پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

Parenting style Inventory

در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است . لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و  با توجه به مقیاس زیر  میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ... 3= تقریبا مخالفم ... 4= موافقم ... 5 = کاملا موافقم

1.     والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند.

2.     بچه ها باید فقط از آن چه والدینشان می گویند ، پیروی کنند، در غیر اینصورت بادی آنها را تنبیه کرد.

3.     اگر به مشکلات بچه ها توجه شود، این دردسر را به دنبال داردکه آنها گستاخ تر شده و انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.

4.     هرگاه والدین تصمیمی برای بچه ها بگیرند، باید دلایل آن را به آن ها بگویند.

5.     اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراضی داشتند، والدین باید با صحبت کردن، آن ها را قانع کنند.

6.     والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه خودشان را پیدا می کنند.

7.     اگر بچه ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد.

8.     بچه ها باید کاری را که والدین از آن ها انتظار دارند، انجام دهند. اما اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.

9.     وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.

10. والدین نباید بچه ها را در منزل محدود کنند، بلکه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستکاری کنند.

11. هرگاه بچه ها بر خلاف میل والدین رفتار کردند، والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.

12. والدین خیلی زود باید به بچه ها بفهمانند که رئیس خانواده کیست.

13. والدین باید در تشمیم گیری های مربوط ب خانواده فقط آن چه را که خواست بچه ها است، انجام دهند.

14. اگر والدین رفتار و خواست های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکلات حل می شود.

15. والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه های خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظر خواهی کنند.

16. والدین باید هنگام باید با بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد نمایند.

17. والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا خودشان در کارها تصمیم گیرنده باشند.

18. شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین، توهین به آنهاشت.

19. بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند، برای این کار والدین باید به آن ها اجازه دهند تا هروقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.

20. باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است، آن را ابراز کنند.

21. وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.

22. اگر والدین تصمیمی برخلاف میل بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و حتی اگر در تصمیم خود اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند.

23. گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازش کنند، نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه ها با آنها سازش نمایند.

24. بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.

25. بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.

26. بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سخت گیری والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.

27. وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسر می شوند (کار خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.

28. در مجالس و میهمانی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند تا حس کنجکاوی آن ها ارضا شود.

29. بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود، مگر این که درباره کارهای آنها سخت گیری کنیم.

30. هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است.

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

نظر سایت روان سنجی :

عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است .

دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.