مقیاس احساس خواهی

مقیاس احساس خواهی
« ماروین زاکرمن» 40 ماده
در زمینه های متفاوت دو انتخاب پیشنهاد شده است ، A و B . هردو را با دقت بخوانید و آن چه را که با ویژگی های شما بیشتر سازگاری دارد ، مشخص کنید .
1- A. جشن هایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند .
B . جشن هایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و رد مباحث خوب درگیر شوند .

2- A . فیلم هایی وجود دارد که می خواهم دو یا حتی سه بار آن ها را ببینم .
B . فیلمی را که قبلا دیده ام ، دیگر نمی توانم دوباره تماشا کنم .

3- A . دوست داشتم کوهنورد می شدم .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند .

4- A . از هرنوع بوی بدن بدم می اید .
B . برخی از بوهای بدن را دوست دارم .

5- A . از این که هر روز قیافه های یکسانی ببینم ، کسل می شوم .
B . از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم .

6- A . دوست دارم در شهرها و یا در مناطق نا آشنا به تنهایی بگردم ، حتی اگر امکان گم شدن وجود داشته باشد .
B . برای دیدن یک محیط نا آشنا ، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم .

7- A . افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آن ها حرف می زنند ، دوست ندارم . .
B . پیش بینی آن چه دیگران می خواهند بگویند یا انجام بدهند ، برای من کسل کننده است .

8- A . معمولا فیلم یا نمایشی را که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، دوست ندارم .
B . از تماشای فیلم یا نمایشی که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، ناراحت نمی شوم .

9- A . تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم .
B . هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم .

10- A . دوست ندارم هر ماده ای را که آثار عجیب یا خطرناکی دارد ، تجربه کنم .
B . دوست دارم برخی مواد توهم زا را تجربه کنم .

11- A . افراد منطقی از کارهای خطرناک دوری می جویند .
B . گاهی دوست دارم به کارهای کمی خطرناک دست بزنم .

12- A . از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند ، خوشم نمی آید .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند

13- A . متوجه شده ام که محرک ها مرا ناراحت می کنند .
B . دوست دارم محرک های تازه ای تجربه کنم .(مثلا تریاک بکشم).

14- A . وقتی به رستوران می روم ، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام .
B . غذایی را سفارش می دهم که می شناسم تا پشیمان نشوم .

15- A . دوست دارم بازی افراد تازه کار یا عکس های مسافرت را تماشا کنم .
B . نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا دیدن عکس های مسافرت مرا کسل می کند .

16- A . دوست دارم اسکی روی آب یاد بگیرم .
B . دوست ندارم اسکی روی آب یاد بگیرم .

17- A . دوست دارم موج سواری یاد بگیرم .
B . دوست ندارم موج سواری یاد بگیرم .

18- A . دوست دارم به مسافرت بروم بدون ان که قبلا مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم .
B . وقتی به مسافرت می روم ، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم .

19- A . ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم .
B . دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم ، مثل خوانندگان و نوازندگان .

20- A . دوست داشتم کوهنورد می شدم .
B . نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند

21- A . دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم .
B . دوست دارم خلبانی یاد بگیرم و

22- A . دوست دارم حرف های افراد همجنس باز را گوش دهم .
B . از هر فرد همجنس باز فرار می کنم .

23- A . دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم .
B . سقوط از هواپیما را دوست ندارم ، چه با چتر نجات چه با وسیله دیگر .

24- A . دوستانی را ترجیح می دهم که اصلا قابل پیش بینی نیستند ..
B . دوستانی را ترجیح می دهم که قابل اعتماد هستند و رفتارشان قابل پیش بینی است .

25- A . علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی ، هر چیزی را تجربه کنم .
B . دوست دارم تجربه ها و هیجان های تازه ای داشته باشم ، حتی اگر کمی ترسناک ، غیر عادی یا غیرقانونی باشد .

26- A . هنر واقعی را در وضوح ، تقارن شکل و هماهنگی رنگ ها می دانم .
B . زیبایی را در استفاده از رنگ های تند ، برای ایجاد شکل های نامنظم می دانم .

27- A . دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم .
B . این که مدت زیادی در اطراف خانه بمانم ، خسته می شوم .

28- A . شیرجه رفتن در آب را خیلی دوست دارم .
B . از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نی برم .

29- A . دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند .
B . دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است .

30- A . معتقد هستم که باید در عروسی ها و جشن ها نیز باید به اندازه معقول شادی کرد . .
B . باید در عروسی ها و جشنها رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد .

31- A . بدترین نقص اجتماعی ، بی ادبی است .
B . بدترین نقص اجتماعی ، کسل بودن است .

32- A . هر فرد باید ، پیش از ازدواج ، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند .
B . دو نفری که با هم ازدواج می کنند ، باید اولین باری باشد که با جنس مخالف روبرو می شوند.

33- A . حتی اگر پول داشتم ، با افرادی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هستند ، رفت و آمد نمی کردم .
B . دوست دارم با کسانی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هیتند ، همراه باشم.

34- A . افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم ، هرچند که گاهی به دیگران توهین می کنند .
B . از کسانی که دیگران را مسخره می کنند نفرت دارم .

35- A . دوست ندارم به فیلم های خلاف عفت عمومی نگاه کنم .
B . مشاهده فیلم های غیر اخلاقی برایم جالب است .

36- A . دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند .
B . از کسانی که دنبال مشروب یا مواد مخدر می روند ف دوری می جویم .

37- A . مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند .
B . مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند ، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد .

38- A . به نظر من ، دورتر از ساحل شنا کردن ، احمقانه است .
B . دوست دارم شنا بلد باشم و تا دورها شنا کنم .

39- A . افراد کند و کسل کننده حوصله ام را سر می برند .
B . با هر کسی که ملاقات می کنم ، چیزتازه ای در او تشخیص می دهم .

40- A . به هنگام کوهنوردی ، عبور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم .
B . به هنگام کوهنوردی ، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.