مقیاس شیوه زندگی

مقیاس شیوه زندگی
آیا فردی کنترل کننده هستید ؟  43 گویه
The Way of Life Scale

Logan‚ Wright

گویه های زیر باید مطابق احساس شما در زمان حال ، تکمیل شود . هر یک از گزینه های "صحیح" یا "غلط" را بیشتر در مورد شما صدق می کند به عنوان پاسخ انتخاب کنید .
1- به راحتی بر اثر سروصدا بیدار می شوم .
2- تصمیم گیری های مهم مثل خرید خانه یا ماشین را من انجام می دهم .
3- تصمیم گیری در مورد تغییر محل سکونت معمولا بامن است .
4- زندگی روزمره من پر از چیزهای جالب است .
5- به داستان های پلیسی و مرموز علاقه دارم .
6- کارم خیلی پر تنش است .
7- تصمیم گیری در مورد انظباط و تربیت بچه ها را معمولا من انجام می دهم .
8- هیچ کس مرا درک نمی کند .
9- تصمیم گیری درباره برنامه های اجتماعی با دوستان یا بستگان معمولا بامن است .
10- ریاست کردن را دوست دارم .
11- بعضی وقت ها کفری می شوم و ناسزا می گویم .
12- دوست دارم حرف آخر را من بزنم .
13- برایم دشوار است که روی یک کار تمرکز کنم .
14- گاهی اوقات احساس می کنم چیزها را باهم قاطی می کنم .
15- دوست دارم جزئیات مکالمه های تلفنی دیگران را بدانم .
16- همیشه حقیقت را نمی گویم .
17- دوست دارم قوانین و مقرراتی برای کنترل همه یا اکثر موقعیت ها داشته باشم .
18- دوست دارم بر دیگران نظارت داشته باشم تا مطمئن شوم که کارها آن طور که باید ، پیش می روند .
19- دوست دارم مطمئن شوم که همه چیز طبق طرح و نقشه ، پیش می رود .
20- خوب با دیگران می جوشم .
21- دوست دارم گفتگوها یا بحث های گروهی را اداره کنم .
22- بیشتر افراد از من خوششان می آید .
23- گاهی اوقات عصبانی می شوم .
24- اگر فردی آن طور که باید ، پاسخ ندهد ، تمایل دارم حرف او را قطع کنم .
25- فکر می کنم بیشتر افراد برای پیش بردن کار خود دروغ می گویند .
26- اعتماد به نفس ندارم .
27- شخص مهمی هستم .
28- تمایل دارم دیگران را اداره کنم .
29- رهبر خوبی هستم ، ولی پیرو خوبی نیستم .
30- دوست دارم در رانندگی یا سایر کارها جهت و مسیر را من تعیین کنم .
31- بیشتر اوقات احساس خوشبختی می کنم .
32- دوست دارم موقع تفریح من تصمیم بگیرم که در کدام رستوران غذا بخوریم ، چه فیلمی ببینیم و غیره .
33- سخت ترین دعواها و مجادلات را با خودم دارم (بیش از همه با خودم دعوا دارم).
34- فکر می کنم به اندازه اطرافیانم باهوش و با عرضه هستم .
35- دوست دارم اوقات فراغت ، مثل تعطیلات را ببیش از حد تنظیم کنم و تحت کنترل درآورم .
36- گاهی اوقات احساس بی عرضگی می کنم .
37- امور بچه ها و افراد دیگر را با چیزهایی مانند این که چقدر غذا توی بشقاب بریزند و امثال آن ، کنترل می کنم .
38- توی فامیل به عنوان یک فرد مقتدر و سلطه گر شناخته شده ام .
39- معمولا من تصمیم می گیرم که کدام کانال تلویزیون را تماشا کنیم .
40- معمولا من تصمیم می گیرم که دمای خانه در چه حدی باشد .
41- انتقاد کردن و اخم و تخم کردن ، به شدت باعث رنجش من می شود .
42- ترجیح می دهم در بازی ها برنده باشم تا بازنده .
43- من به این زودی ها خسته نمی شوم
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.