ؟
 
 
13.   آیا فکر می کنید تشویق بیشتر از شانس به پیروزی یک گروه کمک می کند ؟
 
 
14.   آیا به این نتیجه رسیده اید که تغییر دادن نظر والدین خود درباره برخی مسائل عملا غیر ممکن است ؟
15.   آیا والدین باید فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصا تصمیم بگیرند ؟
 
 
16.   آیا وقت خطایی مرتکب می شوید ، خیلی کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید ؟
17.   آیا فکر می کنید ، اکثر مواقع ، مهارتهای ورزشی به ارث می رسند؟
18.   آیا اکثر افراد همسن شما قویتر از شما هستند؟
19.   آیا فکر می کنید ، یکی از بهترین شیوه ها برای حل اکثر مسائل این است که نباید به آن ها فکر کرد ؟
20.   آیا احساس می کنید ، در انتخاب دوستان خود اختیار عمل زیادی دارید ؟
21.   آیا فکر می کنید ، اگر در اول هفته پولی پیدا کنید ، آن هفته شانس خواهید آورد ؟
22.   آیا اغلب به این نتیجه می رسید که نمرات شما با کاری که انجام می دهید ، ارتباط زیادی دارند ؟
23.   آیا به این نتیجه رسیده اید که وقتی یکی از همسالان علیه شما عصبانی می شود تقریبا نمی توانید او را آرام کنید ؟
24.   آیا تا بحال چیزی داشته اید که برای شما شانس بیاورد ؟
25.   آیا فکر می کنید، ارزشیابی دیگران از شما به رفتار شما بستگی دارد؟
26.   آیا وقتی از والدین خود تقاضای کمک می کردید ، آن ها قبول می کردند ؟
27.   آیا به این نتیجه رسیده اید که عصبانیت دیگران علیه شما اغلب یدون علت است ؟
28.   آیا اغلب احساس می کنید که می توانید آینده را با اعمال امروز خود عوض کنید ؟
29.   آیا فکر می کنید ، وقتی بدبختی می ایئ ، هرکاری انجام دهید بی فایده است ؟
30.   آیا فکر می کنید ، افرادی هرچه را بخواهند می توانند انجام دهند ، به شرط آن که واقعا تلاش کنند ؟
31.   آیا احساس می کنید تلاش های شما در خانه ، برای این که نشان دهید حق با شماست ، بی فایده است ؟
32.   آیا معتقد هستید که خوش بینی ها در اثر تلاش های گسترده به دست می آید؟
33.   آیا فکر می کنید ، وقتی یکی از همسالان می خواهد با شما دشمنی کند ، نمی توانید کاری بکنید؟
34.   آیا فکر می کنید، متقاعد کردن دوستان برای انجام دادن آن چه شما می خواهید آسان است ؟
35.   آیا نظر شما درباره غذایی که درخانه تهیه می شود ، خیلی موثر است ؟
36.   آیا فکر می کنید ، وقتی یک نفر شما را دوست ندارد ، نمی توانید کاری بکنید؟
37.   آیا احساس می کنید تلاش بریا موفقیت در مدرسه بی حاصل بود ، زیرا دیگران باهوش تر از شما بودند ؟
38.   آیا فکر می کنید ، برنامه ریزی قبلی نتایج را بهتر می کند ؟
39.   آیا فکر می کنید ، نمی توانید درمورد تصمیم های خانواده چون و چرا کنید؟
40.   آیا فکر می کنید ، حیله گر بودن بهتر از خوش شانس بودن است ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.