آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی
Self-Actualization Questionnaire
پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما ، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر ، دور عدد مورد نظرتان خط بکشید.
6= کاملا موافق
5=موافق
4= نسبتا موافق
3=نسبتا مخالف
2= مخالف
1= کاملا مخالف
1.        من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم .
1  2  3  4  5  6
2.        احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند ، [باید] انجام دهم.
1  2  3  4  5  6
3.        من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آن ها اعتماد کرد.
1  2  3  4  5  6
4.        من احساس می کنم نسبت به آن هایی که دوست دارم عصبانی نمی شوم.
1  2  3  4  5  6
5.        آنچه من انجام می دهم باید همیشه مورد تایید دیگران قرار گیرد.
1  2  3  4  5  6
6.        من ناتوانی ها و ضعف های خود را نمی پذیرم.
1  2  3  4  5  6
7.        من می توانم مردم را دوست داشته باشم(مثل مردم باشم) بدون آن که آن ها را تایید کنم.
1  2  3  4  5  6
8.        من از شکست می ترسم.
1  2  3  4  5  6
9.        من از کوشش برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده اجتناب می کنم.
1  2  3  4  5  6
10.    بهتر است برای خودت باشی تا برای مردم.
1  2  3  4  5  6
11.    هیچ ماموریتی در زندگی به من داده نشده که خود را وقف [آن] کنم.
1  2  3  4  5  6
12.    من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی که ممکن است آن ها پیامد ناخوشایندی داشته باشند.
1  2  3  4  5  6
13.    من احساس نمی کنم مسؤول باشم [که] به کسی کمک کنم .
1  2  3  4  5  6
14.    ترس از بی کفایتی مرا آزار می دهد.
1  2  3  4  5  6
15.    دوستم دارند، چون دوستشان دارم.
1  2  3  4  5  6
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش آموزان دارای رتبه درصدی است ، که به نظر می رسد مربوط به ایران نباشد.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.