آزمون سنجش رشد روانی اریکسون

آزمون سنجش رشد روانی اریکسون
مراحل : نهفتگی ، بلوغ و نوجوانی و اوایل بزرگسالی
Sample of Erikson’s Psychological Growth: Constantinople (1969)
ماده آزمون های زیر از مقیاس "کنستانتینو پل ، 1969" اقتباس شده است . با نوشتن عددی از 1 تا 7 در کنار هر عبارت ، نشان دهید که هریک از آنها چقدر با خصوصیات شما تناسب دارد .
اگر عبارت کاملا بی ارتباط باشد عدد 1 را کنار آن بنویسید، اگر کاملا متناسب با شمه باشد؛ عدد 7 را بنویسید. اگر عبارت نه چندان بی ارتبط و نه چندان متناسب با شما باشد، عدد نزدیکتر به متوسط مقیاس 1-7 را انتخاب کنید.

1- با وجدان و سخت کوش
2- هرگز نمی داند چه احساسی دارد.
3- نسبت به دیگران احساس هم دردی می کند.
4- بسیار تنها
5- به دیگران کاملا اعتماد دارد.
6- نمی تواند به آرزوهایش تحقق ببخشد.
7- جدّی است، معیارهای بالایی دارد.
8- می کوشد آرام به نظر برسد.
9- به راحتی روابط صمیمانه برقرار می کند.
10- نسبت به عقاید دیگران بی توجه است.
11- طبیعی و اصیل
12- ناکارآمد، کار چندانی از او بر نمی آید.
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.