مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان ( توسط دیوید وکسلر) . انطباق و هنجاریابی : سیما شهیم . انتشارات دانشگاه شیراز . 1387

کتاب یاد شده ، علاوه بر گزارش های هنجاریابی ، دستور اجرا، معیار نمره گذاری، تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده و هوشبهر ها گزارش شده است .

لازم به ذکر است که فعالیت هنجار یابی و انطباق تست وکسلر در ایران ، از سال 1360 توسط خانم  سیما شهیم پیگیری شده است . جا دارد در همین جا تشکر صمیمانه خود را به سرکار خانم شمیم و انتشارات دانشگاه شیراز تقدیم کنیم.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.