پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی
رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا
Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)
پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید .
1= بسیار بی اهمیت ، 2= بی اهمیت ، 3= بی تفاوت ، 4= مهم و 5= بسیار مهم
موقعیت الف
 (هنگام ازدواج)
 
موقعیت ب
 (اکنون)
1
2
3
4
5
1)     سن
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
2)     شغل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)     جذابیت ظاهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)     درآمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)     تحصیلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)     سلامت جسمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)     سلامت روانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)توانیی تصمیم گیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11)ارتباط اجتماعی خوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13)عفت و پاکدامنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)عدم وجود ازدواج قبلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15)توافق اخلاقی و مذهبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16)قومیت یکسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17)اصالت خانوادگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18)ویژگی های شخصیتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19)مسؤولیت پذیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20)عشق و علاقه (صمیمیت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده)
 
 
 
 
 
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.