مقیاس خود اثر بخشی

مقیاس خود اثر بخشی
چقدر تاثیر گذار هستید ؟ 23 ماده

The Self-Efficay Scale

Sherer‚ Mark & Maddux‚ James
جمله های زیر احساسات و واکنش های افراد را در موقعیت های مختلف توصیف می کنند . هر جمله را با دقت بخوانید و مشخص کنید که تاچه حد با هر جمله موافق هستید . برای این کار از یک مقیاس 14 درجه ای استفاده کنید که در آن 1 نشان دهنده "کاملا مخالف" و عدد 14 نشان دهنده "کاملا موافق" است.
1- وقتی برنامه ریزی می کنم ، مطمئن هستم که از عهده انجام کار آن بر می آیم .
2- یکی از مشکلات من این است که آن موقع که باید ، کار را انجام نمی دهم .
3- اگر نتوانم کاری را در نوبت اول انجام دهم ، آن قدر تلاش می کنم که بتوانم آن را انجام بدهم .
4- وقتی اهدافی مهم برای خود تعیین می کنم ، به ندرت به آنها دست پیدا می کنم .
5- کارها را ناتمام رها می کنم .
6- از مواجهه با مشکلات خودداری می کنم .
7- اگر چیزی خیلی پیچیده به نظر برسد ، حتی زحمت امتحان کردن آن را نیز به خود نمی دهم .
8- وقتی مجبور باشم کار ناخوشایندی را انجام دهم ، آن قدر آن را پی گیری می کنم تا به پایان برسانم .
9- وقتی تصمیم می گیرم کاری را انجام دهم ، بی درنگ آن را انجام می دهم .
10- وقتی دارم چیر جدیدی یاد می گیرم ، اگر از همان اول موفق نشوم ، زود آن را رها می کنم .
11- وقتی مشکلان پیش بینی نشده ای اتفاق می افتد ، به خوبی با آنها مواجه می شوم .
12- از تلاش برای آموختن چیزهای جدیدی که سخت به نظر می رسند ، خودداری می کنم .
13- شکست باعث می شود سخت تر تلاش کنم .
14- به توانایی خود در انجام کارها ، اطمینان ندارم .
15- من شخصی متکی به خود هستم .
16- به راحتی دلسرد می شوم .
17- به نظر می رسد قادر نباشم با اکثر مشکلاتی که در زندگی پیش می آید ، مقابله کنم .
18- برایم دشوار است که دوستان جدیدی پیدا کنم .
19- اگر از کسی خوشم بیاید ، به جای این که منتظر شوم او به سراغ من بیاید ، من به سراغ او می روم .
20- اگر از کسی خوشم بیاید ولی دوست شدن با او دشوار باشد ، زود او را رها می کنم .
21- اگر با کسی دوست شوم که نسبت به من بی اعتنایی کند ، زود دلسرد نمی شوم .
22- در مناسبت های اجتماعی ، نمی توانم به خوبی خودم را اداره کنم .
23- من دوستان خودم را به خاطر توانایی هایی که در دوست یابی دارم ، پیدا کرده ام .
( ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388)

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.