شخصیت ، منبع استرس

آیا شخصیت شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا به طور ذاتی مضطرب هستید ؟
 
 
2.     آیا بدبین هستید یا بلافاصله جنبه منفی هر چیز را می بینید ؟
 
 
3.     آیا از آینده می ترسید یا نگران هستید ؟
 
 
4.     آیا تمایل دارید گذشته را نشخوار یا تکرار کنید؟
 
 
5.     آیا اغلب به همان تصمیم اول بر می گردید ؟
 
 
6.     آیا به دشواری تصمیم می گیرید ؟
 
 
7.     آیا احساس ناراحتی می کنید ؟
 
 
8.     آیا احساس می کنید زندگی دشوار است؟
 
 
9.     آیا ، در مجموع درون گرا هستید ؟
 
 
10. آیا ، در مجموع ، ناراضی هستید؟
 
 
11. آیا در مقابل انتقاد ناراحت می شوید؟
 
 
12.آیا کینه توز هستید؟
 
 
13.آیا بیشتر از انتظار پرخاشگری می کنید ؟
 
 
14.آیا در تشخیص خطاهای خود مشکل دارید؟
 
 
15.آیا معمولا کارها را به فردا موکول می کنید ؟
 
 
16.آیا ، اگر کارها مطابق میل شما پیش نرود، تمایل دارید نق بزنید؟
 
 
17.آیا هیجانی هستید و به اسانی عصبانی می شوید؟
 
 
18.آیا خود را ناتوان و بی دست وپا می دانید؟
 
 
19.آیا به آسانی خود را گنهکار می شمارید؟
 
 
20.آیا احساس می کنید زندگی شما بی معناست ؟
 
 
21.آیا در زمدگی هدف ندارید ؟
 
 
22.آیا احساس می کنید که همیشه تقصیر با دیگران است ؟
 
 
23.آیا اصول زندگی کاملا ثابتی دارید ؟
 
 
گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.