فهرست سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی

فهرست سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی
Personal Orientation Inventory. By Shostrom 1964‚1974
این مجموعه از فهرست سوگیری شخصی "شوسترم" اقتباس شده است .
در هر شماره یک زوج گویه برای شما مطرح شده است . هریک از جملات را که با شما سازگاری بیشتری دارد علامت بگذارید .
1- الف) من اغلب به طور خود انگیخته تصمیم می گیرم .
ب) من به ندرت به طور خود انگیخته تصمیم می گیرم .

2- الف) خیال پردازی درباره آینده می تواند زیان آور باشد.
ب) خیال پردازی درباره آینده همیشه خوب است .

3- الف) مهم است که دیگران دیدگاه مرا بپذیرند.
ب) لازم نیست که دیگران دیدگاه مرا بپذیرند.

4- الف) وقتی خودخواهم احساس گناه می کنم.
ب) وقتی خودخواهم احساس گناه نمی کنم.

5- الف) از ابراز هیجانات خود می ترسم.
ب) ترسی از ابراز هیجانات خود ندارم.

6- الف) نگران آینده ام.
ب) از آینده نگران نیستم.

7- الف) ارزش های اخلاقی مرا جامعه به من دیکته می کند.
ب) ارزش های اخلاقی مرا خودم تعیین می کنم.

8- الف) هرگاه چیز تازه ای پیدا می کنم ، دوست دارم بلافاصله از آن استفاده کنم.
ب) هرگاه چیز تازه ای پیدا می کنم، دوست دارم آن را برای زمان خاصی کنار بگذارم.

9- الف) سعی می کنم صمیمی باشم، اما گاهی اوقات از عهده این کار بر نمی آیم.
ب) سعی می کنم صمیمی باشم و موفق به این کار می شوم.

10- الف) احساس می کنم همیشه باید حقیقت را بگویم.
ب) همیشه حقیقت را نمی گویم.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای گلید است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.