ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

ابزار پیوند والدینی _فرم مادر
گوردون پارکر، هیلاری توپلینگ ، و ال.بی.براون
Parental Bonding Instrument. Mother’s form (PBIM)
پاسخگوی عزیز، در این پرسشنامه فهرستی از طرز برخورد و رفتارهای گوناگون والدین آورده شده است. لطفا با توجه به خاطراتی که از مادر خود قبل از 16 سالگی دارید ، هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس نمره گذاری زیر، تصمیم بگیرید که تا چه حد در مورد شما صحیح است .
اگر در مورد عبارتی مطمئن نیستید، به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره آن وضعیت پاسخ دهید .
1= بسیار این طور بود ، 2= تقریبا این طور بود ، 3= تفریبا این طور نبود، 4= ابدا این طور نبود .
1)     با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
1
2
3
4
2)     به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
1
2
3
4
3)     به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .
1
2
3
4
4)     از نظر عاطفی سرد به نظر می رسید .
1
2
3
4
5)     به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند .
1
2
3
4
6)     با من رئوف و مهربان بود .
1
2
3
4
7)     مایل بود خودم تصمیم بگیرم .
1
2
3
4
8)     نمی خواست من بزرگ شوم .
1
2
3
4
9)     سعی می کرد تمام کارهای مرا کنترل کند .
1
2
3
4
10)به کارهای خصوصی من دخالت می کرد.
1
2
3
4
11)از صحبت با من درباره موضوعات گوناگون لذت می برد .
1
2
3
4
12)دائم به من لبخند می زد .
1
2
3
4
13)با من مثل بچه ها رفتار می کرد .
1
2
3
4
14)به نظر می رسید که نیازها و خواسته های مرا درک نمی کرد.
1
2
3
4
15)اجازه می داد برای خودم تصمیم بگیرم.
1
2
3
4
16)احساس من این بود که مرا دوست ندارد .
1
2
3
4
17)وقتی ناراحت بودم به من کمک می کرد که احساس بهتری پیدا کنم.
1
2
3
4
18)با من زیاد صحبت نمی کرد .
1
2
3
4
19)مایل بود من به او احساس وابستگی داشته باشم .
1
2
3
4
20)احساس می کرد اگر او نباشد، من نمی توانم از خودم مراقبت کنم .
1
2
3
4
21)به اندازه ای که می خواستم ، به من آزادی می داد.
1
2
3
4
22)به من اجازه می داد هر قدر مایل بودم با دوستانم بیرون بروم .
1
2
3
4
23)بیش از اندازه از من مراقبت می کرد .
1
2
3
4
24)مرا تحسین نمی کرد .
1
2
3
4
25)اجازه می داد هر طور که می خواستم لباس بپوشم .
1
2
3
4
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.