پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

Youth Adjustment Inventory

پرسشنامه زیر شامل تعدادی سوال درباره مسائل مربوط به مدرسه شماست. لطفا سوال ها را به دقت بخوانید و به آنها پاسخ "بلی" یا " خیر" بدهید.

1.     آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان، می ترسید؟

2.     آیا از ملاقات کردن با همکلاسی هایتان دوری می کنید؟

3.     آیا آن چه را که خوانده اید، به زودی فراموش می کنید؟

4.     فرض کنید همکلاسی هایتان ندانسته کار غیر عاقلانه ای را انجام بدهند. در این صورت آیا فورا با آن ها اوقات تلخی می کنید؟

5.     آیا کمرو هستید؟

6.     آیا از امتحان می ترسید؟

7.     آیا به خاطر اشتباهاتتان ، نگران سرزش معلمتان هستید؟

8.     وقتی که موضوعی را درک نمی کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟

9.     آیا فهمیدن درسهایی که در کلاس تدریس می شود، برای شما مشکل است؟

10. آیا نسبت به دوستانی که معلم تان زیادی از آن ها قدردانی می کند، حسادت می ورزید؟

11. زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی پیش ان ها می روید؟

12. آیا می توانید از درس هایی که در کلاس تدریس می شود، به درستی یادداشت بردارید؟

13. آیا نسبت به همکلاسیهایی که فکر می کنید بهتر از شما هستند، غبطه می خورید؟

14. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که گویی در مدرسه دوستی ندارید؟

15. آیا موقع تدریس، در کلاستان خمیازه می کشید؟

16. وقتی متوجه می شوید چند دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا فکر می کنید از شما بدگویی می کنند؟

17. آیا به راحتی می توانید با هر شخصی دوست شوید؟

18. آیا از روش تدریس معلمتان در مدرسه راضی هستید؟

19. وقتی از شما نمی خواهند در هیچ یک از برنامه های مدرسه تان شرکت کنید، آیا عصبانیت خود را نسبت به دیگران اظهار می دارید؟

20. وقتی تعدادی دانش آموز با هم حرف می زنند، آیا آزادانه به آنها می پیوندید؟

21. آیا فکر می کنید معلمان مدرسه توجهی به مسائل شما ندارند؟

22. آیا در مدرسه غمگین و پریشان هستید؟

23. آیا پیوستن به همکلایس ها و کارکردن با هم را دوست دارید؟

24. آیا از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید؟

25. آیا احساس می کنید معلمان ، شما را مورد غفلت قرار داده اند؟

26. آیا سعی می کنید توجه معلمتان را در کلاس ، به خود جلب کنید؟

27. آیا برایتان سخت است مطلبی را مطالعه کنید؟

28. وقتی که دانش آموزی از شما شکایت می کند، آیا برانگیخته می شوید و سعی می کنیدو سعی می کنیدبه او صدمه بزنید؟

29. آیا اغلب دوست دارید تنها باشید؟

30. آیا معلمان شما همیشه آماده حل مشکلات تحصیلیتان هستند؟

31. آیا اغلب از مدرسه تان ناراضی هستید؟

32. آیا با دانش آموزان مدرسه ارتباط برقرار می سازید؟

33. آیا در مدرسه ، معلمان تان شما را تحسین می کنند؟

34. آیا سعی می کنید لشتباه خود را توجیه کنید؟

35. آیا دوست دارید در صندلی های جلوی کلاس بنشینید؟

36. آیا اغلب در امتحان نمره های کمتری می گیرید؟

37. وقتی معلمان در کلاس شوالی از شما می پرسند، آیا ناراحت می شوید؟

38. آیا با همکلاسی های خود ، ارتباطات دوستانه دارید؟

39. آیا انگیزه داشتن تحصیلات بیشتر را دوست دارید؟ [ آیا برای تحصیلات بیشتر ، انگیزه دارید؟]

40. آیا از شوخی کردن همکلاسی هایتان ناراحت می شوید؟

41. آیا به طور فعال در فعالیتهای مدرسه شرکت می کنید؟

42. آیا اغلب با همکلاسی هایتان بگو مگو دارید؟

43. آیا بعضی وقتها قبل از تعطیل شدن مدرسه ، به خانه می روید؟

44. آیا در مسابقات ورزشی مدرسه، شرکت می کنید؟

45. آیا اغلب تعدادی از معلمان شما را به خاطر درس و مشق ، سرزنش می کنند؟

46. آیا اغلب در مدرسه به دیگران شک دارید؟

47. آیا خجالت می کشید با دانش آموزان کلاس های بالاتر مدرسه ، صحبت کنید؟

48. آیا به معلمان خودتان با دیده احترام می نگرید؟

49. آیا نسبت به هدیه ای که توسط یکی از همکلاسیها ( و در جبران رفتار ناخوشایندی که با شما داشته است) داده می شود، بی تفاوتی نشان می دهید؟

50. آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟

51. آیا به درسی که در کلاس درس ندریس می شود، توجه دارید؟

52. وقتی نمره کم می آورید، آیا فکر می کنیدنفرت شما نسبت به معلمانتان افزایش می یابد؟

53. آیا همیشه آمادگی داریدبه هر طریقی که شده، به همکلاسی های خود کمک کنید؟

54. آیا از کتابخانه مدرسه ، کتاب و  مجله امانت گرفته و مطالعه می کنید؟

55. آیا از ملاقات کردن با دانش آموزان دیگر در مدرسه ، لذت می برید؟

56. آیا از جنب و جوش دانش آموزان دیگر در مدرسه، لذت می برید؟

57. آیا در بحث ها شرکت می کنید؟

58. آیا در برخورد با دانش آموزان کلاسهای بالاتر ، احساس ناخوشایندی دارید؟

59. وقتی که همکلاسی هایتان کتابها و دفترجه های یادداشت شما را به امانت بگیرند، آیا کتابها و دفترچه هایتان را با خوشحالی به آنها می دهید؟

60. آیا به کارهای تخصصی علاقه مند هستید؟

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

نظر سایت روان سنجی :

دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.