پرسشنامه روحیه معلمان

پرسشنامه روحیه معلمان

Teacher's morale questionnaire

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از شغل معلمی را نشان می دهد. با توجه به مقیاس زیر، نظر خود را مشخص کنید.

1= خیلی کم ... 2= کم ...3= متوسط  ... 4= زیاد ... 5= خیلی زیاد

1.     معلمان در محیط کار احساس امنیت می کنند.

2.     فضای مناسب و کافی برای انجام دادن وظایف وجود دارد.

3.     معلمان از سلامت جسمانی مناسبی برخوردارند.

4.     معلمان از وضعیت روانی مناسبی برخوردارند.

5.     در محیط کاری بین همکاران همدلی و یک رنگی وجود دارد.

6.     مدیر مدرسه با معلمان رفتار دوستانه و صمیمانه ای دارد.

7.     مدیر مدرسه کمتر به نیازهای معلمان توجه می کند و بیشتر بر تحقق اهداف آموزشی تاکید می کند.

8.     مدیر مدرسه از نظرات معلمان در نصمیم گیری استفاده می کند.

9.     حقوق و مزایای معلمان متناسب با کاری است که انجام می دهند.

10. با بهره گیری از تخصص آموزشی خود؛ در تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان موثر هستم.

11. با توجه به فعالیت های آموزشی خود، احساس موفقیت می کنم.

12. با توجه به نقش تربیتی خود؛ احساس ارزش و احترام می کنم.

13. معلمان با یکدیگر ارتباط اجتماعی مناسبی دارند.

14. افراد با سابقه و با تجربه به همکاران تازه وارد کمک می کنند.

15. تا چه اندازه عقاید شما در زمینه میائل مدرسه مورد پذیرش قرار می گیرد؟

16. شما در انجام دادن وظایف شغلی خود تا چه اندازه آزادی عمل دارید؟

17. تا چه اندازه مدیر مدرسه در شکوفا نمودن استعدادهای ملمان و رشد آنان تلاش می کند؟

18. میزان فرصتی که برای نوآوری و خلاقیت به شما داده می شود، چقدر است؟

19. به نظر شما میزان رشد شغلی تان در آینده، به چه میزان است؟

20. تا چه حد نسبت به مدرسه و اهداف آن احساس تعلق می کنید؟

21. تا چه حد تمایل به قبول مسئولیت دارید؟

22. تا چه اندازه مایل هستید برای تحقق اهداف مدرسه تلاش کنید؟

23. تا چه اندازه فارغ التحصیلان مدرسه شما در جامعه مورد توجه قرار می گیرند؟

24. تا چه اندازه فارغ التحصیلان شما با توجه به رشته تحصیلی شان در جامعه،  به کار گمارده می شوند؟

25. مدیر مدرسه شما تا چه اندازه در تامین امکانات رفاهی معلمان تلاش می کند؟

26. تا چه اندازه حقوق دریافتی شما در مقایسه با سایر همکارانتان مناسب است؟

27. از شرایط فیزیکی محیط کارتان تا چه حد راضی هستید؟

28. تا چه اندازه از شرایط فیزیکی محیط خود راضی هستید؟

 

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

سایت روان سنجی :

عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.

دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه نوشته شده است.

به نظر می رسد، شیوه ارائه و نگارش نیاز به بازنگری دارد ، تعدادی به صورت گزاره و تعدادی به صورت پرسش مطرح شده اند .

پرسش 21 پرسشی مبهم است و پرسش 27 و 28 تفاوت کلمه کار را دارند ، احتمالا یکی باید "جنبه عاطفی یا روانی " باشد.

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   

سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

http://www.raahenoo.com/

   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.