مقیاس شکوفایی

مقیاس شکوفایی
چقدر در مقابله با رویدادهای آسیب زای زندگی موفق هستید ؟ 20 ماده

The Thriving Scale : Anna Abraido- Lanza
بسیاری از اوقات افرادی که بیماری مزمن یا تجربه های آسیب زا داشته اند ، نه تنها درباره چیزهای منفی ، بلکه راجع به چیزهای مثبتی که در نتیجه بیماری یا تجربه برایشان اتفاق افتاده است ، صحبت می کنند . در این مقیاس فهرستی از این جنبه های مثبت ارائه شده است ، با استفاده از اعداد صفر تا چهار مشخص کنید که هر یک از این موارد تا چه حد پس از بیماری یا تجربه ناگوار برای شما اتفاق افتاده است . عدد 0 یعنی " این مورد هرگز برایم پیش نیامده است " و عدد 4 یعنی " این مورد را خیلی تجربه کرده ام ".
این مورد هرگز برایم پیش نیامده = 0 1 2 3 4= این مورد را خیلی تجربه کرده ام "
1- یادگرفتم که به چیزها با دید مثبت تری نگاه کنم .
2- فهمیدم قوی تر از آن هستم که فکر می کردم .
3- یاد گرفتم که خوش بین تر باشم .
4- فهمیدم که خانواده ام چقدر به من اهمیت می دهند .
5- یاد گرفتم که به خود اعتماد بیشتری داشته باشم .
6- یاد گرفتم که زندگی را راحت تر بگیرم .
7- بیش از پیش با دیگران احساس همدردی می کنم .
8- حالا می فهمم که می توانم در برابر مشکلات بایستم .
9- روابط من با خانواده ام ،اهمیت بیشتری پیدا کرد .
10- یاد گرفتم که روی مشکلاتم کار کنم و در برابر آن ها تسلیم نشوم .
11- یاد گرفتم که زندگی معنی دیگری دارد .
12- ایمان من به خدا افزایش یافت .
13- رابطه ام با خانواده معنی دارتر شد .
14- حالا زندگیم رضایت بخش تر شده است .
15- به ارزش پایداری کسانی که دوران سختی را گذرانده اند ، پی بردم .
16- اعتماد من به خدا افزایش یافت .
17- یاد گرفتم که برای امروز زندگی کنم ، چون هرگز نمی دانم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد .
18- حالا می دانم که به هنگام گرفتاری و سختی می توانم روی دوستانم حساب کنم .
19- یاد گرفتم لا بلاتکلیفی ، بهتر کنار بیایم .
20- یاد گرفتم صبور تر باشم .
ژاندا، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.