پرسشنامه رفتار منطقی

پرسشنامه رفتار منطقی
« شُرکی و وایتمن» 37 ماده
برای هریک از جملات زیر پاسخی انتخاب کنید که با نظر شما بیشتر مطابقت می کند . بدین ترتیب که ابتدا جمله را به دقت بخوانید ، خیلی وقت صرف نکنید و تا می توانید سریع پاسخ دهید . برای اجتناب از اشتباه معیار نمره گذاری زیر را در نظر داشته باشید .
5= کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- کمک کردن به دیگران اساس زندگی است .
2- لازم است با همکاران و همسایگان جدید خیلی دوستانه رفتار کرد .
3- مردم باید بیشتر به اخلاق توجه کنند تا واقعیت .
4- برایم دشوار است که انتقاد را بدون ناراحتی تحمل کنم .
5- معمولا زیادی وقت صرف می کنم تا برای انجام ندادن کارهایی که نباید انجام دهم ، راه هایی پیدا کنم .
6- اگر کارها مطابق میل من نباشد ، خیلی عصبانی و ناراحت می شوم .
7- هرگز برایم ممکن نیست که هیجان هایم را تغییر دهم .
8- تردید در افتخارات ملی گناه کبیره است .
9- هکدلی زیباترین هیجان انسان است .
10- از این که با بحران یا مشکل روبرو شوم ترس دارم .
11- وقتی کارها خوب پیش نمی رود ، اغلب عصبی یا پریشان حال می شوم .
12- اگر کارها نا خوشایند باشند ، حتی اگر ضرورت داشته باشند ، باید از انجام دادن آنها خودداری کرد .
13- وقتی همسایه ها با بچه های خود بد رفتاری می کنند ناراحت می شوم .
14- باید انتظار داشت که در ازدواج اختلاف وجود نداشته باشد .
15- اغلب از ظاهر خود ناراضی هستم
16- انسان باید از هر لحاظ شایسته ، سازگار ، کامل و با هوش باشد .
17- مهم این است که دیگران درباره مت چه فکر می کنند .
18- دیگران باید زندگی را برای ما آسان کنند و به هنگام گرفتاری یاری رسانند .
19- انتظار دارم که دیگران رفتار مرا خوب یا بد بدانند .
20- احساس می کنم که کار و زندگی اجتماعی من موجب بدبختی من خواهند شد .
21- معمولا از انجام دادن کارهایی که با ارزش نمی دانم خودداری می کنم .
22- برخی از اعضای خانواده یا دوستان عادت هایی دارند که مرا ناراحت و خسته می کند .
23- این که مبادا حوادث یا بد شانسی هایی پیش بیاید نگران می شوم .
24- دوست دارم خودم را به تنهایی مسؤول احساس کنم .
25- وقتی کارها به میل من پیش نمی رود ، خیلی ناراحت می شوم و احساس بدبختی می کنم .
26- از این که ممکن است بدبختیهایی پیش بیاید کمی ناراحت می شوم .
27- تنبیه کردن خود به علت اشتباهات ، از اشتباهات بعدی می کاهد .
28- با انتقاد کردن از دیگران و با یادآوری جدی خطاهای اعمالشان می توان بهتر به آنها کمک کرد .
29- نگرانی از یک خطر احتمالی ، می تواند به از بین رفتار یا کاهش آثار آن کمک کند .
30- به خاطر چیزهای کوچک نیز ناراحت می شوم .
31- برخی اشخاص ، بد ، شرور یا دورو هستند و باید به خاطر گناه خود به شدت سرزنش یا تنبیه شوند .
32- اکثر مردم رفتارهای جنسی زشتی دارند .
33- در مقابل هر اشتباه و هر نقص باید به شدت خودمان را سرزنش کنیم .
34- متفاوت از دیگران بودن خیلی مرا اذیت می کند .
35- از این که ممکن است بدبختیهایی پیش بیاید خودم را ناراحت می کنم .
36- به هنگام تصمیم گیری ترجیح می دهم به دیگران وابسته نباشم .
37- وقتی چیزی زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد ، خیلی باید از آن ناراحت شویم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.