مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره آموزشی ، درمانی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نشانی : تهران بلوار کشاورز - روبروی بیمارستان پارس - ساختمان 146

تلفن : 88966861

http//fep.sbu.ac.ir

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.