مقیاس اتیسم - بهر نوجوان

مقیاس اتیسمبهر نوجوان
برگردان به پارسی: حمید رضا پوراعتماد ، مریم ضیایی و آناهیتا گنجوی ، 1388
The Autism-Spectrum Quotient- Adolescent AQ-P (12-15 years)
Baron-Cohen and Wheelwright‚ (1998) and Baron-Cohen‚ et al‚ (2001‚ 2004‚ 2006‚ 2008 and 2013)
1.     او ترجیح می دهد به جای کار کردن با دیگران، به تنهایی آن ها را انجام دهد.
2.     ترجیح می دهد کارها را همیشه به همان نحوی که قبلاً انجام داده است، انجام دهد.
3.     اگر او بخواهد چیزی را تصور کند به راحتی می تواند تصاویر آن را در ذهنش خلق کند.
4.     او اغلب به قدری جذب یک کار می شود که چیزهای دیگر را فراموش می کند.
5.     او اغلب به صداهای ضعیفی که دیگران به آنها توجه نمی کنند، توجه می کند.
6.     معمولاً به پلاک ماشین ها یا اطلاعات ردیف شده نظیر آن توجه می کند.
7.     دیگران اغلب به او می گویند: حرف هایش مؤدبانه نبوده، در صورتی که خودش فکر می-کند مؤدبانه بوده اند.
8.     زمانی که داستانی را می خواند به سادگی می تواند تصور کند که شخصیت های داستان چگونه به نظر می رسند.
9.     او مجذوب تاریخ ها است.
10.در یک جمع به راحتی می تواند مکالمات چند نفر را همزمان دنبال کند.
11.او به راحتی با موقعیت های اجتماعی کنار می آید.
12.او به جزئیاتی توجه می کند که مدّ نظر دیگران نیست.
13.ترجیح می دهد به جای رفتن به یک مهمانی به کتابخانه برود.
14.او به راحتی می تواند داستان بسازد.
15.او به افراد کشش بیشتری دارد تا اشیاء.
16.به برخی کارها علاقه بسیار شدیدی دارد. اگر نتواند آنها را دنبال کند آشفته می-شود.
17.او از گپ زدن در جمع لذت می برد.
18.وقتی او در حال صحبت کردن است، معمولاً دیگران به آسانی مجالی برای صحبت کردن پیدا نمی کنند.
19.او مجذوب اعداد می شود.
20.وقتی او داستانی را می خواند به سختی می تواند به مقاصد شخصیت های داستان پی ببرد.
21.او از خواندن داستان های تخیلی، خیلی لذت نمی برد.
22.پیدا کردن دوستان جدید برایش دشوار است.
23.او همیشه به الگوهای موجود در اشیا توجه می کند.
24.ترجیح می دهد به جای رفتن به موزه به سینما برود.
25.اگر در برنامه روزانه او خللی وارد شود ناراحت نمی شود.
26.معمولاً نمی داند چگونه باید یک مکالمه را ادامه دهد.
27.او می تواند به آسانی مقصود گوینده را از صحبت هایش بفهمد.
28.او معمولاً به کل موضوع، بیشتر از جزئیات توجه می کند.
29.به خوبی نمی تواند شماره تلفن ها را به یاد آورد.
30.معمولاً به تغییرات جزئی در موقعیت و ظاهر افراد توجه نمی کند.
31.به آسانی می تواند مقصود گوینده را از صحبت هایش بفهمد.
32.می تواند به راحتی همزمان بیش از یک کار را انجام دهد.
33.هنگام صحبت کردن با تلفن نمی داند چه موقع نوبت اوست که صحبت کند.
34.از انجام دادن کارهای بدون برنامه ریزی لذت می برد.
35.او اغلب آخرین فردی است که نکته موجود در یک لطیفه را می گیرد.
36.او به راحتی می تواند با نگاه کردن به چهره افراد به آنچه که فکر می کنند یا احساس می کنند، پی ببرد.
37.در صورت وقفه در انجام کار، به سرعت می تواند به جایی که قبلاً بوده است بر گردد و دوباره ادامه دهد.
38.او در گپ زدن جمعی، خوب است.
39.دیگران اغلب می گویند: او در مورد بعضی چیزها بیش از حد پافشاری می کند.
40.او وقتی که کوچکتر بود از شرکت در بازی هایی که در آن ها نقش بازی می شد، لذت می برد.
41.دوست دارد اطلاعاتی درباره مقوله های مختلف جمع آوری کند (مثلاً انواع ماشین ها، پرندگان، قطارها، گیاهان و ...)
42.به سختی می تواند خودش را جای شخص دیگر تصور کند.
43.دوست دارد برای همه فعالیت هایش به دقت برنامه ریزی کند.
44.او از موقعیت های جمعی لذت می برد.
45.برایش دشوار است که مقاصد دیگران را بفهمد.
46.او در شرایط جدید مضطرب می شود.
47.از ملاقات افراد جدید لذت می برد.
48.سیاستمدارانه رفتار نمی کند.
49.خیلی خوب نمی تواند تاریخ تولد افراد را به یاد آورد.
50.او به راحتی می تواند در بازی هایی که نقش بازی می شود، به سایر بچه ها بپوندد.
شرح سایت روان سنجی: این نسخه در مرکز سامان دهی درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک تهران، گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و علاوه بر قرار داده شدن در سایت مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج، در اختیار موسسه روان تجهیز قرار داده شده است.
نمره گذاری
کاملا"موافقم، کمی موافقم، کمی مخالفم، کاملا"مخالفم   
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests 
منبع برای آگاهی بیشتر
Baron-Cohen S‚ Wheelwright S‚ Skinner R‚ Martin J‚ Clubley E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism‚ Males and Females‚ Scientists and Mathematicians. J Autism Dev Disord‚ 31(1); 5-17.
S Baron-Cohen‚ S Wheelwright. 2004.The Empathy Quotient: An Investigation Of Adults With Asperger Syndrome Or High Functioning Autism‚ And Normal Sex Differences. J Autism Dev Disord. 34(2): 163-75.
E Sucksmith‚ C Allison‚ S Baron-Cohen‚ B Chakrabarti‚ RA Hoekstra. 2013.Empathy And Emotion Recognition In People With Autism‚ First-degree Relatives‚ And Controls. Neuropsychologia ‚ 51(1); 98-105.
Woodbury-Smith MR‚ Robinson J‚ Wheelwright S‚ Baron-Cohen S (2005). Screening Adults for Asperger Syndrome using the AQ: a Preliminary Study of its Diagnostic Validity in Clinical Practice. J Autism Dev Disord‚ 35(3)‚ 331-335.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.