مقیاس افسردگی زونگ

مقیاس افسردگی زونگ
Self- Rating Depression Scale  by: William Zung
به هریک از عبارات زیر، بر اساس وضعیت کنونی خود رتبه دهید.
 
بندرت
گاهی
معمولا
غالبا
1.           من احساس می کنم دل شکسته و افسرده هستم.
 
 
 
 
2.       صبح ها موقعی است که من بهترین احساس را دارم.
 
 
 
 
3.       من حمله های گریه کردن دارم یا آن را احساس می کنم.
 
 
 
 
4.       من شب ها به سختی می خوابم.
 
 
 
 
5.       من بیشتر از آن چه لازم است ، می خورم.
 
 
 
 
6.       من همیشه از رابطه جنسی لذت می برم.
 
 
 
 
7.       من مراقبم که وزن کم کنم.
 
 
 
 
8.       من از یبوست در عذابم.
 
 
 
 
9.       قلب من تندتر از معمول می تپد.
 
 
 
 
10.   من بدون دلیل خسته می شوم.
 
 
 
 
11.   ذهن من به همان اندازه که می فهمد، استفاده می شود.
 
 
 
 
12.   من به آسانی عادت هایی که انجام می دهم پی بردم.
 
 
 
 
13.   من بی قرار هستم.
 
 
 
 
14.   من احساس می کنم، به اینده امیدوارم.
 
 
 
 
15.   من بیشتر از معمول زودرنج و کج خلق هستم.
 
 
 
 
16.   من پی بردم که تصمیم گرفتن اسان است.
 
 
 
 
17.   من احساس می کنم مفید و ضروری هستم.
 
 
 
 
18.   من احساس می کنم زندگی ام پر از زیبایی هاست.
 
 
 
 
19.   من احساس می کنم که اگر من بمیرم دیگران راحت می شوند.
 
 
 
 
20.   من همیشه از چیزهایی که استفاده می کنم ، لذت می برم.
 
 
 
 
 برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فرببا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . تست فقط دامنه برای دو گروه کنترل و بیمار است . که مربوط به ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.