مقیاس اتیسم- بهر بزرگسال- نسخه پارسی

مقیاس اتیسمبهر بزرگسال
برگردان به پارسی: حمید رضا پوراعتماد ، مریم ضیایی و آناهیتا گنجوی ، 1388
The Autism-Spectrum Quotient- Adult AQ-P (16+ years)
Baron-Cohen and Wheelwright‚ (1998) and Baron-Cohen‚ et al‚ (2001‚ 2004‚ 2006‚ 2008 and 2013)
1.     ترجیح می دهم به جای کار کردن با دیگران، به تنهایی آنها را انجام دهم.
2.     ترجیح می دهم کارها را همیشه به همان نحوی که قبلا" انجام داده ام، انجام دهم.
3.     اگر بخواهم چیزی را تصور کنم به راحتی می توانم تصاویر آن را در ذهنم خلق نمایم.
4.     اغلب به قدری جذب یک کار می شوم که چیزهای دیگر را فراموش می کنم.
5.     اغلب به صداهای ضعیفی که دیگران به آنها توجه نمی کنند توجه می کنم.
6.     معمولا" به پلاک ماشین ها یا اطلاعات ردیف شده نظیر آن توجه می کنم.
7.     دیگران اغلب به من می گویند: حرف هایم مؤدبانه نبوده، در صورتی که خودم فکر می کنم مؤدبانه بوده اند.
8.     هنگامی که در حال خواندن یک داستان هستم به سادگی می توانم تصور کنم که شخصیت های داستان چگونه به نظر می-رسند.
9.     مجذوب تاریخ ها هستم.
10.در یک جمع به راحتی می توانم مکالمات چند نفر را همزمان دنبال کنم.
11.خیلی راحت با موقعیت های اجتماعی کنار می آیم.
12.تمایل دارم به جزئیاتی توجه کنم که مد نظر دیگران نیست.
13.ترجیح می دهم به جای رفتن به یک مهمانی به کتابخانه بروم.
14.به راحتی می توانم داستان بسازم.
15.من به افراد کشش بیشتری دارم تا چیزهای دیگر.
16.علایق بسیار شدیدی دارم، که اگر نتوانم آنها را دنبال کنم آشفته می شوم.
17.از گپ زدن در جمع لذت می برم.
18.وقتی من در حال صحبت کردن هستم، معمولاً دیگران به آسانی مجالی برای صحبت کردن پیدا نمی کنند.
19.مجذوب اعداد هستم.
20.وقتی در حال خواندن یک داستان هستم، به سختی می توانم به مقاصد شخصیت های داستان پی ببرم.
21.از خواندن داستان های تخیلی خیلی زیاد لذت نمی برم.
22.پیدا کردن دوستان جدید برایم دشوار است.
23.همیشه به الگوهای موجود در اشیاء توجه می کنم.
24.ترجیح می دهم به جای رفتن به موزه به سینما بروم.
25.اگر در برنامه روزانه ام خللی وارد شود ناراحت نمی شوم.
26.معمولاً نمی دانم چگونه باید یک مکالمه را ادامه دهم.
27.می توانم به آسانی مقصود گوینده را از صحبت هایش بفهمم.
28.معمولا" به کل موضوع بیشتر از جزئیات توجه می کنم.
29.به خوبی نمی توانم شماره تلفن ها را به یاد آورم.
30.معمولا" به تغییرات جزئی در موقعیت  یا ظاهر افراد توجه نمی-کنم.
31.من می توانم بفهمم کسی که در اثر گوش دادن به من خسته شده، چه حالی دارد.
32.می توانم به راحتی همزمان بیش از یک کار را انجام دهم.
33.هنگام صحبت کردن با تلفن نمی دانم چه موقع نوبت من است که صحبت کنم.
34.از انجام دادن کارها به صورت بدون برنامه ریزی لذت می برم.
35.اغلب آخرین فردی هستم که نکتة موجود در یک لطیفه را می-گیرم.
36.به راحتی می توانم با نگاه کردن به چهرة افراد به آنچه که فکر می کنند یا احساس می کنند پی ببرم.
37.در صورت وقفه در انجام کار، به سرعت می توانم به جایی که قبلاً بوده ام برگردم و دوباره ادامه دهم.
38.در گپ زدن جمعی، خوب هستم.
39.دیگران اغلب به من می گویند: در مورد بعضی چیزها بیش از حد پافشاری می کنم.
40.وقتی بچه بودم از شرکت در بازی هایی که در آنها نقش بازی می شد، لذت می بردم.
41.دوست دارم اطلاعاتی را درباره ی مقوله های مختلف جمع آوری کنم (مثلا" انواع ماشین ها، پرندگان، قطارها، گیاهان و ...).
42.به سختی می توانم خودم را جای شخص دیگر تصور کنم.
43.دوست دارم برای همه فعالیت هایم به دقت برنامه ریزی کنم.
44.از موقعیت های جمعی لذت می برم.
45.برایم دشوار است که مقاصد دیگران را بفهمم.
46.در شرایط جدید مضطرب می شوم.
47.از ملاقات افراد جدید لذت می برم.
48.سیاستمدارانه رفتار نمی کنم.
49.خیلی خوب نمی توانم تاریخ تولد افراد را به یاد آورم.
50.به راحتی می توانم با بچه ها نقش بازی کنم.
شرح سایت روان سنجی: این نسخه در مرکز سامان دهی درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک تهران، گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و علاوه بر قرار داده شدن در سایت مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج، در اختیار موسسه روان تجهیز قرار داده شده است.
نمره گذاری
کاملا"موافقم، کمی موافقم، کمی مخالفم، کاملا"مخالفم   
چگونگی دستیابی
This instrument can be found online at: http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests 
منبع برای آگاهی بیشتر
Baron-Cohen S‚ Wheelwright S‚ Skinner R‚ Martin J‚ Clubley E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism‚ Males and Females‚ Scientists and Mathematicians. J Autism Dev Disord‚ 31(1); 5-17.
S Baron-Cohen‚ S Wheelwright. 2004.The Empathy Quotient: An Investigation Of Adults With Asperger Syndrome Or High Functioning Autism‚ And Normal Sex Differences. J Autism Dev Disord. 34(2): 163-75.
E Sucksmith‚ C Allison‚ S Baron-Cohen‚ B Chakrabarti‚ RA Hoekstra. 2013.Empathy And Emotion Recognition In People With Autism‚ First-degree Relatives‚ And Controls. Neuropsychologia ‚ 51(1); 98-105.
Woodbury-Smith MR‚ Robinson J‚ Wheelwright S‚ Baron-Cohen S (2005). Screening Adults for Asperger Syndrome using the AQ: a Preliminary Study of its Diagnostic Validity in Clinical Practice. J Autism Dev Disord‚ 35(3)‚ 331-335.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.