مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه
Organizational Innovation Scale in school
عباراتی در مورد مدرسه ارائه شده است . با توجه به مقیاس زیر ، نظر خود را درپاسخنامه مشخص فرمایید.
1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ...3= نظری ندارم  ... 4= موافقم ... 5= کاملا موافقم
1.     به نظر من نظرات جدید معلمان باید کاملا بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد.
2.     رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه کاملا ضروری است.
3.     معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند.
4.     در این مدرسه هیچ کس به خاطر عدم موفقیت در کاری جدید، مجازات نخواهد شد.
5.     همواره کوشش می کنم زمینه برقراری ارتباط و تبادل نظر بین کارکنان، اولیاء و دانش آموزان را فراهم کنم.
6.     به نظر من،در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست.
7.     اگر کار جدیدی احتمال شکست داشته باشد، از آن صرف نظر می کنم.
8.     فرصتهای متعددی ( تهیه مجلات و نرم افزارهای آموزشی – جلسه پرسش و پاسخ – دعوت از صاحب نظران و ...) را جهت آموزش مهارتهای کارکنان مدرسه به وجود آورده ام.
9.     معلمان و دانش آموزان خلاق مهمترین سرمایه این مدرسه هستند.
10.در این مدرسه ، هر فردی می تواند خودش تصمیم گیرندهباشد، بدون این که شخصی او را کنترل کند.
11.باور دارم که معلمان به راحتی می توانند رفتار و کارهای خود را کنترل کنند.
12.اگر نظرات جدید معلمان امور جاری مدرسه را به چالش بکشاند، از آن صرف نظر می کنم.
13.کوشش همیشگی من این است که از پیدایش زمینه های تضاد در مدرسه، جلوگیری کنم.
14.معلمان و دانش آموزان مدرسه احساس می کنند ارتباط برقرار کردن با مدیر آسان است.
15.در صورت امکان، معلمانی را به این مدرسه خواهم آورد که همواره به دنبال نظرات و روش های نو باشند.
16.معلمان را از انجام دادن کاری که غیر عملی به نظر می رسد، منع می کنم.
17.هزینه طرح های جدیدی را که در مدرسه پیشنهاد می شود، تامین خواهم کرد.
18.اگر پیشنها و یا نظرات جدید معلمان غیر عملی به نظر برسند، آنها را نخواهم پذیرفت.
19.معلمان مدرسه را جهت حضور در دوره های ضمن خدمت و یا سایر دوره های آموزشی، تشویق می کنم.
20.از صرف وقت برای شنیدن و درک نظرات جدید امتناع نمی کنم. حتی اگر این نظرات مزایای عملی به همراه نداشته باشند.
21.فقط در صورتی نظری را می پذیرم که کاملا دقیق و روشن باشد.
22.هنگام تصمیم گیری در امور مدرسه ، به نظرات و روش های خودم تکیه می کنم.
23.در مدرسه ای که مدیر آن هستم ، معلمان آزاد می باشند تا به هر نحوی که بخواهند، اظهار نظر کنند.
24.خطرات و شکستهای احتمالی را مانعی برای اقدام به کاری جدید نمی دانم.
 
ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
در دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه تغییراتی داده شده است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.