مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس رابطه رمانتیک
The Romantic Relationship Scale
Berscheid. E ‚Attridge‚ M & Sprecher‚ S
چقدر رمانتیک هستید ؟ 31 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
6= کاملا موافق 5= تقریبا موافق 4= اندکی موافق 3= اندکی مخالف 2= تقریبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- حضور "......." ، هر کاری را لذت بخش تر می کند .
2- "......." تقریبا فرد ایده آل من است .
3- خیلی خوش شانس بودم که با "......." دوست شدم .
4- وقتی باهم نیستیم ، دوست دارم که "......." پیشم باشد .
5- رابطه من با "......." به زندگیم جهت و هدف بیشتری داده است .
6- بیشتر به کارم فکر می کنم تا به "......."
7- اگر رابطه ام با "......." قطع شود ، برای مدت طولانی افسرده خواهم شد .
8- اگر به "......." نرسم ، به راحتی می توانم کس دیگری را جایگزین وی نمایم .
9- رابطه من با "......." ، ارزش بیشتری به زندگی من بخشیده است .
10- من واقعا به "......." نیاز ندارم .
11- من "......." را دوست دارم .
12- من خیلی به "......." وابسته هستم .
13- از دوستی با "......." خیلی احساس غرور می کنم .
14- دوست دارم که "......." رازهایش را با من در میان بگذارد .
15- من خیلی به "......." فکر می کنم .
16- دوست دارم که "......." به من بگوید :"دوستت دارم ".
17- در رابطه با "......." ، احساس امنیت زیادی می کنم .
18- "......." فرد نسبتا مرموزی است .
19- اغلب با خودم فکر می کنم که واقعا "......." چقدر به من علاقه دارد .
20- بعضی اوقات آرزو می کنم کاش این قدر به "......." علاقمند نبودم .
21- می ترسم آن قدر که "......." به من علاقه دارد ، او به من علاقه نداشته باشد .
22- برای من دشوار است که از "......." سر در بیاورم .
23- حرف هایی را که قرار است با "......." داشته باشم ، تجسم می کنم .
24- سعی می کنم پیش از صحبت با "......."، آن چه که می خواهم به او بگویم ، قبلا در نظر بگیرم.
25- "......." به اندازه کافی به من توجه دارد .
26- اگر "......." دوستی از جنس مخالف پیدا کند ، من احساس ناراحتی می کنم .
27- من بیشتر به "......." نیاز دارم تا او به من .
28- "......." علت برخی از بدترین افسردگی های من بوده است .
29- رابطه من با "......." ، پایدار و رضایت بخش است .
30- بین من و "......." اختلاف اندکی وجود دارد .
31- می ترسم مهر و محبت "......." را از دست بدهم .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.